MENU
 

KLUBY RP

 

WYŚLIJ TEN ADRES

 

LINKI

Jasna Góra
Lubelska Szkoła Filozofii


Instytut Edukacji Narodowej
Radio Maryja

 


BANER REKLAMOWY

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

 

Globalizm

Eurodeputowany Witold Tomczak [15.11.07]
/.../ Musimy odróżnić dwie rzeczywistości - zjawisko globalizacji i program globalizmu. /.../ Europa stoi wobec pokusy zlekceważenia praw własnych narodów w imię zwiększenia udziału jej kosmopolitycznych elit w światowym zarządzaniu. /.../
Więcej ...

Kapłani demokracji, czyli co to jest Trybunał Konstytucyjny [Prof.dr.hab.Piotr Jaroszyński][23.05.07]
/.../ W grę wchodzi tu daleko posunięta interpretacja, na którą składa się polityka, ideologia, filozofia, teologia, kultura, a nawet przynależność cywilizacyjna. O tym muszą pamiętać przede wszystkim sami sędziowie, aby posiadana władza nie wyrobiła w nich przekonania, że są jakimiś nadludzkimi kapłanami demokracji. /.../ Społeczeństwo natomiast powinno więcej wiedzieć o członkach Trybunału, którzy choć nie są wybierani w wyborach powszechnych, to jednak decydują o losach całego społeczeństwa.
Więcej ...


"Rzeczpospolita" na sprzedaż? [03.03.06]
/.../ W Polsce jest 11 tytułów prasowych, w których Orkla Media ma udziały lub jest ich 100-procentowym właścicielem. /.../ posiada 51 proc. udziałów w spółce wydającej gazetę "Rzeczpospolita". /.../ Orkla posiada 23 dzienniki norweskie, 11 duńskich i 3 szwedzkie, ma też 10 kolorowych magazynów w tych krajach, a ponadto gazety na Łotwie i Ukrainie. /.../ w Norwegii, Niemczech, Danii i Finlandii jest właścicielem stacji radiowych i telewizyjnych.
Więcej ...


Komisja Trójstronna - listopad 2005- skład osobowy [23.12.05]
Grupy: Europejska, Północno-Amerykańska i inne ...
Więcej ...

George Soros [23.12.05]
/.../ jego szczodrobliwość sprowadza się do finansowania ideologii tzw. społeczeństwa otwartego. /.../ coś w rodzaju stanów zjednoczonych świata, /.../ finansuje /.../ np. upowszechnienie i "ulepszenie jakości usług aborcyjnych". /.../ jest uważany za ojca i sponsora "kolorowych rewolucji" w Jugosławii, Gruzji i na Ukrainie /.../
Więcej ...

Henry Alfred Kissinger [23.12.05]
Nad koordynacją działań Komisji Trójstronnej czuwa jej faktyczny szef Henry Kissinger /.../ Jest on autorem tzw. memorandum 200 /.../ postulującego zmniejszenie ludności w państwach Trzeciego Świata. ./.../
Więcej ...

David Rockefeller [23.12.05]
/.../ był dyrektorem Rady Stosunków Zagranicznych (CFR), /.../ Ten najbardziej wpływowy w USA klub polityczny dał początek wszystkim inicjatywom działającym na rzecz ustanowienia Nowego Światowego Porządku. /.../ [Rockefeller] uczestniczy także w dorocznych spotkaniach Grupy Bilderberg /.../ Gremium to wypracowuje strategię budowania Nowego Światowego Porządku. Organem wykonawczym jest Komisja Trójstronna, /.../ David Rockefeller sprawuje też niepodzielną kontrolę nad najbardziej wpływowymi mediami /.../ - Dziękujemy "Washington Post", "The New York Times", "Time Magazine" i innym wielkim publikatorom, których dyrektorzy brali udział w naszych spotkaniach i dotrzymywali przez ostatnie 40 lat złożonej przez siebie obietnicy dyskrecji. Byłoby dla nas niemożliwe przygotowywanie planów w stosunku do świata, gdybyśmy byli w świetle mass mediów w tym okresie. /.../ - To, czego potrzebujemy, to porządnego kryzysu, a narody zaakceptują Nowy Światowy Porzą-dek /.../
Więcej ...

Zbigniew Brzeziński [23.12.05]
/.../ architektem Komisji Trójstronnej jest Z. Brzeziński /.../. patronuje [on] działalności krakowskiego Instytutu Studiów Strategicznych /.../ [który] zajmuje się szkoleniem polityków, naukowców, dziennikarzy oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i bankami /.../
Więcej ...

Jak się zostaje członkiem Komisji Trójstronnej? [23.12.05]
Komisja Trójstronna posiada /.../ członków dwojakiej kategorii: do pierwszej należą założyciele Komisji i osoby, które znalazły się w niej w pierwszych latach funkcjonowania tego gremium. /.../ Pozostali członkowie są rotacyjni i pochodzą z tzw. grup narodowych. /.../
Więcej ...

Polscy obywatele w Komisji Trójstronnej [23.12.05]
/.../ czterech członków Komisji Trójstronnej posiada obywatelstwo polskie. Są to Andrzej Olechowski, który należy do jej władz naczelnych /.../, Janusz Palikot, Wanda Rapaczyńska i Jerzy Baczyński, /.../. Marek Belka na czas sprawowania urzędu premiera "zawiesił" swoje członkostwo /.../
Więcej ...

Komisja Trójstronna i Klub Bilderberg [23.12.05]
Gdy zajrzymy do jakiejkolwiek /.../ książki poświęconej masonerii światowej, w każdym przypadku znajdziemy informacje o Komisji Trójstronnej oraz o Klubie Bilderberg. /.../ David Rockefeller /.../ powiedział między innym: "Jesteśmy wdzięczni gazetom 'Washington Post', 'The New York Times', magazynowi 'Time' i innym czasopismom oraz ich dyrektorom, którzy brali udział w naszych spotkaniach i dotrzymali obietnicy milczenia przez prawie czterdzieści lat. /.../ Nie moglibyśmy rozwinąć naszego planu, gdyby prasa interesowała się nami w ciągu tych lat". Program Klubu Bilderberg składa się z trzech głównych zadań /.../: Nowy Międzynarodowy Porządek Ekonomiczny; Nowy Porządek Polityczny; Nowy Porządek Religijny. Efektem realizacji tego programu ma być jedno ogólnoświatowe państwo, w którym zanikną wszystkie narodowości, /.../ Bilderberg służy jednak jeszcze jednemu celowi - wprowadzaniu na światowe salony przyszłych przywódców politycznych" /.../
Więcej ...

Komisja Trójstronna [23.12.05]
/.../ analizując listę członków Komisji Trójstronnej oraz wypowiedzi jej ideologów, widzimy, że nie mamy tutaj do czynienia ze snobistycznym towarzystwem wzajemnej adoracji, lecz z grupą najbardziej wpływowych ludzi na świecie /.../
Więcej ...

Kradli dane poprzez wirusy [03.06.05]
(...) przedsiębiorstwa wykorzystywały wirusy komputerowe, by włamywać się na serwery konkurencji i pozyskiwać z nich poufne informacje. (...)
Więcej ...

Kulisy przewrotu w Kirgizji [26.03.05]
Za przewrotem w Kirgizji stoi sorosowski Instytut Społeczeństwa Otwartego (...) "Soros Foundation Kyrgyztan" w ciągu dziesięciu lat działalności otrzymał darowizny o wartości 37 mld dolarów. Główne kierunki "inwestycji" tego Instytutu to "edukacja" i "media" (podobnie jak w Gruzji i na Ukrainie).
Więcej ...

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia [20.11.04]
wyraża zaniepokojenie brakiem stosownej reakcji przedstawicieli władz naszego państwa w ONZ dotyczących kuriozalnych sugestii (...) wprowadzenia w Polsce aborcji na żądanie.(...) Jako niedopuszczalne należy uznać zachowanie przedstawicieli Polski obecnych podczas 82 Sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie którzy (...)
Więcej ...

O zaleceniach ONZ - to hańba [Abp.Michalik][20.11.04]
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski skomentował zalecenia Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, który uznał 5 listopada, że w Polsce ustawa chroniąca życie ma zbyt restrykcyjny charakter i zalecił liberalizację prawa do aborcji. Według abp Michalika takie zalecenie to "kolejny dowód na kryzys tej organizacji". - Zalecenie Komitetu Praw Człowieka ONZ jest wstydliwym przykładem hańbiącym historię myśli ludzkiej. Trzeba jasno powiedzieć, że w tym wypadku mamy obowiązek bronić poczęte życie (...)
Więcej ...

Kogo i po co finansuje Soros [21.12.02]
(...) zdjęcia prasowe przedstawiają Soros'a podejmowanego przez prezydenta Kwaśniewskiego, premiera Buzka (...) W Polsce beneficjentów pana fundacji liczymy w tysiącach.(...) W wywiadzie udzielonym (...) gazecie "The Independent" Soros powiedział: "To rodzaj choroby, kiedy uważasz się za bóstwo, stwórcę wszechświata, lecz teraz czuję się z tym dobrze (...)" (...) fortunę zbił (...) na spekulacjach finansowych (...) Soros w 2004 roku przykręci kurek z pieniędzmi (...) Cięcia dotyczą m.in. (...) Fundacji (...) Batorego, której dotąd przekazał ponad 60 milionów dolarów. (...)
Więcej ...

