Powrót

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

„ Weź je pod swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie im w życiu doczesnym zagrażają. Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci jako najcenniejsze dobro. Są one odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem , by stały się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Biada mi, jeżeliby jedno z nich, z mojej winy miało zginąć na wieki. Jakże bym za to ciężko odpowiedziała na Sądzie Bożym .” 
Fragmentem modlitwy , w intencji dzieci, do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zwracamy się z ogromną prośbą do rodziców , na progu nowego roku szkolnego 1999/2000. Rodzice ! Zjednoczeni miłością Jezusa Chrystusa w Kościele Katolickim, naszej Diecezji, błagamy

Was, bądźcie odważni i weźcie odpowiedzialność za swoje dzieci ,w swoje ręce. Nie pozwólcie nikomu wchodzić, w zakres waszych kompetencji .Młodzi ludzie, mają dzisiaj , bardzo ciężkie życie. Jest im na pewno o wiele trudniej , niż nam , w czasach naszej młodości. Właśnie dlatego , prośmy Boga Wszechmogącego , abyśmy nie byli przyczyną zguby naszych najukochańszych dzieci , którymi On nas obdarzył .Chodzi o przedmiot –

„Wychowanie do życia w rodzinie”. System edukacji w Polsce, we wszystkich swoich strukturach odżegnuje się od wychowania . Nawet słowo, wychowanie , znikło ze wszystkich urzędów , mających związek z nauką , a tu jak na ironię , wchodząc w naturalną powinność rodziców , będzie im wychowywał dzieci! Odbieram to, po prostu , jako formę ubezwłasnowolnienia rodziny ! Nazwa przedmiotu , niby ładnie brzmi ,ale tak naprawdę , nie ma nic wspólnego z faktycznym przygotowaniem do tego życia. Zacytuję ,chociażby fragment artykułu z „Dziennika Bałtyckiego”, z dnia 19/20 maja br. – przedmiot, „Przygotowanie do życia w rodzinie”– wyjaśnia pani udzielająca wywiadu- będzie zawierał więcej wiadomości z fizjologii życia seksualnego człowieka, oraz wspomnę program TVP pt. „Pani od seksu” Groza ogarnia nas, na myśl ,o przyszłość naszej młodzieży i dzieci , szczególnie tych młodszych . Prosimy , skorzystajmy z możliwości (jednej z dwóch) i nie posyłajmy naszych dzieci na te lekcje . Tylko my, rodzice możemy przekazać dzieciom ,tę prawdę z należytym jej szacunkiem i odpowiedzialnie wprowadzić swoje dzieci ,w to bardzo wielkie zadanie , jakim jest miłość i radość rodzicielstwa oraz życia w rodzinie. Dlaczego nauczyciel, ma być, odpowiedniejszy do tego ,ode mnie ?!!Przecież ,to nie polega na mądrości wyuczonej ,ale na mądrości życiowej i Łasce Bożej. Na pewno nikt , poza rodzicami , nie będzie patrzył na dzieci , sercem bardziej czystym, mając do przekazania treści , które same w sobie , są bardzo osobiste, subtelne i trudne. Rodzice ,odwagi !!! Tylko przez rodzinę ,czystą , odpowiedzialną i świętą możemy odnowić Świat i oczyścić go z wszelkiego zła, jakie zagraża wszystkim , bez wyjątku. Wspierajmy się nawzajem , dodawajmy sobie otuchy , pracujmy dla dobra dzieci ,przez wypełnianie naszych obowiązków, a Pan Bóg i Matka Najświętsza będą nam błogosławić i wspierać w naszych trudach. Prosimy nauczycieli , aby nie patrzyli na ten apel, tylko przez pryzmat pieniędzy i utratę dodatkowego zarobku. Powiedzenie , NIE ,dla tego przedmiotu- uważamy za obowiązek każdego kochającego rodzica. Nauczyciele, to też rodzice i na pewno myśląc o swoich dzieciach , pomyślą także o naszych. Najważniejsze, że rodzice mają prawo wyboru .

Prosimy również kapłanów , o pomoc rodzicom , w tej trudnej sprawie, przez wspieranie ich odwagi i odpowiedzialności- modlitwą. Nie potrzeba wielkich akcji , wystarczy tylko powiedzieć , nie! .Na pewno przez ten akt odwagi , wiele złych spraw możemy zablokować , a dzieci poprowadzić przez życie czystą i prostą drogą. Może właśnie , taką próbę wiary , zsyła na nas , nasz Pan Jezus Chrystus u progu III- Tysiąclecia.

Wdzięczni Bogu i Matce Najświętszej , za dar wizyty Ojca Świętego, Jana Pawła II w Elblągu – życzymy wszystkim , szczęść Boże , w nadchodzącym bardzo trudnym roku szkolnym.

Klub Elbląski Stow. „Rodzina Polska” .- Dorota Ekes

Ps. Jest to reakcja , na list Min. Edukacji Narodowej a głównie na ostatnie zdanie - „Trzeba mieć nadzieję, że nauczyciele ww. zajęć podejmą trud wychowania młodego pokolenia do miłości i odpowiedzialności.’ Nic ,co się w tym względzie dzieje, nie daje takiej nadziei – wręcz przeciwnie! Należy jednak powiedzieć – „trzeba mieć nadzieję ,że rodzice nie przekażą swoich kompetencji , w zakresie wychowania do życia w rodzinie, nigdy i nikomu’.

Z poważaniem – Klub Elbląski Stow. Rodzina Polska, pełnomocnik– Dorota Ekes

Powrót

Stowarzyszenie Rodzina Polska www.rodzinapolska.pl