ZNAKUJĄ LUDZI

Dużo mniej - w stosunku do informacji o terapeutycznym wykorzystaniu tzw. chipów - mówi się o ich potencjalnym użyciu do kontroli ludzi. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że maleńki mikroprocesor umożliwia uzyskiwanie bardzo szczegółowych informacji o osobie, która go nosi, i to przez całą dobę. Strach pomyśleć, jak może być wykorzystany taki wynalazek w państwie rządzonym w sposób totalitarny. BM


Ośmiu osobom wszczepiono wczoraj krzemowe mikroprocesory, tzw. czipy, które umożliwiają błyskawiczne uzyskanie informacji o człowieku. Miniaturowe urządzenie umieszczone pod skórą zawiera dane identyfikacyjne oraz medyczne.

Informacje na ten temat opublikował dzień wcześniej dziennik „Los Angeles Times.
Metoda odczytywania informacji jest podobna do zeskanowania paska kodowego produktów w kasie supermarketu - dodaje dziennik. Mikroprocesor ma wielkość porównywalną z ziarnkiem ryżu. System niecodziennej identyfikacji człowieka opracowała firma Applied Digital Solutions z Florydy.
Pracownicy szpitala będą mieli natychmiastowe informacje kim jest Isaacson i gdzie przebywa. Będą wiedzieli, że ma rozrusznik, serca i alergię na penicylinę. Po zabiegu wszczepienia mikroprocesora Isaacson będzie małą częścią systemu komputerowego - dopowiadał „Los Angeles Times. - Nigdy nie wiesz, co może się stać, gdy wyjdziesz za drzwi - usprawiedliwiała zgodę męża na wszczepienie jego żona, Micki.
Applied Digital Solutions zapowiedziała, że wkrótce wyprodukuje bardziej skomplikowane urządzenie.
Umożliwi ono odbieranie sygnałów GPS (nawigacji satelitarnej) i przekazywanie danych o lokalizacji człowieka. Według danych firmy z Florydy, ma ona listę około 5 tysięcy ludzi, którzy chcą wszczepić sobie krzemowy mikroprocesor. Applied Digital ustaliła ceną w wysokości 200 dolarów za urządzenie i 10-dolarowy miesięczny abonament za przechowywanie informacji o pacjencie.
Nasz Dziennik z 11-12 maja 2002r. JS, PAP


_______________________________________
BIBLIJNE PROROCTWO

Czy to już? Czy "chipy", jakie rozpoczęto wszczepiać ludziom, będą początkiem spełniania się poniższego proroctwa biblijnego?

Biblia Tysiąclecia, Apokalipsa św. Jana:

(...) 13
16 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć
(...)
14 9 (...) Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej,
i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga
przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu;
i będzie katowany ogniem i siarką
wobec świętych aniołów
i wobec Baranka.
11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy
czciciele Bestii i jej obrazu,
i ten, kto bierze znamię jej imieniať.
12 Tu się okazuje wytrwałość świętych,
tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
(...)
16 2 (...) A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach,
co mają znamię Bestii,
i na tych, co wielbią jej obraz.
(...)
19 20 I pochwycono Bestię,
a z nią Fałszywego Proroka,
co czynił wobec niej znaki,
którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii
i oddawali pokłon jej obrazowi.
Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,
gorejącego siarką.
(...)
20 4 (...) i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,
i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.
Ożyli oni
i tysiąc lat królowali z Chrystusem.
(...)