Powrót

Wybory Ławników

Kto decyduje o odrzucaniu naszych protestów wyborczych?
Kto w sądzie przez trzy już lata nie może się zdecydować, czy nazwanie Papieża "prostackim wikarym z Niegowici" było obrazą, czy też może nie było ?...

Ławnicy stanowią większość w składach sędziowskich. Orzeczenia wydawane przez skład orzekający zapadają większością głosów. Zawsze więc ławnicy mają większość głosów.

Zespoły orzekające w sądach pracują przeważnie w składach 3-osobowych (dwóch ławników i jeden sędzia). Przy bardziej skomplikowanych sprawach zespoły orzekające są liczniejsze, ale zawsze większość stanowią ławnicy. To ławnicy decydują więc w sprawach, o które zapytaliśmy na wstępie.

Ławników można było zgłaszać do końca lipca (uczyniła to m.in. "Rodzina Polska"). Dlaczego jednak media milczały o tej sprawie, mimo, że jest ona tak ważna, i w sytuacji, kiedy polskiemu sądownictwu powszechnie stawiane są poważne zarzuty?

Od lat wybory ławników odbywają się w atmosferze maksymalnej poufności, a są przypadki, że kandydaci już wybrani nie są podczas całej kadencji ani razu zaproszeni do udziału w rozprawie !

Zgodnie z ustawą wyboru ławników dokonały, najpóźniej w październiku br., rady gmin. W wyniku ostatnich wyborów samorządowych rady gmin składają się głównie z członków SLD, AWS i UW. Podobne więc będą prawdopodobnie składy ławników...

Z rozmów, jakie prowadziliśmy w radach gmin wiemy, że ławników zgłosiły także sądy i prokuratury - niemal w całości poprzednie składy ławników, jako "osoby sprawdzone już i doświadczone". Skąd więc tyle zarzutów pod adresem sądownictwa?

Jeżeli rady gmin zaakceptowały takie właśnie składy ławników (wyniki wyborów nie są jeszcze znane), pochodzące w znacznej części jeszcze z czasów PRL, wówczas w sądach znów większość ławników stanowić będą osoby o poglądach ateistycznych, rekomen-dowane pierwotnie przez PRPR, a teraz przez SLD.

Bardzo istotne jest aby samorządy, w skład których weszło ostatnio wielu wierzących chrześcijan, uważnie podchodziły do tak ważnych spraw jak m.in. sprawa wyborów ławników i aby na pierwszym miejscu stawiały jednak światopogląd chrześcijański osób kierowanych do pełnienia jakichkolwiek funkcji decyzyjnych. Nie "fachowość" czy "sprawdzenie się", lecz właśnie światopogląd chrześcijański. Dopiero wówczas w strategicznych sprawach będą mogły zapadać prawidłowe decyzje.

Dzisiejsze władze, nawet parlamentarne (np. w Danii czy Francji), które nie kierują się światopoglądem chrześcijańskim, uchwalają jako coś normalnego aborcję i eutanazję, a parom osób jednej płci przyznają prawa małżeńskie, w tym nawet prawa do adopcji dzieci.

Pamiętajmy, że zawsze możemy iść na sesje rad gmin, powiatów, czy sejmików, na których uchwalane mają być sprawy, które nas interesują.

Powrót

Stowarzyszenie Rodzina Polska www.rodzinapolska.pl