Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Soros KOGO I PO CO FINANSUJE GEORGE SOROS

Z notki biograficznej George'a Sorosa (GW, 9.05.2000): "Urodzony w 1930 r., jest z pochodzenia węgierskim Żydem, synem adwokata. (...) W 1979 r. założył w Nowym Jorku swą pierwszą fundację: Open Society Fund. Obecnie jego fundacje działają w 22 krajach Europy, RPA, na Haiti i w USA. W 1988 r. w Polsce założył Fundację im. Stefana Batorego. (...)"

Dwa lata temu George Soros przyjechał do Polski. Publikowane wówczas zdjęcia prasowe przedstawiają Soros'a podejmowanego uroczyście przez prezydenta A. Kwaśniewskiego, premiera J. Buzka i ministra spraw zagranicznych B. Geremka (ŻW i GW z 9 maja 2000). Były przemówienia i grzeczności.

Kim jest, co takiego i dla kogo zrobił mało znany George Soros, że głowa państwa polskiego i premier przyjmowali go tak uroczyście?

Prezydent Kwaśniewski mówił wówczas:

"(...) Pomoc, której udzieliły Polsce i Polakom instytucje stworzone przez Geogre'a Sorosa - Fundusz Społeczeństwa Otwartego, Uniwersytet Środkowoeuropejski i Fundacja im. Stefana Batorego - stały się dla sprawy budowania demokracji w naszym kraju darem szczodrym i nie do przecenienia. (...) Sieć stworzonych przez pana fundacji pomogła wydatnie w demokratycznej transformacji naszych krajów. Ludzie wokół tych fundacji skupieni byli i są motorem naszych demokratycznych przemian. (...) Instytucją, którą Polacy najpowszechniej łączą z osobą George'a Sorosa jest fundacja im. Stefana Batorego. W polu jej działania znalazły się sprawy, z którymi chyba wszyscy stykamy się na co dzień. Oto kształcąc nauczycieli i pracowników samorządowych, aktywizuje ona lokalne społeczności dla sprawy samopomocy społecznej. (...) wspomagając organizacje działające na rzecz praw człowieka, praw kobiet, mniejszości etnicznych, wydając szereg podstawowych prac dotyczących wolności i demokracji, Fundacja ta stała się w Polsce ważnym, a można wręcz powiedzieć - głównym czynnikiem aktywizacji sektora pozarządowego na rzecz przemian w naszym kraju. Jej działalność wywarła znaczny wpływ na polskich polityków, polskie instytucje (...)"

Premier Jerzy Buzek w uroczystym przemówieniu na cześć George'a Sorosa powiedział m.in.:

"(...) 12 lat temu (...) zaczynał pan swoją działalność w Polsce (...) Od 10 lat (...) zaczęły wchodzić organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne, (...) To ogromne morze aktywności powstawało bez środków, (...) Dlatego nie można przecenić roli, jaką pan odegrał w Polsce, przybierając zresztą bardzo trafny pseudonim - Stefan Batory. (...) Ma pan więc, poprzez swoje inicjatywy i fundacje, udział w ugruntowaniu się naszej wolności. (...) W Polsce beneficjentów pana fundacji liczymy w tysiącach. (...)"

Sam Soros mówił wówczas:

"(...) Nie tylko Fundacja Batorego, ale i Gazeta Wyborcza spisały się nie najgorzej w ostatnich 10 latach. Fundacja Batorego jest jedną z fundacji, z której jestem najbardziej dumny (...) rzeczywiście popiera koncepcje społeczeństwa otwartego. W tej sieci fundacji staramy się stworzyć mikrokosmos otwartych społeczeństw (...) Ale myślę też o całym polskim społeczeństwie. Jest ono przykładem chyba największego sukcesu w przechodzeniu ku społeczeństwu otwartemu. Przyjeżdżam tu od około 18 lat (...) Macie państwo przed sobą perspektywę wejścia do Unii Europejskiej. To olbrzymie wyzwanie, (...) ale mam nadzieję, że zakończy się powodzeniem. (...) Unia powinna działać jak magnes (...) To wielka wizja zbliżona do wizji społeczeństwa otwartego. (...) Jestem pod wielkim wrażeniem pracy Fundacji Batorego, będącej przejawem geopolitycznych zainteresowań (...) Nie będę tutaj głosił wykładu o społeczeństwie otwartym, ponieważ książkę pod tym tytułem opublikuję wkrótce ale mam rzeczywiście koncepcję takiego globalnego, otwartego społeczeństwa. (...)"

Soros mówił powyższe słowa ["Ale myślę też o całym polskim społeczeństwie. Jest ono przyadem chyba największego sukcesu w przechodzeniu ku społeczeństwu otwartemu"] w czasie, gdy wyprzedaż majątku i likwidacja zakładów pracy dokonywane były na masową skalę, a ogromne bezrobocie ciągle wzrastało.

Co to jest Fundacja Batorego?
(Informacja poniższa znajduje się na stronie internetowej www.kik.katowice.opoka.org.pl/biu97.html)

(...) W Naszym Dzienniku z 31 XII 1999 - 2 I 2000 zamieszczono (...) artykuł pracownika naukowego KUL, Stanisław Krajskiego pt. "Fundacja Batorego - otwieranie na zło". Przytaczam fragmenty artykułu: (...) Na co (...) otwarte jest to "społeczeństwo otwarte", które chce zbudować w Polsce Fundacja Batorego? (...) na wszystko, na cały ten intelektualny, moralny śmietnik, z którym mamy dzisiaj do czynienia na świecie, na wszystko to, co obce, ale co zarazem nie jest "ciemne i zaściankowe", a więc nie jest też w żaden sposób związane z tradycją, katolicyzmem, Bogiem, prawdą czy dobrem. Jednym słowem, jest to otwarcie na "wartości" relatywizmu poznawczego (nie ma prawdy) i moralnego (nie ma dobra), pogaństwa, liberalizmu, kosmopolityzmu, lewicy, masonerii, New Age itp....
(...) Z książki Roberta Slatera "Soros, Tajemnica sukcesu największego inwestora świata" dowiadujemy się że od dzieciństwa Soros był głęboko przeświadczony o tym, że jest Bogiem. W wywiadzie udzielonym 3 czerwca 1993 roku gazecie "The Independent" powiedział: "To rodzaj choroby, kiedy uważasz się za bóstwo, stwórcę wszechświata, lecz teraz czuję się z tym dobrze, zacząłem bowiem tego doświadczać" (s. 28). W swojej książce pt. "The Alchemy of Finance" napisał: "Nie będzie to dla czytelnika żadne zaskoczenie, jeśli przyznam, że zawsze miałem wyolbrzymione mniemanie o swojej osobie - mówiąc otwarcie, wyobrażałem sobie, że jestem Bogiem. ... Jeszcze w latach sześćdziesiątych Soros napisał pracę pt. "Społeczeństwo otwarte i zamknięte". ... Po "druzgocącej" krytyce tradycyjnego "społeczeństwa zamkniętego" Soros stwierdza, że należy zbudować "społeczeństwo otwarte", które jest doskonale przygotowane do wprowadzenia zmian" (s. 272). Społeczeństwo to "musi być potraktowane jako model teoretyczny, w którym charakter wszystkich stosunków wynika z określonej umowy społecznej" (s. 279)... Soros stwierdza: "Uważam, że błędem jest traktowanie narkomanii jako zjawiska o charakterze przestępczym. (...) Soros jest, co sygnalizuje również Osęka, członkiem nazywanego przez wielu masońskim rządem światowym, Klubu Bildberg (...). [Stanisław Waluś]

Aktualnie prasa informuje:
(Nasz Dziennik z 21-22 grudnia 2002 r., Maciej Walaszczyk, PAP)

„Patron Fundacji Batorego malwersantem. George Soros, przed dwoma laty uznany przez "Gazetę Wyborczą" za Człowieka Roku, musi zapłacić 2,2 mln euro kary za udział w aferze finansowej we Francji pod koniec lat 80. Tak zdecydował w piątek sąd w Paryżu. Soros jest głównym założycielem i sponsorem Fundacji Batorego, promuje m.in. tzw. edukację seksualną, antykoncepcję oraz zabijanie dzieci poczętych.
Dwaj biznesmeni, którzy razem z Sorosem byli oskarżeni w tym samym procesie, zostali uniewinnieni.
Francuz Jean-Charles Naouri, Libańczyk Samir Traboulsi oraz Soros byli oskarżeni o to, że w 1988 roku skupowali relatywnie tanie akcje banku Societe Generale po otrzymaniu poufnych informacji o zamiarze przejęcia tej instytucji przez biznesmena Georgesa Pebereau. Do przejęcia w końcu nie doszło, ale po ujawnieniu sprawy cena akcji gwałtownie wzrosła. Soros miał na tym zarobić 2 mln dolarów.
Francuskie prawo zabrania osobom zaangażowanym w jakiekolwiek operacje finansowe spekulowania papierami wartościowymi, których dotyczy dana transakcja, dopóki operacja nie zostanie podana do wiadomości publicznej. Nielegalne wykorzystywanie poufnych informacji dla własnego zysku, z angielska zwane "insider trading", podlega bowiem ściganiu przez wymiar sprawiedliwości i jest uznawane za przestępstwo finansowe. Soros nie przyznawał się do winy, a do paryskiego sądu nie przyjechał. (...) Soros zasłynął jednak głównie z giełdowych akcji (...) przeciwko kilku narodowym walutom, m.in. naruszył stabilność brytyjskiego funta, system finansowy Malezji doprowadził na skraj wydolności i poważnie zaburzył stabilizację finansową kilku innych "tygrysów azjatyckich". Ten węgierski Żyd swoją wielomilionową fortunę zbił przede wszystkim na spekulacjach finansowych.
Fundacja Batorego jest promotorem m.in. tzw. edukacji seksualnej, antykoncepcji oraz tzw. aborcji. Ostatnio w jej siedzibie odbyła się konferencja pt. "Edukacja seksualna w krajach Europy Środkowowschodniej jako implementacja praw seksualnych i reprodukcyjnych młodzieży. (...)"

Na stronie internetowej
http://newsweek.redakcja.pl/archiwum/artykul.asp?Artykul=9478 znajduje się następująca informacja:

"Soros tnie. (...) George Soros w 2004 roku przykręci kurek z pieniędzmi dla fundacji działających w krajach, które przystąpią do UE. Cięcia dotyczą m.in. polskiej Fundacji im. Stefana Batorego, której dotąd przekazał ponad 60 milionów dolarów. - Prowadzimy intensywne działania, żeby uzyskać stabilizację finansową - zapewnia Anna Rozicka, dyrektor Fundacji Batorego. Jednak organizacje, które korzystały dotąd z dotacji Batorego, są mocno zaniepokojone. - Z pewnością będą akcje, których bez wsparcia Fundacji Batorego nie będziemy w stanie kontynuować - mówi Zofia Winawer, rzecznik Polskiej Akcji Humanitarnej."

Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry