Powrót


Miłosierdzie państwa, miłosiedzie gminy...
(Autor jest pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej)

Codziennie w Polsce traci podobno pracę około 1200 osób. W Łodzi osoba pozostająca bez pracy pobiera zasiłek dla bezrobotnych przez niecały rok. A co dzieje się później?

Osoba ta zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), bo pracy, kiedy jest już "po pięćdziesiątce", nie znajdzie żadnej (przynajmniej w Łodzi). Tam dowiaduje się, że na swoje utrzymanie otrzyma tylko
50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych). Tak było od stycznia do września 2001 roku.

Jeśli osoba bezrobotna miała na utrzymaniu dzieci, dostawała około 100 zł miesięcznie, nie miało znaczenia, czy miała dwoje czy pięcioro dzieci.

Od października 2001r Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi nie posiada już żadnych środków finansowych na zasiłki okresowe czy celowe, więc ludzie bez jakichkolwiek źródeł na utrzymanie nie mogą otrzymać
żadnej pomocy finansowej.

Szczytem niespełnionych marzeń każdego bezrobotnego w w Łodzi, zwłaszcza kobiety, jest praca w hipermarkecie, bo zakłady pracy wszystkie zlikwidowano. Część osób bezrobotnych ma jeszcze matki emerytki, które ze swojej niewielkiej emerytury czy renty utrzymują całe rodziny - dzieci i wnuki. Oni może jeszcze nie umrą z głodu tak szybko.

A co z tymi, którzy nie mają już rodziców emerytów? Podejmują prace dorywcze. Czasami pracują nawet tydzień, po czym zwalniani są bez żadnego najmniejszego wynagrodzenia za pracę, którą wykonywali nawet po kilkanaście godzin dziennie. Jest to zjawisko nagminne w Łodzi. Prawie każdy zgłaszający się do OPS wspomina podobne fakty.
Również makulatury, złomu, czy butelek na ulicach i śmietnikach nie wystarczy dla wszystkich bezrobotnych. Nie wszyscy też zdecydują się na kradzież żywności ze sklepów lub bazarów.

Pan Leszek Miller na swoich przedwyborczych plakatach z uśmiechem zapewniał, że nadchodzi czas dla Łodzi.

Chyba problem bezrobocia w Polsce rozwiąże się sam. Wszyscy pozostający bez pracy i bez zasiłków oraz ich rodziny z dziećmi... umrą z głodu. Będzie to chyba pierwszy sukces rządzącej obecnie SLD - zmniejszenie skali bezrobocia poprzez wprowadzenie powolnej eutanazji.

(pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej znany Redakcji)

____________________

Przeciętna stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2001r. wynosiła w Polsce
15,9% (w Łodzi 16,6%). Poniżej podajemy miasta powiatowe (jedno z każdego województwa), w których stopa bezrobocia była najwyższa:

w Lwówku Śląskim

-

29,6%

 

(woj. dolnośląskie)

w Nakle nad Notecią

-

29,3%

 

(woj. kujawsko - pomorskie)

w Opolu Lubelskim

-

18,1%

 

(woj. lubelskie)

w Żaganiu

-

29,7%

 

(woj. lubuskie)

w Tomaszowie

-

23,0%

 

(woj. łódzkie)

w Gorlicach

-

19,7%

 

(woj. małopolskie)

w Szydłowcu

-

28,5%

 

(woj. mazowieckie)

w Nysie

-

25,0%

 

(woj. opolskie)

w Brzozowie

-

22,0%

 

(woj. podkarpackie)

w Grajewie

-

20,8%

 

(woj. podlaskie)

w Nowym Dworze Gd.

-

34,0%

 

(woj. pomorskie)

w Żorach

-

26,2%

 

(woj. śląskie)

w Starachowicach

-

25,1%

 

(woj. świętokrzyskie)

w Bartoszycach

-

33,5%

 

(woj. warmińsko - mazurskie)

w Złotowie

-

26,3%

 

(woj. wielkopolskie)

w Białogardzie

-

35,7%

 

(woj. zachodniopomorskie)


(Dane w powyższym wykazie pochodzą z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2001r., Monitor Polski Nr 33, poz. 548)

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu okres pobierania zasiłku przez osoby bezrobotne wynosi:

____________________


Fragment ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 6 poz. 56 z późniejszymi zmianami)

Art. 24. [ Wysokość i termin wypłacania zasiłku ]

1. Wysokość zasiłku wynosi 476,70 [65] złotych miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz 6a.
2. Bezrobotnemu, którego łączne okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2, oraz okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zwane dalej „okresem uprawniającym do zasiłku, wynoszą do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku określonego w ust. 1.
3. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku określonego w ust. 1.

(...)
Art. 25. [ Okres pobierania zasiłku ]

1. Okres pobierania zasiłku, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5, 8, 11 i 12, wynosi:
1)
6 miesięcy dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
2)
12 miesięcy dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju,
3)
18 miesięcy dla bezrobotnych:
a) zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
b) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego
[67].
(...)


Powrót

| Aktualności |  Oświadczenia |  Zaproszenia |  Głos Polonii |  Fakty o UE |  Antypolonizm | 
|  Globalizm |  Program Rodziny Polskiej |  Kultura |  Temat Miesiąca | 
|  Poznaj Prawdę |  Samorządy |  Prawda historyczna |  Listy |