Powrót


Wyniki wyborów do senatu,
które odbyły się 21.09.1997r.

M.P.1997.64.621

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 września 1997 r.
o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.


Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

I

W dniu 21 września 1997 r. odbyły się wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W 49 okręgach wyborczych, stanowiących obszar województw, wybrano 100 senatorów spośród 520 kandydatów.
Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 49 okręgowych komisji wyborczych i 23 074 obwodowe komisje wyborcze. W skład komisji powołano 199 025 wyborców.
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 28 409 054 osoby. W głosowaniu wzięło udział (oddało głosów ważnych i nieważnych) 13 614 101 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 47,92%.
Głosów nieważnych oddano 296 149, co stanowi 2,18% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 13 317 952, co stanowi 97,82% ogólnej liczby głosów.

II
WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA SENATORÓW
Województwo warszawskie

W okręgu wybierano 3 senatorów, spośród 18 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 1 923 828 osób.
W głosowaniu wzięło udział 1 100 960 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 57,23%.
Głosów nieważnych oddano 15 516, co sianowi 1,41% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 1 085 444, co stanowi 98,59% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARTOSZEWSKI Władysław 470 016
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
2. CZESZEJKO-SOCHACKI Krzysztof Kazimierz 257 599
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. DYBOWSKI Marcin 116 847
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależnego Kandydata Prawicy
4. DZIERŻAWSKI Mariusz 46 845
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mariusza Dzierżawskiego
5. FELIKSIAK Wiesław Marian 67 766
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. GADOMSKI Witold Zenon 63 568
głoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. KĄTNA Mirosława Ewa 239 550
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. KRZEKOTOWSKI Jerzy 34 489
zgłoszony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
9. LEGATOWICZ Aleksander 21 041
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Ruch Moja Ojczyzna
10. NOWICKA Wanda Hanna 188 572
zgłoszona przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
11. PIESIEWICZ Krzysztof Marek 532 324
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
12. ROMASZEWSKI Zbigniew 433 005
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
13. ROTKIEWICZ Piotr 17 262
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Ruch Moja Ojczyzna
14. RYBICKI Bogusław Ignacy 21 147
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Forum Patriotyczne Ojczyzna
15. SZCZUKA Stanisław Andrzej 64 470
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
16. WIANKOWSKI Sławomir Julian 9 483
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Ruch Moja Ojczyzna
17. WORONIN Marian Jerzy 246 583
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
18. WÓJCIK Andrzej 86 509
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej

Województwo bialskopodlaskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 224 559 osób.
W głosowaniu wzięło udział 104 902 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 46,71%.
Głosów nieważnych oddano 2 189, co stanowi 2,09% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 102 713, co stanowi 97,91% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. GODLEWSKI Waldemar Marian 20 690
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. IWANIUK Krzysztof Jerzy 11 667
zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Podlesie
3. JAROSZ Stanisław 32 751
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
4. KONARSKI Stefan 30 336
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. KRUK Franciszek 10 282
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
6. ŁAZOWSKI Tadeusz 15 861
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. MAKAREWICZ Henryk 19 218
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. MAKARSKI Zbigniew 12 755
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. NOWAK-GOCŁAWSKA Anna Bronisława 15 460
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. WALEWSKA Ewa Anna 11 898
zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

Województwo białostockie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 516 473 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 269 134 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 52,11%.
Głosów nieważnych oddano 5 410, co stanowi 2,01% ogólnej liczby głosów. Głosów ważnych oddano 263 724, co stanowi 97,99% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CHOJNOWSKI Jan 131 892
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. CZEREP Stanisław 45 672
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. HAJDUCZENIA Romuald 21 658
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. KONDRATIUK Michał 27 482
zgłoszony przez Koordynator Zarządu Krajowego Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego
5. MARCZUK Stanisław Marian 108 581
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. MARKOWA Anna Zofia 32 053
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
7. RUDZIŃSKA PATEJUK Jadwiga Kazimiera 51 535
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. RYKOWSKI Grzegorz 16 563
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. TOPOLAŃSKI Jan 19 846
zgłoszony przez Koordynator Zarządu Krajowego Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego
10. USAKIEWICZ Aleksander 10 610
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Aleksandra Usakiewicza
11. ZABŁOCKI Maciej 17 155
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

Województwo bielskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 672 430 osób.
W głosowaniu wzięło udział 377 494 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 56,14%.
Głosów nieważnych oddano 8 527, co stanowi 2,26% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 368 967, co stanowi 97,74% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BUCHTA Adam 74 908
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CHORABIK Mieczysław Julian 24 399
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
3. GÓRNY Alojzy 28 656
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KORDEK Zbigniew 8 796
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienia Prawicy Polskiej
5. MICHALSKI Stanisław 32 158
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. NOWORYTA Stanisław 71 371
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. OKRZESIK Janusz Władysław 107 374
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. OLEARCZYK Fryderyk 21 942
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
9. TYRNA Marcin Paweł 185 981
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
10. WĄSIK Stanisław 90 667
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
11. WRZESZCZ Władysław Piotr 15 199
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej

Województwo bydgoskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 822 177 osób.
W głosowaniu wzięło udział 395 950 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 48,16%.
Głosów nieważnych oddano 8 270, co stanowi 2,09% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 387 680, co stanowi 97,91% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ALEKSANDROWICZ Lucjan 24 907
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Senatora Niezależnego
2. BYSTRYK Leszek 36 181
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CIEMNIAK Grażyna Jolanta 140 058
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. JERZY Marek Antoni 74 955
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. KEMPKA Dorota Maria 141 710
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOBIAK Andrzej 74 900
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
7. ŚWIĄTKOWSKI Maciej 140 241
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
8. TARASIUK Stanisław 43 635
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
9. TURCZYNOWICZ Edward 14 417
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Edwarda Turczynowicza

