Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Bruksela, 14 listopada 2007

Tekst wystąpienia Pana Posła Witolda TOMCZAKA

w debacie "Oświadczenia Rady i Komisji - Interes Europy: sukces w dobie globalizacji",

która odbyła się w dniu 14 listopada 2007 r. w Strasburgu.

 

Bruksela, 14 listopada 2007

 

DEBATA: Oświadczenia Rady i Komisji - Interes Europy: sukces w dobie globalizacji

Witold TOMCZAK IND/DEM

 

 

Panie Przewodniczący!

 

Musimy odróżnić dwie rzeczywistości - zjawisko globalizacji i program globalizmu.

 

Globalizacja wynika z rozwoju nowych technologii - w zakresie transportu, komunikacji, gromadzenia i przetwarzania danych.

Globalizacja otwiera nowe szanse, ale stwarza też nowe zagrożenia.

To od nas zależy jak ją wykorzystamy.

 

Globalizm natomiast jest programem tworzenia ponadnarodowej, światowej władzy.

Jest skierowany przeciwko wolności ludów i narodów - w imię wyniesienia nielicznych - dysponujących największymi kapitałami i światową infrastrukturą, tak, aby w ramach światowego państwa mogli realizować własne egoistyczne interesy, a nie dobro ludów i narodów.

Jest to program w istocie totalitarny.

Wbrew pacyfistycznym hasłom prowokuje też zagrożenia wojenne.

 

Europa stoi wobec pokusy zlekceważenia praw własnych narodów w imię zwiększenia udziału jej kosmopolitycznych elit w światowym zarządzaniu.

Uleganie tej pokusie to przekreślenie wielowiekowego dziedzictwa Narodów Europy, wypływającego z poszanowania praw człowieka i praw ludzkich społeczności.

 

Szanowni Państwo !

 

W dobie globalizacji sukcesem Europy będzie szacunek dla praw człowieka, dla praw rodziny i praw narodów - wyrażony w rozwoju instytucji gwarantujących poszanowanie ich dobra. Sukcesem Europy będzie ukazanie innym ludom i narodom świata drogi budowania ustroju godnego człowieka wolnego. Klęską Europy będzie wpisanie się w totalitarny program globalizmu.

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry