Od 21.05 do 8.06.2002 przeprowadzany będzie

SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
oraz
POWSZECHNY SPIS ROLNY


Dopuszcza się możliwość wypełnienia formularzy spisowych samodzielnie przez osoby podlegające spisowi (tzw. "SAMOSPIS").

Dane ze spisów będą stanowić m.in. źródło danych do realizacji zobowiązań międzynarodowych, w tym przede wszystkim zobowiązań w stosunku do ONZ, OECD i Unii Europejskiej oraz innych instytucji międzynarodowych.

Spis w Polsce przeprowadzany jest w ramach
ŚWIATOWEGO SPISU LUDNOŚCI, zgodnie z rekomendacją ONZ.

BADANE BĘDĄ PONADTO:

Migracje długookresowe (w latach 1989 - 2002, trwające co najmniej 12 miesięcy)
Dzietność kobiet (badanie dobrowolne na próbie reprezentacyjnej)

Na formularzu A spisywane będą dane adresowe i charakterystyka spisywanego pomieszczenia oraz:

I Ludność, gospodarstwa domowe, rodziny
II Aktywność ekonomiczna ludności
III Narodowość
IV Źródło utrzymania oraz tytuł prawny użytkowania mieszkania
V Opis mieszkania
VII Opis budynkuPowszechny spis rolny

Powszechnym Spisem Rolnym zostaną objęte:

W formularzach spisowych znajdują się pytania ujęte w 15 działach tematycznych:

I. Powierzchnia gospodarstwa
II Struktura własnościowa użytków rolnych gospodarstwa
III Struktura dochodów
IV Działalność gospodarcza
V Pracujący w indywidualnym gospodarstwie rolnym
VI Powierzchnia zasiewów
VII Powierzchnia inna
VIII Pogłowie zwierząt gospodarskich
IX Rozdysponowanie produkcji rolniczej
X Infrastruktura gospodarstwa
XI Budynki i budowle
XII Magazynowanie w gospodarstwie
XIII Nawozy i pestycydy w gospodarstwie
XIV Maszyny i urządzenia rolnicze
XV Wybrane wydatki w gospodarstwie


Formularze stosowane podczas spisu rolnego:

R1 w indywidualnych gospodarstwach rolnych
R2 u użytkowników działek i właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków rolnych
R3 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnejPrzeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. umożliwi m.in.

Formularze spisowe i instrukcje znajdują się na stronie internetowej www.stat.gov.pl

(na podstawie informacji ze stron internetowych: www.stat.gov.pl)