Województwo chełmskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 6 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 183 352 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 71 976 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 39,26%. Głosów nieważnych oddano 1 949, co stanowi 2,71% ogólnej liczby głosów. Głosów ważnych oddano 70 027, co stanowi 97,29% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CICHOSZ Marian 25 890
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. GREL Andrzej 10 153
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora Andrzeja Grela
3. LEWCZUK Henryk 19 527
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. MARYŃCZAK Radosław 10 672
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. MASŁOWSKI Jerzy 25 959
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. SZCZASNY Witosław Stanisław 23 303
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo ciechanowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 316 708 osób.
W głosowaniu wzięło udział 121 564 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 38,38%.
Głosów nieważnych oddano 4 031, co stanowi 3,32% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 117 533, co stanowi 96,68% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ANTONOWICZ Jan 29 755
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. GISZCZAK Stanisław Walenty 4 129
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stanisława Walentego Giszczaka
3. KALATA Florentyna Bronisława 17 520
zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KOŁAKOWSKI Paweł 26 805
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. KOSTYRA Mieczysław Marian 14 747
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
6. MAŁOLEPSZY Zbigniew Antoni 19 443
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
7. MICHAŚ Ireneusz 37 907
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. WILLENBERG Sławomir Jan 45 751
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo częstochowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 581 086 osób.
W głosowaniu wzięło udział 261 370 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44,98%
Głosów nieważnych oddano 6 678, co stanowi 2,55% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 254 692, co stanowi 97,45% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CZEKAJ Barbara 33 649
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Barbary Czekaj
2. LIPCZAK Władysław Piotr 30 858
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. LIPOWSKI Grzegorz Marek 77 991
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. MARCHEWKA Marian Antoni 33 152
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
5. MICHAŁOWSKI Tomasz Edward 101 011
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. PANKIEWICZ Kazimierz Józef 72 434
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. SZOPA Janusz Antoni 28 656
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Janusza Antoniego Szopy
8. WYGLĘDOWSKI Mieczysław 77 869
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo elbląskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 349 751 osób.
W głosowaniu wzięło udział 143 258 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 40,96%.
Głosów nieważnych oddano 2 891, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 140 367, co stanowi 97,98% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BRZOZOWSKI Edmund 26 157
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
2. CEGIELSKI Marian Józef 30 792
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
3. KEMPIŃSKI Andrzej 40 205
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. KOCHANOWSKI Stanisław 23 052
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. KOPACZ Tadeusz Jan 50 339
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. KUCZYŃSKI Józef Kazimierz 43 023
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. MIKOS Czesław 16 634
zgłoszony przez Prezydium Rady Naczelnej Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
8. ŚNIEG Andrzej Stanisław 7 989
zgłoszony przez Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej
9. ZAREMBA Artur Franciszek 9 730
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej

Województwo gdańskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 1 066 826 osób.
W głosowaniu wzięło udział 586 750 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 55,00%.
Głosów nieważnych oddano 10 719, co stanowi 1,83% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 576 031, co stanowi 98,17% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BUDZYŃ Edward 27 605
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. KUSTRZEBA Wanda Alicja 115 851
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. LACKORZYŃSKI Leszek Juliusz 67 257
zgłoszony przez Komitet Wyborczy na Rzecz Reelekcji Leszka Lackorzyńskiego
4. MAKURAT Franciszek Edmund 34 753
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
5. MARCHLEWSKA Małgorzata Janina 49 763
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
6. NOWAK Czesław 109 214
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. TUSK Donald Franciszek 221 343
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. WITTBRODT Edmund Kazimierz 295 823
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
9. WŁOCHYŃ Ireneusz Paweł 26 496
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. ZAGŁOBA Ryszard Andrzej 100 246
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo gorzowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 369 193 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 158 364 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 42,89%.
Głosów nieważnych oddano 3 442, co stanowi 2,17% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 154 922, co stanowi 97,83% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BODZIACKI Ryszard Krzysztof 25 816
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
2. HABICH Krzysztof Tadeusz 18 962
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Krzysztofa Tadeusza Habicha niezależnego kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
3. JARMUŻEK Zdzisław 54 614
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. KOROL Jan 47 752
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. ŁODZIEWSKI Lech 6 935
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Chrześcijańskiej Unii Robotniczo-Chłopskiej
6. PAWLIK Andrzej Eugeniusz 24 490
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
7. PŁONKA Elżbieta 52 861
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
8. PROTASOWICKI Mieczysław 13 566
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. SURMACZ Marek 31 903
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo jeleniogórskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 385 370 osób.
W głosowaniu wzięło udział 172 929 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44,87%.
Głosów nieważnych oddano 4 400, co stanowi 2,54% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 168 529, co stanowi 97,46% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CIEŚLAK Jerzy Edmund 59 948
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GWIZDA Stanisław 51 294
głoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. KRUK Andrzej Józef 17 334
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 54 286
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. PAWŁOWSKI Bohdan Szczęsny 31 627
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
6. PRIETZEL Waldemar Jerzy 16 546
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. ROMAN Piotr 28 012
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. SMOLIŃSKI Adam 14 191
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. TYBLEWSKI Tyburcjusz 25 588
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo kaliskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 525 919 osób.
W głosowaniu wzięło udział 256 286 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 48,73%.
Głosów nieważnych oddano 8 124, co stanowi 3,17% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 248 162, co stanowi 96,83% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. FERENC Genowefa Maria 78 157
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GRYSZKA Józef 35 541
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. JANIAK Bogdan Kazimierz 24 061
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KAŁUŻA-MANIEWSKA Elżbieta 73 222
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. KRZAK Andrzej 77 310
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. PAKOWSKI Kajetan 42 718
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
7. SIKORSKI Stanisław Paweł 72 084
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. ŚWIEC Grzegorz 24 782
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. ZADKA Ryszard 12 551
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski

Województwo katowickie

W okręgu wybierano 3 senatorów, spośród 18 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 2 918 280 osób.
W głosowaniu wzięło udział 1 341 539 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 45,97%.
Głosów nieważnych oddano 27 120, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 1 314 419, co stanowi 97,98% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARTECKA Urszula 133 350
zgłoszona przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
2. CHEŁKOWSKI August 454 956
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
3. CZECH Wojciech 78 461
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Piętnastki
4. KOŁODZIEJCZYK Rudolf 100 764
zgłoszony przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
5. KOPCZYŃSKI Zygmunt Władysław 78 271
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
6. KUTZ Kazimierz Julian 464 869
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
7. MALINOWSKI Grzegorz Seweryn 189 486
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. MARKOWSKI Jerzy 420 427
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. MĄSIOR Bogusław Mikołaj 361 173
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. NORSKA-BORÓWKA Irena Bogumiła 168 425
zgłoszona przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
11. PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria 145 689
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Po Śląsku Czyli Po Polsku
12. PASYK Stanisław 71 365
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. ROCZNIOK Andrzej Romuald 81 157
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
14. SZARAMA Wojciech Piotr 196 167
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
15. WIECZOREK Zenon 108 897
zgłoszony przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
16. WIERZCHOWSKI Leszek Antoni 18 365
zgłoszony przez Radę Regencyjną Polskiego Ruchu Monarchistycznego
17. WINKLER Wilibald Emanuel 385 260
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
18. ZAJĄC Ryszard Marek 53 640
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Postaw na Zająca

Województwo kieleckie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 16 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 847 986 osób.
W głosowaniu wzięło udział 354 502 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 41,81%.
Głosów nieważnych oddano 9 716, co stanowi 2,74% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 344 786, co stanowi 97,26% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ADAMCZYK Alicja 12 045
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Alicji Adamczyk
2. CELEBAŃSKI Witold 41 567
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
3. CZERWIŃSKA-GOCAŁ Anna 13 578
zgłoszona przez Niezależny Komitet Wyborczy Anny Czerwińskiej-Gocał
4. FURMANEK Mariusz 10 822
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Bezpieczny Wybór
5. GAWLIK Stanisława 63 065
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
6. JĘDRZEJCZYK Zbigniew Roman 36 185
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. KANIA Witold 43 442
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. KIK Kazimierz 21 931
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Świętokrzyska Inicjatywa Lewicy
9. LIPIEC Krzysztof Bogdan 96 206
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
10. MACHNIKOWSKI Andrzej 9 339
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Andrzeja Machnikowskiego
11. MADEJ Mirosław Adam 14 128
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
12. PASTUSZKA Stefan Józef 73 673
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. POTERAŁA Andrzej 12 208
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
14. SOBIERAJSKI Jerzy Szczepan 25 783
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
15. SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław 109 637
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
16. WOŁOSZYN Józef 21 330
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora Niezależnego

Województwo konińskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 347 730 osób.
W głosowaniu wzięło udział 146 639 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42,17%.
Głosów nieważnych oddano 4 901, co stanowi 3,34% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 141 738, co stanowi 96,66% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ADAMCZAK Krzysztof Zbigniew 11 691
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależnego Kandydata na Senatora płk. dypl. rez. pilota Krzysztofa Adamczaka
2. CHOJNACKI Piotr Antoni 26 644
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora Piotra Chojnackiego
3. GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 21 465
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. JANICKI Czesław Kazimierz 34 415
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. LEWANDOWSKI Jerzy 3 942
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
6. OLEJNICKA-GÓRCZEWSKA Anna 18 806
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. SŁAWIŃSKI Ryszard Józef 38 970
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. STANISŁAWSKI Krzysztof Jan 17 954
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. TROJAN Jadwiga 36 087
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
10. WASZKOWIAK Marek Henryk 40 687
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo koszalińskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 378 808 osób.
W głosowaniu wzięło udział 157 974 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 41,70%.
Głosów nieważnych oddano 2 810, co stanowi 1,78% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 155 164, co stanowi 98,22% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. DUBIELLA Zdzisław Andrzej 15 075
zgłoszony przez Komitet Wyborczy kandydata na Senatora RP województwa koszalińskiego
2. DUDOJĆ Tadeusz Stanisław 21 553
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. GRZECHOWSKI Antoni Piotr 21 114
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
4. LASKOWSKI Janusz Ryszard 31 479
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
5. LEPPER Andrzej 24 614
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
6. MAJKA Krzysztof Ignacy 45 583
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
7. MINDA Michał 15 164
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. MOKRZYCKI Jerzy Władysław 59 012
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. STORCZYK Antoni 21 050
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
10. ŻUBER Eugeniusz 12 748
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe

Województwo krakowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 917 420 osób.
W głosowaniu wzięło udział 499 779 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 54,48%.
Głosów nieważnych oddano 9 020, co stanowi 1,80% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 490 759, co stanowi 98,20% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BAJOŁEK Andrzej Feliks 46 885
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. BATKO Jerzy Leszek 29 848
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Burmistrza Świątnik Górnych Jerzego Leszka Batko
3. JURCZAK Stefan Stanisław 220 805
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
4. KOZŁOWSKI Krzysztof 161 821
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
5. MAJDZIK Ryszard 15 184
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ryszarda Majdzika
6. RAŹNY Anna 154 802
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. SCHOEN Tomasz Karol 103 696
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. WINIECKI Jan Stanisław 34 307
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
9. ZIELIŃSKI Ryszard Jan 112 116
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo krośnieńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 15 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 365 645 osób.
W głosowaniu wzięło udział 193 011 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52,79%.
Głosów nieważnych oddano 3 508, co stanowi 1,82% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 189 503, co stanowi 95,18% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BORCZ Jerzy 71 264
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. CHRZANOWSKI Jan 8 246
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
3. DYRKACZ Ryszard Jan 12 934
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KACZANOWICZ Wiesław 19 378
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. KARAŚ Roman 16 122
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. KOSIBA Jan 26 184
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. KOWALEWSKI Stanisław 11 963
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. LENIOWSKI Zbigniew 5 016
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
9. MENDYS Wacław 16 832
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
10. MIKA Wacław Józef 23 746
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
11. OPAŁKA Stanisław Kazimierz 5 970
zgłoszony przez Bezpartyjny Komitet Wyborczy w Krośnie
12. PAWLUŚ Adam 38 175
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
13. ROGOYSKI Tadeusz 7 879
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Słuchacze Radia Forum
14. WILK Marek Antoni 12 788
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależnego Bezpartyjnego Kandydata na Senatora
15. ZARZYCKI Ireneusz Andrzej 72 597
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo legnickie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 378 957 osób.
W głosowaniu wzięło udział 168 046 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44,34%.
Głosów nieważnych oddano 3 802, co stanowi 2,26% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 164 244, co stanowi 97,74% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BANAŚ Bolesław 16 048
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. BIELAWSKI Janusz Stefan 50 456
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. CZUDOWSKA Dorota 64 228
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
4. GLOC Józef 2 702
zgłoszony przez Społeczny Patriotyczny Niezależny Komitet Wyborczy Ojczyzna
5. HAWRYSZ Franciszek 17 479
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
6. KIENIG Edward 11 493
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KOZAK Czesław 17 401
zgłoszony przez Bezpartyjny Komitet Wyborczy „Ziemi Legnickiej
8. MORAWIECKI Kornel 34 268
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. PATYK Eugeniusz Jan 47 954
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. SPYRA Józef Paweł 17 531
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
11. WALCZYK Włodzimierz 8 707
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12. ZYGMUNT Zbigniew 1 836
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona

