Powrót


5 marca 1940 roku...
W dzieje ludzkości weszły zbrodnia
i
kłamstwo katyńskie...


5 marca 1940 r. Biuro Polityczne sowieckiej Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej Bolszewików oraz imiennie Stalin ratyfikowali decyzję o wymordowaniu kwiatu inteligencji polskiej i najbardziej wartościowych jednostek polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego w PIĘCIU "Katyniach".

W sumie, wliczając dublerów, zmienników, przekazanych na inne pola zbrodni chodziło o mord łącznie 23.700 jeńców obozów spec w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz więźniów więzień wewnętrznych NKWD w Mińsku i w Kijowie. Decyzję o mordzie Stalin podjął wraz z Berią i Mierkulowem wcześniej, tj. 20 lutego 1940r. W tym samym dniu podstawy i założenia techniczne mordu były referowane na III Konferencji Metodycznej Gestapo NKWD w Zakopanem w willach "Tadeusz" i "Telimena". Na konferencję trwającą 6 tygodni zaproszono przedstawicieli wywiadów (wiadomo o "dziennikarzach" angielskich). Świat dowiedział się więc o ludobójczych planach dwu agresorów, ale nikt nie zaprotestował. Zreferowanie sprawy "zwolnienia na wsze czasy do grobów polskich oficerów", uzyskanie aplauzu Gestapo i zapoznanie "angielskich dziennikarzy" ośmieliło Stalina. 10 dni trwały dalsze prace nad ostatecznym szlifem organizacyjnym zbrodni i w ukochanym przez Stalina "dekadowym terminie" ostateczną decyzję zreferowano wstępnie 2 marca 1940 na faktycznym posiedzeniu KC WKP(b), ale ratyfikowano i podpisano 3 dni później... W dzieje ludzkości weszły zbrodnia i kłamstwo katyńskie... Pod koniec obrad konferencji w Zakopanem, mając już "milczącą zgodę" świata, rozpoczęto mord Polaków.

To bezprecedensowe "oficjalne" ludobójstwo sowieckie miało oczywiście swą wieloletnią i złożoną genezę, ale też i wielkie znaczenie dla przyszłości świata. Odtąd, "po cichu", "specjalnym trybem" z przyczyn rasistowskich państwo "robotników i chłopów" zabijało i eksterminowało inteligencję wielu narodów. Z 212 ludów, które utworzyły Kraj Sowiecki, po 1980 roku doliczyć się można zaledwie 87... Z wielu narodów wybito więc nie tylko inteligencję, ale "wszystkie dusze" (jak to obrazowo odnotowują dokumenty). Zniknęli całkowicie, w 100% wytępieni Basmacze, Czukcze, Szuwasze, Tatarzy z wyspy Rodos, Tatarzy Krymscy, Kałmucy, Kamczalcy itp.itd. Zaraźliwą politykę "cichego" ludobójstwa zaczęły uprawiać władze innych "demoludów".
W dniu 11.09.2001r. świat boleśnie przekonał się, że nie ukarane zbrodnie totalitarne odżyły w formie "sprywatyzowanej" globalnego terroryzmu.

W wielowiekowej Golgocie Wschodu zginęło 11 milionów polskich obywateli. Dlatego właśnie my Polacy, ich potomkowie, obywatele państwa wchodzącego w skład sojuszu NATO jesteśmy zobowiązani dopomóc sojuszniczej Ameryce w walce ze światowym terroryzmem.

Zbrodniczy "protokół papka No.13 uchwała No P 13/114", sygnowana osobistym podpisem Stalina, przyjęła do "akceptującej wiadomości" przez mocarstwa Zachodu dała podstawy prawne światowego ludobójstwa, a w XXI wieku, po wprzęgnięciu nieodpowiedzialnie rozumianych kanonów niektórych religii (w tym islamu, hinduizmu, buddyzmu) stanowi nadal bazę prawną globalnego terroryzmu, przez wiele lat usprawiedliwianą "sprawiedliwymi racjami i wolą post-sowieckich społeczeństw". Skoro nasza walka z terroryzmem ma być skuteczna, najwyższy już czas uznać Sowiety i ich akty prawne za ludobójcze, wymagające sankcji. Po wojnie uporaliśmy się pod względem prawnym ze zbrodniami "narodowych socjalistów" pora już ukarać zbrodnie "czerwonych socjalistów" i podszywające się pod nich zbrodnicze rządy innych państw. W przeciwnym przypadku, mimo działań militarnych, mimo akcji pomocy ubogim ludom świata, świat nigdy nie będzie bezpiecznym. Jak pokazuje obecnie proces prezydenta Miloszewicza ten szczególny "ludobójczy parasol sowiecki" daje bowiem bardzo popularny obecnie "pomysł na rządzenie" w wielu krajach świata, usprawiedliwiany "czystkami etnicznymi".

Jako katolicy wybaczyliśmy naszym oprawcom, ale zapomnieć ich zbrodni nie możemy. Czy ludzie rzeczywiście muszą w XXI wieku i później żyć w nieustannym zagrożeniu przyszłości swych potomków najwyższy już czas temu przeciwdziałać.

Ks.prałat Zdzisław J. Peszkowski
St.Z.Zdrojewski
Powrót

| Aktualności |  Oświadczenia |  Zaproszenia |  Głos Polonii |  Fakty o UE |  Antypolonizm | 
|  Globalizm |  Program Rodziny Polskiej |  Kultura |  Temat Miesiąca |  Poznaj Prawdę | 
|  Samorządy |  Bezrobocie |  Prawda historyczna |  Listy |