Powrót

Przykład obliczania ilości mandatów przypadających na poszczególne ugrupowania (wyniki głosowania do jednej z rad gmin). Na każdy okręg przypada tu po 5 mandatów (ogółem 45 mandatów).

Okręg nr 1

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

:4

:5

Okręg nr 2

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

:4

Okręg nr 3

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

SLD

829

829

414

276

207

165

SLD

1780

1780

890

593

445

SLD

1875

1875

937

625

AWS

3355

3355

1677

1118

838

671

AWS

1997

1997

998

665

499

AWS

2271

2271

1135

757

UW

794

794

397

264

   

UW

1392

1392

696

464

 

UW

1201

1201

600

400

Rodzina Polska

641

641

320

     

Rodzina Polska

581

581

290

   

Rodzina Polska

496

496

248

 

Okręg nr 4

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

:4

 

Okręg nr 5

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

:4

Okręg nr 6

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

SLD

2226

2226

1113

742

556

445

SLD

1658

1658

829

552

414

SLD

1411

1411

705

470

AWS

2399

2399

1199

799

599

479

AWS

2477

2477

1238

825

619

AWS

1995

1995

997

665

UW

1486

1486

743

495

   

UW

1386

1386

693

462

 

UW

1231

1231

615

410

Rodzina Polska

576

576

288

     

Rodzina Polska

346

346

173

   

Rodzina Polska

609

609

304

 

Okręg nr 7

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

:4

 

Okręg nr 8

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

:4

Okręg nr 9

Ilość otrzym. głosów

:1

:2

:3

SLD

1696

1696

848

565

424

 

SLD

1499

1499

749

499

374

SLD

1975

1975

987

658

AWS

2223

2223

1111

741

   

AWS

2955

2955

1477

985

738

AWS

2395

2395

1197

798

UW

1192

1192

596

397

   

UW

1047

1047

523

349

 

UW

2092

2092

1046

697

Rodzina Polska

552

552

276

     

Rodzina Polska

408

408

204

   

Rodzina Polska

959

959

479

 

„Każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych” (art. 123, art. 151, art. 178 ordynacji). Poszczególne ugrupowania otrzymały następujące ilości mandatów:

SLD – 15 mandatów, AWS – 21 mandatów, UW – 9 mandatów (ogółem - 45 mandatów). „Rodzina Polska” nie otrzymała tu żadnego mandatu, pomimo otrzymania prawie 10% ważnych głosów wyborców.

Powrót

Stowarzyszenie Rodzina Polska www.rodzinapolska.pl