Województwo leszczyńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 283 840 osób.
W głosowaniu wzięło udział 136 256 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 48,00%.
Głosów nieważnych oddano 4 991, co stanowi 3,66% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 131 265, co stanowi 96,34% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BOMBICKI Maciej Roman 8 359
zgłoszony przez Stronnictwo Pracy Organicznej „Ojczyzna
2. GLAPIAK Stanisław 16 812
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. KASPERSKI Marian 34 748
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. KOŚCIUSZKO Jarosław Tadeusz 7 590
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
5. KULAK Zbigniew 43 530
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. PIWOŃSKI Krzysztof Benedykt 12 225
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
7. SKRZYPCZAK Roman 37 604
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
8. SWOJAK Bolesław Kazimierz 2 613
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
9. SZUDEJKO Bolesław 34 063
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
10. TALARSKI Stanisław 13 424
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
11. ŻYJEWSKI Stanisław 13 578
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo lubelskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 754 491 osób.
W głosowaniu wzięło udział 355 184 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 47,08%.
Głosów nieważnych oddano 6 912, co stanowi 1,95% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 348 272, co stanowi 98,05% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BRODOWSKI Wiesław 80 875
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CHRZANOWSKI Wiesław 159 497
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
3. DELMANOWICZ Władysław 11 373
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ochrona Pracy
4. GOGACZ Stanisław 118 515
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. HUNEK Edward 58 743
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. SETNIK Ryszard 62 695
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Lubelska
7. STANISŁAWEK Andrzej 36 783
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. STASZCZAK Dariusz Eligiusz 8 136
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Dariusza Eligiusza Staszczaka
9. WALKIEWICZ Aleksander 30 677
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. WROŃSKI Leszek Czesław 58 605
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo łomżyńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 254 476 osób.
W głosowaniu wzięło udział 118 105 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 46,41%.
Głosów nieważnych oddano 2 405, co stanowi 2,04% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 115 700, co stanowi 97,96% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BAGIŃSKI Mieczysław 24 183
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. BENDER Ryszard Janusz 29 322
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. CZUBA Krystyna Bożena 54 987
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
4. FESZLER Lech Zbigniew 37 561
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. MINDA Marek Stanisław 10 505
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Marka Mindy
6. MIODUSZEWSKI Eugeniusz 15 412
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. STRZALIŃSKI Marek 18 154
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. STYPUŁA Jan 3 662
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Pomost
9. WASZKIEWICZ Edward Kazimierz 2 288
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
10. ZAREMBA Tadeusz 9 048
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Zgoda Buduje

Województwo łódzkie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 866 709 osób.
W głosowaniu wzięło udział 434 037 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 50,08%.
Głosów nieważnych oddano 8 490, co stanowi 1,96% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 425 547, co stanowi 98,04% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ANTOSZEWSKI Zbigniew Edward 126 841
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. BOHDANOWICZ Waldemar Antoni 42 451
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Waldemara Bohdanowicza - PRZYMIERZE ROZTROPNYCH
3. DMOCHOWSKA Maria 112 029
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
4. DZITKO Bogusław Romuald 16 112
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „DOKTOR DZITKO NA SENATORA
5. JANOWSKA Zdzisława 72 151
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Zdzisławy Janowskiej
6. KUBASIEWICZ Krzysztof Adam 31 216
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Parada Krzysztofa Adama Kubasiewicza Kandytata na Senatora
7. KUCHARSKI Paweł 22 919
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. OSTOJA-OWSIANY Andrzej 131 921
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
9. PASIEWICZ Kazimierz 18 700
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
10. PIEŃKOWSKI Janusz 39 273
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Janusza Pieńkowskiego
11. SKWARKA Władysław 98 700
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. SŁOWIK Andrzej Eugeniusz 73 632
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo nowosądeckie

W okręgu wybierano 2 senatorów spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 521 521 osób.
W głosowaniu wzięło udział 294 861 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 56,54%.
Głosów nieważnych oddano 7 463, co stanowi 2,53% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 287 398, co stanowi 97,47% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 178 738
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. BODZIONY Józef Tadeusz 29 169
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CHRONOWSKI Andrzej 156 533
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
4. HAŁGAS Adolf 10 756
zgłoszony przez Komitet Wyborczy kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Adolfa Hałgasa w Gorlicach
5. JARMOLIŃSKI Stanisław Walerian 35 149
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. JUNGIEWICZ Józef 15 749
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Józefa Jungiewicza
7. KRUK Piotr Aleksander 20 917
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
8. PAJOR Stanisław Józef 19 745
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. SOWA Wiktor 22 121
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo
Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
10. STACHOŃ BIGOS Zofia 28 646
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo olsztyńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 552 957 osób.
W głosowaniu wzięło udział 234 896 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42,48%.
Głosów nieważnych oddano 5 875, co stanowi 2,50% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 229 021, co stanowi 97,50% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ABRAMSKI Paweł Stanisław 69 854
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. ADAMIAK Jan Kazimierz 20 563
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. ANTOCHOWSKI Jan Józef 20 496
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależnego Kandydata Na Senatora R.P. Jana Józefa Antochowskiego
4. KOZŁOWSKI Marian 59 723
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. KUCZYŃSKA Alicja Krystyna 49 472
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
6. LORENZ Janusz Józef 77 977
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. NIEPSUJ Stanisław Józef 48 252
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. PIONTEK Danuta Joanna 32 494
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Danuty Piontek
9. ŻYLIŃSKI Marek Błażej 28 180
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależnego Kandydata na Senatora RP „SAMORZĄD WARMII i MAZUR

Województwo opolskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 746 860 osób.
W głosowaniu wzięło udział 315 019 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42,18%.
Głosów nieważnych oddano 6 641, co stanowi 2,11% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 308 378, co stanowi 97,89% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARTODZIEJ Gerhard 68 758
zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
2. CHŁAP Ewa 44 520
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. EDGARO Mariusz 52 114
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. FIGAS Zbigniew 22 620
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. KASPEREK Józef 50 141
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
6. KOKOT Alojzy 49 265
zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
7. MAREK Franciszek Antoni 27 608
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. SAWCZUK Janusz 53 943
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. SIMONIDES Dorota Elżbieta 99 738
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
10. TOMASZEK Bogdan Stanisław 89 555
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo ostrołęckie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 16 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 292 475 osób.
W głosowaniu wzięło udział 123 525 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42,23%.
Głosów nieważnych oddano 2 962, co stanowi 2,40% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 120 563, co stanowi 97,60% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ANGIELCZYK Bronisław 15 052
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. BOGUSKI Jan 2 913
zgłoszony przez Komitet Wyborczy - „Polska
3. BORUC Mirosław 5 107
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Ziemi Rejonu Wyszków - Ostrów Maz.
4. CEBEREK Stanisław 13 455
zgłoszony przez Kurpiowski Komitet Wyborczy
5. CHODKOWSKI Jan 37 689
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. DAWIDCZYK Stanisław 4 218
zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Aleksandra Kopcia w Baranowie
7. DOBEK Jerzy 20 649
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. EYCHLER Teresa Danuta 4 529
zgłoszona przez Niezależny Komitet Wyborczy „JUTRO
9. FRANKOWSKI Jacenty 5 934
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Region Mazowiecko-Kurpiowski
10. KACZMARCZYK Urszula 11 855
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
11. KARPIŃSKI Jan Tadeusz 15 657
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. NASIADKA Sabina 8 456
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. NOWICKI Roman Kazimierz 8 755
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Romana Nowickiego
14. STOKARSKA Jadwiga 30 126
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Jadwigi Stokarskiej
15. TARNACKI Paweł Mikołaj 17 732
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
16. ZAŁUSKA Ryszard Władysław 12 980
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborców Ryszarda Władysława Załuski

Województwo pilskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 352 662 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 175 848 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 49,86%
Głosów nieważnych oddano 4 775, co stanowi 2,72% ogólnej liczby głosów
Głosów ważnych oddano 171 073, co stanowi 97,28% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BULLER Waldemar 14 524
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Waldemara Bullera
2. GAWRA Stanisław 23 887
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. PODMASKI Jan 50 512
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
4. PODMOKŁY Jerzy 37 691
głoszony przez Zarząd Unii Wolności
5. ROŻNIAK Kazimierz 19 908
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. RZEMYKOWSKI Tadeusz Zbigniew 68 055
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. SOSNOWSKI Piotr 7 489
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
8. STOKŁOSA Henryk Tadeusz 58 055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Henryka Stokłosy
9. WŁODARCZYK Julian Jakub 8 112
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Juliana Jakuba Włodarczyka

Województwo piotrkowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 478 657 osób.
W głosowaniu wzięło udział 203 772 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 42,57%.
Głosów nieważnych oddano 5 377, co stanowi 2,64% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 198 395, co stanowi 97,36% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ADAMSKI Jerzy 52 881
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz 73 364
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
3. DĄBROWSKI Tadeusz Leszek 39 844
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata Niezależnego Tadeusza Dąbrowskiego
4. DROZDOWSKI Stanisław 18 186
zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy Stanisława Drozdowskiego
5. GAŁUSZKO Konrad Jan 7 139
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
6. GRABOWSKI Piotr 47 497
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. JUSZCZYK Sławomir Krzysztof 35 469
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. MARCINIAK Grzegorz Jan 25 702
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
9. ORŁOWSKI Jerzy 5 838
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Jerzego Orłowskiego
10. POPOWICZ Anna Teresa 26 129
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
11. SOCZÓWKA Wojciech 2 752
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Wieś Soczówki
12. ŻUROWSKI Leopold 11 337
zgłoszony przez Komitet Wyborczy - Bronić Biednego w Potrzebie

Województwo płockie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 384 261 osób.
W głosowaniu wzięło udział 158 692 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 41,30%.
Głosów nieważnych oddano 3 464, co stanowi 2,18% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 155 228, co stanowi 97,82% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BOSZKO Michał Ludwik 22 362
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 29 879
zgłoszony przez Mazowiecki Komitet Wyborczy
3. DEBICH Krzysztof Mariusz 15 904
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
4. DUMOWSKI Zdzisław 21 974
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. FABISIAK Tadeusz 10 453
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Emeryt
6. KOSZADA Aleksandra 37 545
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł 41 922
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. SAPIEJKA Zdzisław Kazimierz 9 494
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
9. STRUZIK Adam Krzysztof 46 969
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. TARKA Zbigniew 39 214
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo poznańskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 13 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 990 161 osób.
W głosowaniu wzięło udział 527 808 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 53,31%.
Głosów nieważnych oddano 12 143, co stanowi 2,30% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 515 665, co stanowi 97,70% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BUTLEWSKI Bartłomiej 36 229
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. FRANKIEWICZ Maciej 58 283
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. GAWRONIK Aleksander 46 143
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Aleksandra Gawronika
4. KORNOWSKI Wojciech 89 603
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wojciecha Kornowskiego
5. KRUK Wojciech 140 951
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
6. KUCHARSKI Sławój 124 757
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. ŁUCZAK Jacek 69 314
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Jacka Łuczaka
8. POCHYLSKI Marek 17 004
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Marka Pochylskiego
9. ROZWADOWSKI Władysław Jan 135 216
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
10. SMORAWIŃSKI Jerzy Kazimierz 137 424
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11. WASZAK Ewa 30 521
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej.
12. WÓJCICKI Kazimierz Ludwik 28 722
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
13. ZIMNY Leszek Bernard 4 270
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Leszka Zimnego

Województwo przemyskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 299 014 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 156 100 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52,20%.
Głosów nieważnych oddano 3 266, co stanowi 2,09% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 152 834, co stanowi 97,91% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARTMIŃSKI Jan 20 091
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
2. BILIŃSKI Mieczysław 5 403
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy
3. JANUS Jerzy Wit 10 490
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KOWALSKI Witold 61 915
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. KUKLA Zofia 14 325
zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. MARCINKO Jerzy Wojciech 30 649
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz 73 055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
8. WOŚ Adam 30 102
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 21 824
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo radomskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 553 111 osób.
W głosowaniu wzięło udział 240 749 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 43,53%.
Głosów nieważnych oddano 6 369, co stanowi 2,65% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 234 380, co stanowi 97,35% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BĄK Dariusz 30 922
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Konwentu św. Kazimierza
2. GEBHARDT Stanisław 43 232
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. GODYCKI Augustyn 14 040
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Godyckiego
4. GOŁĄBEK Zbigniew 56 005
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. KĘDZIERSKI Zygmunt 32 123
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
6. KIESZKOWSKI Zdzisław Władysław 34 748
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KORPETTA-ZYCH Jolanta 21 274
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczy. pospolitej
8. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 43 855
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. MASZKIEWICZ Zdzisław 83 626
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
10. PIETRUSZKA Wawrzyniec 10 129
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Niezależni
11. SZWONDER Rajmund Henryk 46 811
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo rzeszowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 528 102 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 315 610 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 59,76%.
Głosów nieważnych oddano 6 027, co stanowi 1,91% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 309 583, co stanowi 98,09% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARAN Kazimierz Antoni 7 930
zgłoszony przez Zarząd Główny Partii Kupieckiej Rzeczypospolitej Polskiej
2. BORKACKI Stanisław 10 613
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
3. FERENC Tadeusz 44 956
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. FRĄCZEK Józef 168 853
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. JANOWSKI Mieczysław Edmund 176 857
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. JECZEŃ Leonard 6 785
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy „STO
7. KALANDYK Zbigniew 29 140
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. OLECH Stanisław 28 034
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. PÓŁĆWIARTEK Ignacy Władysław 28 066
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. REWER Stanisław 15 206
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „POMOC I SPRAWIEDLIWOŚĆ
11. STEC-KISZCZUK Maria 20 460
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
12. STRUGALA Kazimierz Wojciech 34 933
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo siedleckie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 477 019 osób.
W głosowaniu wzięło udział 211 580 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44,35%.
Głosów nieważnych oddano 6 430, co stanowi 3,04% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 205 150, co stanowi 96,96% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARANOWSKI Jerzy Józef 93 664
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 57 819
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CELEJ Tadeusz 35 746
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. GŁUCHOWSKI Krzysztof 60 068
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. MUSZYŃSKI Grzegorz 18 368
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
6. SZCZERBA Lesław Włodzimierz 24 882
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. SZKLARSKI Leszek Tadeusz 40 013
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. ŚLEDZIEWSKI Stanisław Witold 34 303
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo sieradzkie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 305 269 osób.
W głosowaniu wzięło udział 129 287 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42,35%.
Głosów nieważnych oddano 3 524, co stanowi 2,73% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 125 763, co stanowi 97,27% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CIEŚLA Stanisław 37 459
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. GAJEWSKI Sylwester Paweł 25 485
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. GRABICKA Krystyna 18 814
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. JANISZEWSKI Zbigniew Bogusław 4 958
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
5. ŁUCZAK Mieczysław Marcin 16 471
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. PIENIĄŻEK Jerzy 42 944
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. PIOTROWSKI Zbigniew 26 475
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
8. PŁÓCIENNIK-WASIAK Helena 14 560
zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
9. RŻANEK Mirosław 22 588
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. TOMASZEWSKI Władysław Marian 6 433
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Władysława Tomaszewskiego - Kandydata na Senatora
11. TOMCZYK Władysław 3 262
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski

Województwo skierniewickie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 311 884 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 130 338 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 41,79%.
Głosów nieważnych oddano 3 975, co stanowi 3,05% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 126 363, co stanowi 96,95% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ADAMCZYK Andrzej Kazimierz 18 135
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
2. BIELECKI Marian Zdzisław 20 372
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. CIMANOWSKI Jan 36 214
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
4. JABŁOŃSKI Robert Maria 7 960
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
5. KŁOSOWSKI Józef Grzegorz 30 167
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOMOROWSKI Zbigniew 29 037
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. MATECKI Wojciech Antoni 22 636
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. ROŻNIATOWSKI Wiesław 27 807
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. URNIAŻ-GRABOWSKA Teresa Ligia 32 620
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo słupskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 301 700 osób.
W głosowaniu wzięło udział 128 124 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 42,47%.
Głosów nieważnych oddano 2 670, co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 125 454, co stanowi 97,92% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BOGUCKA-SKOWROŃSKA Anna Teresa 41 029
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
2. CZAJA Gerard 37 436
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. INIARSKI Waldemar 11 039
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
4. JAWORSKI Adam Marek 8 389
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Adama Marka Jaworskiego kandydata niezależnego na Senatora R. P.
5. KLEINA Kazimierz Mariusz 49 800
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. MARCINKOWSKI Władysław Stanisław 4 806
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Władysława Marcinkowskiego
7. MOJSA Stanisław 4 165
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
8. ONYSZCZUK Bogdan Leszek 8 046
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mieszkańcow z woj. słupskiego „Niezależność
9. SZCZEPAŃSKI Andrzej 39 125
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. WŁODYKA Mieczysław 12 115
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo suwalskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 14 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 346 225 osób.
W głosowaniu wzięło udział 141 290 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 40,81%.
Głosów nieważnych oddano 3 347, co stanowi 2,37% ogólnej liczby głosów
Głosów ważnych oddano 137 943, co stanowi 97,63% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. DAWIDOWSKI Sławomir 2 157
zgłoszony przez Radę Wykonawczą Narodowego Odrodzenia Polski
2. DOMAGAŁA Marek 31 110
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. DRZAŻDŻEWSKI Mirosław Dariusz 18 107
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
4. GUZ Mieczysław 13 811
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Giżycko
5. MOCARSKI Jan 15 552
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. OLSZEWSKI Wacław 13 736
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Więcej Samorządności - Więcej Wolności
7. FALCZEWSKI Jarosław 10 231
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Ełk
8. PIETRZAK Wiesław Michał 35 280
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. ROMAŃCZUK Tomasz 10 661
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Tomasza Romańczuka
10. ROPELEWSKI Zygmunt Szczepan 45 298
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
11. SOROKA Andrzej Janusz 11 311
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Suwalsko-Augustowsko-Mazurski
12. STRAŻEWICZ Wacław Jan 16 436
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. TOŁWIŃSKI Stanisław 9 706
zgłoszony przez Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski
14. ŻERO Leon 7 735
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Leona Żero

Województwo szczecińskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 729 698 osób.
W głosowaniu wzięło udział 329 593 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 45,17%.
Głosów nieważnych oddano 5 480, co stanowi 1,66% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 324 113, co stanowi 98,34% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CHUDZYNSKI Janusz 18 062
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
2. DERYSZ Waldemar 22 124
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
3. JANKOWSKI Grzegorz 89 451
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
4. JURCZYK Marian 124 897
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mariana Jurczyka Kandydata na Senatora Ziemii Szczecińskiej
5. KAWĘCKI Arkadiusz Marian 99 403
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. OCZKOWSKI Jan Stanisław 34 360
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. REWAJ Tadeusz Mieczysław 94 208
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. SAUK Jacek 104 949
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnobrzeskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 440 718 osób.
W głosowaniu wzięło udział 204 568 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 46,42%.
Głosów nieważnych oddano 5 012, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 199 556, co stanowi 97,55% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CZUB Zofia 42 251
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GACH Stanisław 4 733
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienia Prawicy Polskiej
3. KIDOŃ Tadeusz 9 924
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Komitet Wyborców „NIEZALEŻNY
4. KŁECZEK Dariusz 72 379
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. MISIAK Jan Józef 39 478
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. SAGATOWSKA Janina 99 672
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
7. STĘPIEŃ Piotr Paweł 33 875
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. SZKUDLAREK Seweryn 17 178
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. SZYMAŃSKI Tadeusz 21 261
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
10. ŻOŁYNIAK Ryszard 22 815
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo tarnowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 491 680 osób.
W głosowaniu wzięło udział 263 753 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 53,64%.
Głosów nieważnych oddano 6 268, co stanowi 2,38% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 257 485, co stanowi 97,62% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. ABLEWICZ Stanisław 34 072
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Solidarność Ludzi Dobrej Woli
2. CIEPIELA Roman 45 579
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
3. CIESIELCZYK Marek 14 261
zgłoszony przez Komitet Wyborczy - Niezależny Kandydat
4. CZARNOBILSKI Zdzisław 35 252
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Polska Rodzina
5. DUDZIAK Zygmunt 20 056
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. GLAPIŃSKI Adam 77 702
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. MAZUR Maria Zofia 34 803
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. OCHWAT Ryszard 37 564
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. RZEWUSKA Alina 26 255
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
10. SIKORA Andrzej Jan 107 402
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
11. ŻABIŃSKI Władysław 26 373
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Zawsze Polska

Województwo toruńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 486 750 osób.
W głosowaniu wzięło udział 213 609 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 43,88%.
Głosów nieważnych oddano 5 410, co stanowi 2,53% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 208 199, co stanowi 97,47% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. GRZEŚKOWIAK Alicja 95 995
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. JANKIEWICZ Paweł Edward 55 085
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. KASPEREK Czesław 30 088
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. KOSZUTA Bogdan Zbigniew 17 703
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bogdana Koszuty
5. KWIATKOWSKI Zygmunt 20 021
zgłoszony przez Zarząd Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu
6. OLSZEWSKI Wincenty 24 831
zgłoszony przez Nauczycielski Komitet Wyborczy „WINCENTY OLSZEWSKI
7. PRONOBIS Wojciech Józef 34 673
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. ŻENKIEWICZ Marian 77 359
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo wałbrzyskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 552 011 osób.
W głosowaniu wzięło udział 249 937 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 45,28%.
Głosów nieważnych oddano 5 782, co stanowi 2,31% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 244 155, co stanowi 97,69% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. CZARNECKI Jan Kazimierz 30 816
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. DROŻDŻ Kazimierz 84 641
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. FUSZARA Adam 9 137
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Adama Fuszary Kandydata na Senatora RP
4. GIBUŁA Ryszard Stanisław 80 236
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. GOLAK Julian Kazimierz 76 991
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. HORODECKI Jan 20 720
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
7. JASTRZĘBSKI Ryszard Stefan 14 845
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. ORPEL Leszek Wojciech 35 782
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
9. OSSOWSKI Michał 72 868
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
10. PAKLA Czesław Cyprian 12 361
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo włocławskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 320 384 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 129 403 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 40,39%.
Głosów nieważnych oddano 3 061, co stanowi 2,37% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 126 342, co stanowi 97,63% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. JARZEMBOWSKI Ryszard 48 898
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. JAWORSKI Krzysztof 19 510
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
3. KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek 42 897
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. OBERNIKOWICZ Wojciech 19 437
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. OCHOCIŃSKI Marian Kazimierz 14 010
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
6. OSTROWSKI Janusz Zbigniew 41 789
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
7. WIŚNIEWSKI Janusz 27 923
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
8. WITKOWSKI Bogumił 8 162
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Niezależny - Kandydat Niezależny

Województwo wrocławskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 842 407 osób.
W głosowaniu wzięło udział 423 344 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 50,25%.
Głosów nieważnych oddano 5 243, co stanowi 1,24% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 418 101, co stanowi 98,76% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BERNY Maria 83 848
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CHOROSTKOWSKI Jan 10 710
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Dom na rzecz Jana Chorostkowskiego
3. JADACH Ryszard 22 139
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
4. KIERES Leon 138 533
zgłoszony przez Samorządowy Komitet Wyborczy Profesora Leona Kieresa
5. KOWALSKI Maciej 72 695
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOZAROWICZ Adam 16 893
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. PRZYSTAWA Jerzy 48 935
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
8. TARNOWSKA Jolanta 14 524
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. WISZNIEWSKI Andrzej Józef 127 960
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
10. ZDROJEWSKI Bogdan 241 179
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bogdana Zdrojewskiego

Województwo zamojskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 363 638 osób.
W głosowaniu wzięło udział 167 476 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 46,06%.
Głosów nieważnych oddano 4 005, co stanowi 2,39% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 163 471, co stanowi 97,61% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. BARTOSZ Ryszard Władysław 19 745
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bartosza Ryszarda Władysława
2. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 32 I 12
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław 43 824
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. CIASTOCH Marek 31 468
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. FUDALI Włodzimierz 27 077
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOWALIK Jan 34 919
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KWIATKOWSKI Marian 9 260
zgłoszony przez Ludowy Komitet Wyborczy Kwiatkowskiego Mariana
8. MAJDAŃSKI Stanisław Józef 58 574
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
9. ŚWITKA Jan Eugeniusz 29 252
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Jana Eugeniusza Świtki

Województwo zielonogórskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 13 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 487 876 osób.
W głosowaniu wzięło udział 218 910 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44,87%.
Głosów nieważnych oddano 5 759, co stanowi 2,63% ogólnej liczby głosów.
Głosów ważnych oddano 213 151, co stanowi 97,37% ogólnej liczby głosów.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1. DANIELAK Jolanta Ryszarda 70 230
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. JAROSZ Mieczysław 3 813
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
3. JARZEMBOWSKI Tadeusz 14 423
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. MIŁEK Marian 64 152
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
5. PIOTROWSKI Walerian 63 023
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. PIWOŃSKI Zbyszko 73 514
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. RATAJ Mirosław 16 318
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy
8. SOLSKA Elżbieta Bronisława 30 634
zgłoszona przez Komitet Wyborczy „ SOLSKA
9. STACHURSKI Jerzy Michał 10 090
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. SZEWCZYK Jerzy 4 695
zgłoszony przez Komitet Wyborczy „2001
11. TOMCZYSZYN Stanisław 7 490
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12. WICHMAN Andrzej 10 869
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
13. WÓJCICKI Ryszard Zygmunt 19 227
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

III
WYBRANI SENATOROWIE

Senatorami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów

Województwo warszawskie

1. PIESIEWICZ Krzysztof Marek 532 324
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. BARTOSZEWSKI Władysław 470 016
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
3. ROMASZEWSKI Zbigniew 433 005
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo bialskopodlaskie

1. JAROSZ Stanisław 32 751
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. KONARSKI Stefan 30 336
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo białostockie

1. CHOJNOWSKI Jan 131 892
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. MARCZUK Stanisław Marian 108 581
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo bielskie

