PowrótPOLECAMY!!!
DZIEJE POLSKI DLA MŁODZIEŻY

          "Dzieje Polski" Feliksa Konecznego stanowią doskonały przewodnik do nauki historii Polski. Obejmują węzłowe momenty w naszych dziejach od ich początków czasy Mieszka i Chrobrego, rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie, Unię z Litwą, czasy zygmuntowskie, potop, panowanie Sasów, rozbiory Polski. Książkę uzupełnia spis polskich monarchów oraz genealogie panujących w Polsce dynastii, dołączone są również ilustracje królów polskich według pocztu Jana Matejki.
          Autor już w tytule kieruje swą pracę do młodzieży bo rzeczywiście jest to historia Polski opowiedziana przekazana z pokolenia na pokolenie, jakby wewnątrz wielkiej lecz bliskiej rodziny, w sposób pasjonujący, niezwykle sugestywny a co najważniejsze uosabiający określone, charakterystyczne dla Konecznego rozumienie dziejów Polski i ich znaczenia dla wychowania i rozwoju młodego człowieka. Książka szczególnie jest godna polecenia nauczycielom uczy bowiem metody nauczania historii Polski. Opanowanie tej metody gwarantuje zaszczepienie młodzieży wrażliwości na sprawy ojczyste a w konsekwencji patriotyzmu. Jest to rzecz ogromnej wagi bowiem dzisiaj nauczyciele poddając się wpływom współczesnych trendów nie potrafią pokazać młodzieży realnych problemów Polski a przede wszystkim tego, że mają one wpływ na ich życie tu i teraz i że oni nie mogą bez odniesienia do tych spraw kształtować swojego życia.
          W ujęciu Feliksa Konecznego historia Polski jest wciąż żywa i stanowi źródło do czerpania różnorodnej wiedzy przez każdego z nas zarówno pojedynczo, czy też w różnych mniejszych lub większych relacjach społecznych, jak i przez cały naród. Nasze wspólne dzieje świadomość największych wydarzeń, pamięć postaci historycznych, ich dzieł i losów zakorzenione w każdym z nas, decydują o tym, że podobnie myślimy, mamy wspólne poczucie zasadniczych problemów i kierunku przyjmowanych rozwiązań. Tak żyje w nas historia i po to w istocie się jej uczymy...
          Bo przecież studiowanie historii to nie tylko pamiętanie dat, liczb, nazwisk czy precyzyjne określanie przebiegu granic charakterystycznych dla danej epoki ale przede wszystkim rozumienie i pokochanie celów narodu, które sformułowali już i przekazali pierwsi władcy Polski: Mieszko I i Bolesław Chrobry.
          Feliks Koneczny pisze wprost, że poznawanie historii jest ćwiczeniem dla umysłu. I rzeczywiście. Możemy bowiem, śledząc uważnie historię dostrzec istotę działania budującego naród. Zasadza się ono na wielkiej, mądrej, odważnej myśli, wybiegającej śmiało w przyszłość, a przy tym nie oderwanej od dziedzictwa przeszłości lecz je kontynuującej. Jednak aby ta myśl mogła się przebić potrzeba niezwykłej ofiarności. I jeśli nawet brakowało tych dwóch elementów, koniecznych dla przetrwania i rozwoju narodu, niektórym naszym wielkim królom i władcom, ocenionym później przez potomność jako mali, to aby życie narodu trwało, nieśli je inni, stojący i umysłem i sercem na jego czele, zdolni uchronić go przed upadkiem i to nawet mimo charakterystycznego, wielkiego nagromadzenia zakulisowych intryg, ludzkich słabości i czystego przypadku.
          Ta podróż w czasie wespół z Feliksem Konecznym wskazuje, szczególnie młodemu czytelnikowi, że należy w każdej sytuacji być człowiekiem charakteru. I tak mądrość historii i płynąca z niej przestroga przenosi się na grunt życiowych doświadczeń i splata się z nim ściśle, co po raz kolejny dowodzi słuszności łacińskiej maksymy, iż historia magistra vitae est.
          Zwróćmy uwagę na fakt szczególnego docenienia przez Feliksa Konecznego spraw nauki. To właśnie nauka ma być fundamentem rozwoju Polski we wszystkich dziedzinach. Koneczny pisze: "im więcej będzie w Polsce ludzi naprawdę coś umiejących, znających się na czymś dokładnie, a posiadających przy tym szerokie ogólne wykształcenie, im więcej będzie szkół i to szkół najrozmaitszych, a im lepiej będą się uczyć uczniowie tych szkół, tym świetniejsza czeka Polskę przyszłość (...) niepodległość odzyskać nie było łatwo a utrzymać ją zdołamy tylko, nie szczędząc Ojczyźnie niczego. Bądź ofiarny na cele narodowe, staraj się, byś całym życiem był Polsce przydatny. Ucz się! Pracuj! Nieuki i nieroby mogą zawsze przywieźć ojczyznę do ruiny".

Paweł Gondek


Feliks Koneczny,
Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, ss. 318
Wydawnictwo Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999
Zamówienia półhurtowe i hurtowe :20 078 Lublin, ul. 3 Maja 22/13

tel/fax (081) 532 235 4, tel. 0604 06 06 44

Sprzedaż detaliczną wysyłkowo prowadzi Fundacja Nasza Przyszłość
ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek, tel/fax (094) 374 25 14

Powrót

Stowarzyszenie Rodzina Polska www.rodzinapolska.pl