Skąd się bierze pieniądz? [29.07.02]
Banki bardzo starają się o podtrzymanie fikcji, iż są tylko "strażnikiem depozytów swoich klientów", że pożyczają depozyty, oraz że ich dochody pochodzą z różnicy między oprocentowaniem płaconym swoim deponentom, a tym, które otrzymują od pożyczkobiorców. (...) W obecnych czasach banki wielu krajów takich, jak np. Kanada mają nieograniczoną możność kreacji, tworzenia pieniądza, gdyż wymagana gwarancyjna kwota ich zasobów została zredukowana do zera. Krótko mówiąc, banki stworzyły sobie możność tworzenia pieniędzy "z powietrza". (...)
Więcej ...

Znakują ludzi [17.05.02]
(...) maleńki mikroprocesor umożliwia uzyskiwanie bardzo szczegółowych informacji o osobie, która go nosi, i to przez całą dobę. Strach pomyśleć, jak może być wykorzystany taki wynalazek w państwie rządzonym w sposób totalitarny. (...)
Więcej ...

Spis powszechny [17.05.02]
Od 21.05 do 8.06.2002 przeprowadzany będzie SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ oraz POWSZECHNY SPIS ROLNY. Dopuszcza się możliwość wypełnienia formularzy spiso-wych samodzielnie przez osoby podlegające spisowi (tzw. "SAMOSPIS"). (...) Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. umożliwi m.in. wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb organizacji międzynarodowych, Unii Europejskiej i ONZ (...)
Więcej ...

MFW i Argentyna [09.02.02]
(...) jak mogło dojść w Argentynie do takiego bankructwa finansów państwowych. Bezpośrednio odpowiedzialni są za to zarówno de la Rua, jak i jego minister finansów Domingo Cavallo, (...) Warto przypomnieć, że Cavallo jest przyjacielem George'a Sorosa, współautora tzw. planów (reform) Balcerowicza i założyciela Fundacji Stefana Batorego w Polsce. (...)
Więcej ...

Europa bez ojczyzn [Prof.P.Jaroszyński][11.01.02]
(...) kulturę narodową stanowiącą wielowiekową własność jakiegoś społeczeństwa szpikuje się kulturami tzw. mniejszości narodowych. Te ostatnie chroni się zapewniając im wyjątkowo korzystne warunki prawne, mocno dofinansowuje i promuje w mediach. Przedstawiciele mniejszości narodowych dostając wiatru w żagle chętnie wychodzą naprzeciw takiej polityce, nie wiedząc, że są traktowani tylko instrumentalnie, jako siła rozkładowa większej kultury, wraz z którą, jeśli ją rozbiją, również zginą. (...)
Więcej ...

Terroryzm i religia [Prof.Z.Dmochowski][05.01.02]
(...) Fundacja Rockefellera, Fundacja Forda i Towarzystwo Eugeniczne, nazwane póĄniej Ligą Kontroli Urodzeń (z Panią Margaret Sanger, entuzjastką Hitlera i Stalina) postanowili, że trzeba ograniczyć urodzenia "gorszych ludzi", "słabych i chorych". (...) Istotną częścią planu było urzeczywistnienie marzeń Margaret Sanger. A ona śniła o wynalezieniu pigułki do kontrolowania urodzeń, takiej, jaką można byłoby wrzucić do wodociągów z wodą pitną. To też była pewna forma planowanego "terroryzmu demograficznego".
Więcej ...

Unicef [21.12.01]
(...) Przez prawie 40 lat Polacy dawali się nabierać na wzniosłe, charytatywne cele Międzynarodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom. Kupowali pocztówki, kalendarze i papeterie, z których dochód miał wspomóc biedne, niedożywione dzieci na całym świecie.
Więcej ...


Ocalić polskość! [prof.P.Jaroszyński][15.01.2001]
Kultura narodowa wobec globalizmu
Globalizm to trend cywilizacyjny, którego celem jest utworzenie na Ziemi (na naszym globie) jednego społeczeństwa sterowanego przez jeden rząd. Wprawdzie w każdej wielkiej cywilizacji władcy aspirowali do panowania nad (znanym sobie) światem, niemniej jednak dopiero w XX wieku projekty te stały się realne.
Więcej ...


Rolnictwo globalne [01.01.2001]
Materiał opublikowany jako nr 2 w serii płatnych ogłoszeń zamieszczonych w New York Times przez organizacje ekologiczne i humanistyczne, skupione wokół protestu w Seattle, w związku z konferencją Organizacji Światowego Handlu.Materiał oznaczony numerem 1 opublikowaliśmy w "Rodzinie Polskiej" nr 6 na str. 21

Mit wydajności
Rolnictwo przemysłowe ma być jakoby "wydajne" , produkujące tanią żywność. W rolnictwie większe wcale nie oznacza wydajniejsze. Jeżeli policzy się koszty społeczne i koszty zniszczeń ekologicznych, to okaże się, że to nie jest też tańsze.
Więcej ...


Bitwa o polską edukację.Część I [Prof. Zbigniew Dmochowski] [01.01.2001]
Głównym narzędziem duchowego uwiedzenia i zniewolenia ludzkości byłby monopol edukacyjny struktur władzy, laicka "l'ecole unique" w skali światowej, gwarantująca "właściwą" edukację następnych młodych pokoleń. Ponieważ przyszła społeczność ogólnoświatowa byłaby dwoista: elita i reszta, rządzący i rządzeni, systemowo od siebie odgrodzeni, edukacja z samego założenia byłaby również dwoista: jedna dla mas, druga dla elit. W ostatnich dziesiątkach lat w szeregu krajów, głównie europejskich, już się dokonuje ten zaplanowany przewrót w szkolnictwie publicznym (...) Jednocześnie już się daje zaobserwować nabór do elitarnych szkół spośród elit społecznych. Te szkoły będą oczywiście dawać prawdziwe, o wiele solidniejsze wykształcenie, niezbędne dla przyszłych elit kierowniczych.
Więcej ...


Globalizm a reforma edukacji w Polsce [prof. Piotr Jaroszyński][26.03.00]
Jednym z najważniejszych czynników determinujących kierunek zmian w najbardziej podstawowych dziedzinach życia takich jak ekonomia, polityka, media, i to nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach - jest globalizm.
Więcej ...

Moralne dylematy globalizacji [15.03.00]
Odezwa Jego Świątobliwości Ekumenicznego Patriarchy Bartłomieja wygłoszona podczas do-rocznego zebrania Światowego Forum Ekonomicznego, 2 luty 1999

Globalizm Katastrofą [Część 3 >>>] [2 >>>] [1 >>>] [Michał Wolnicki] [Niemcy] [luty 2000]
Korupcja wśród polityków jest jednym z pierwszych mechanizmów inwazji globalistów. Szydło wychodzi z worka, afery partii chadeckiej nie mają końca...


Błąd wyboru
Archiwum

WYSZUKIWARKA
Google


WWW
rodzinapolska.pl

 

GORĄCE TEMATY

 Nie sprzedawać ziemi
 Radio Maryja
 uhonorowane medalem
 "Milito pro Christo"
 Wrózbiarstwo
 PRAWDA O REWOLUCJI
 FRANCUSKIEJ
 Śmierć posła
 Filipa Adwenta
 Rząd Światowy
 Katolik.pl
 Homoseksualizm
 Atak na posła Tomczaka


 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 Fotograficzne
  świadectwa
 z II wojny światowej

 

GORĄCE ARTYKUŁY

 Informatyk radzi   
 Utopijny raj
 Siostra Michaela Pawlik
   
 NIK. Wyniki kontroli
 nadawania stopni i
 tytulu naukowego
   
 List posel Anny Sobeckiej
 w sprawie WSKSiM
 do Danuty Hubner
   
 List o. dyrektora
 Tadeusza Rydzyka do
 premiera Donalda Tuska
   
 Ulotki domów
 publicznych!
   
 Zostawcie w spokoju
 Radio Maryja!
   
 Bodek. Nie babraj
 sie w dragach
   
  Bodek (mp3-16MB)
 Imienne wyniki gloso-
 wania nad konstytucyjna
 ochrona zycia
 Nie ma kwestii
  ważniejszej
 Fotograficzne
  świadectwa
 Wyklad JE ks.abp.
 Stanislawa Wielgusa
 Raport
 biskupa kieleckiego
 Czeslawa Kaczmarka
 Walka z Kościołem
 Katolickim w PRL
 "Na bezdrożach teorii
 ewolucji"
 Niedobre podręczniki
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.1
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.2
 Wybrać miłość
 Życie jest piękne!
 Znak życia wiecznego
 Polecamy! Polonusi w UE
 To już się dzieje
 TV Trwam
 Różaniec Nowego Wieku
 Karta Praw Rodziny
 Moralne dylematy
 globalizacji
 

 

 Gimnazjum Klasyczne
Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"
w Ostrolece
 

NAPISZ DO NAS

rodzina@
biuro@
redakcja@


COPYRIGHT
Przedruk tekstów dozwolony z podaniem źródła
 

KONTO
Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Rodzina Polska", można to zrobić, wpłacając dar lub 1% podatku na konto: Stowarzyszenie "Rodzina Polska" w Ostrołęce
nr 27 1020 3802 0000 1902 0072 0292

Stowarzyszenie
"Rodzina Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000065868


 

KODOWANIE
Polskie znaki:
Środkowo Europejski
(Central European)
ISO-8859-2

Najlepiej oglądać w rozdzielczości
min: 800x600 

© 1999-2010