1. TYRNA Marcin Paweł 185 981
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. OKRZESIK Janusz Władysław 107 374
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo bydgoskie

1. KEMPKA Dorota Maria 141 710
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. ŚWIĄTKOWSKI Maciej 140 241
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo chełmskie

1. MASŁOWSKI Jerzy 25 959
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. CICHOSZ Marian 25 890
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo ciechanowskie

1. WILLENBERG Sławomir Jan 45 751
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. MICHAŚ Ireneusz 37 907
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo częstochowskie

1. MICHAŁOWSKI Tomasz Edward 101 011
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. LIPOWSKI Grzegorz Marek 77 991
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo elbląskie

1. KOPACZ Tadeusz Jan 50 339
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. KUCZYŃSKI Józef Kazimierz 43 023
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo gdańskie

1. WITTBRODT Edmund Kazimierz 295 823
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. TUSK Donald Franciszek 221 343
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo gorzowskie

1. JARMUŻEK Zdzisław 54 614
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. PŁONKA Elżbieta 52 861
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo jeleniogórskie

1. CIEŚLAK Jerzy Edmund 59 948
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 54 286
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo kaliskie

1. FERENC Genowefa Maria 78 157
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KRZAK Andrzej 77 310
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo katowickie

1. KUTZ Kazimierz Julian 464 869
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
2. CHEŁKOWSKI August 454 956
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
3. MARKOWSKI Jerzy 420 427
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo kieleckie

1. SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław 109 637
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. LIPIEC Krzysztof Bogdan 96 206
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo konińskie

1. WASZKOWIAK Marek Henryk 40 687
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. SŁAWIŃSKI Ryszard Józef 38 970
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo koszalińskie

1. MOKRZYCKI Jerzy Władysław 59 012
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. MAJKA Krzysztof Ignacy 45 583
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo krakowskie

1. JURCZAK Stefan Stanisław 220 805
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. KOZŁOWSKI Krzysztof 161 821
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo krośnieńskie

1. ZARZYCKI Ireneusz Andrzej 72 597
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. BORCZ Jerzy 71 264
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo legnickie

1. CZUDOWSKA Dorota 64 228
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. BIELAWSKI Janusz Stefan 50 456
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo leszczyńskie

1. KULAK Zbigniew 43 530
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. SKRZYPCZAK Roman 37 604
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo lubelskie

1. CHRZANOWSKI Wiesław 159 497
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. GOGACZ Stanisław 118 515
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo łomżyńskie

1. CZUBA Krystyna Bożena 54 987
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. FESZLER Lech Zbigniew 37 561
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo łódzkie

1. OSTOJA-OWSIANY Andrzej 131 921
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. ANTOSZEWSKI Zbigniew Edward 126 841
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo nowosądeckie

1. BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 178 738
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. CHRONOWSKI Andrzej 156 533
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo olsztyńskie

1. LORENZ Janusz Józef 77 977
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. ABRAMSKI Paweł Stanisław 69 854
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo opolskie

1. SIMONIDES Dorota Elżbieta 99 738
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności
2. TOMASZEK Bogdan Stanisław 89 555
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo ostrołęckie

1. CHODKOWSKI Jan 37 689
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. STOKARSKA Jadwiga 30 126
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Jadwigi Stokarskiej

Województwo pilskie

1. RZEMYKOWSKI Tadeusz Zbigniew 68 055
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. STOKŁOSA Henryk Tadeusz 58 055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Henryka Stokłosy

Województwo piotrkowskie

1. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz 73 364
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. ADAMSKI Jerzy 52 881
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo płockie

1. STRUZIK Adam Krzysztof 46 969
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł 41 922
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo poznańskie

1. KRUK Wojciech 140 951
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
2. SMORAWIŃSKI Jerzy Kazimierz 137 424
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo przemyskie

1. MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz 73 055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. KOWALSKI Witold 61 915
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo radomskie

1. MASZKIEWICZ Zdzisław 83 626
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. GOŁĄBEK Zbigniew 56 005
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo rzeszowskie

1. JANOWSKI Mieczysław Edmund 176 857
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. FRĄCZEK Józef 168 853
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo siedleckie

1. BARANOWSKI Jerzy Józef 93 664
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. GŁUCHOWSKI Krzysztof 60 068
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo sieradzkie

1. PIENIĄŻEK Jerzy 42 944
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CIEŚLA Stanisław 37 459
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo skierniewickie

1. CIMANOWSKI Jan 36 214
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. URNIAŻ-GRABOWSKA Teresa Ligia 32 620
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo słupskie

1. KLEINA Kazimierz Mariusz 49 800
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. BOGUCKA-SKOWROŃSKA Anna Teresa 41 029
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

Województwo suwalskie

1. ROPELEWSKI Zygmunt Szczepan 45 298
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. PIETRZAK Wiesław Michał 35 280
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo szczecińskie

1. JURCZYK Marian 124 897
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mariana Jurczyka Kandydata na Senatora Ziemi Szczecińskiej
2. SAUK Jacek 104 949
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnobrzeskie

1. SAGATOWSKA Janina 99 672
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. KŁECZEK Dariusz 72 379
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnowskie

1. SIKORA Andrzej Jan 107 402
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. GLAPIŃSKI Adam 77 702
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo toruńskie

1. GRZEŚKOWIAK Alicja 95 995
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. ŻENKIEWICZ Marian 77 359
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo wałbrzyskie

1. DROŻDŻ Kazimierz 84 641
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GIBUŁA Ryszard Stanisław 80 236
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo włocławskie

1. JARZEMBOWSKI Ryszard 48 898
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek 42 897
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo wrocławskie

1. ZDROJEWSKI Bogdan 241 179
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bogdana Zdrojewskiego
2. KIERES Leon 138 533
zgłoszony przez Samorządowy Komitet Wyborczy Profesora Leona Kieresa

Województwo zamojskie

1. MAJDAŃSKI Stanisław Józef 58 574
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław 43 824
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo zielonogórskie

1. PIWOŃSKI Zbyszko 73 514
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. DANIELAK Jolanta Ryszarda 70 230
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Łączkowski
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:
Stanisław Kosmal
Andrzej Wróblewski
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
Stefan Jaworski
Jan Kacprzak
Ferdynand Rymarz
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

(podpisy i pieczęć)


Powrót

| Aktualności |  Oświadczenia |  Spotkania |  Głos Polonii |  Fakty o UE | 
| Antypolonizm |  Globalizm |  Program Rodziny Polskiej | 
Kultura |  Temat Miesiąca |  Poznaj Prawdę |