Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Katedra Filozofii Kultury KUL

              

 

Katedra Filozofii Kultury KUL

oraz Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”

zapraszają na V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu:

PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

POLITYKA A RELIGIA

28 kwietnia 2006 (piątek)

 

Część I  Wykłady plenarne  (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

 

10.00 Powitanie uczestników: prof. dr hab. Piotr JAROSZYNSKI (KUL)

10.10 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL

 

10.20–11.00 O. prof. dr hab. Mieczysław Albert KRĄPIEC (KUL) – Religia wrogiem czy zwieńczeniem polityki

11.00–12.00 JE abp dr Ignacy TOKARCZUKReligia w czasach komunizmu 

 

12.00–12.30 Przerwa na kawę

 

12.30–13.15 prof. Peter REDPATH (St. John’s University) – Invisible Hands in the New World Order 

              (Niewidzialne ręce w Nowym Porządku Świata: rozważania o metafizyce, nauce, religii i polityce  w czasach ponowoczesnych)

13.15–14.00 prof. Thomas MICHAUD (Wheeling Jesuit University) – Politics, Religion and the Problems of Postmodern Pluralism 

                                                         (Polityka, religia a problemy postmodernistycznego pluralizmu)

Dyskusja

 

14.15–15.00  Przerwa na obiad

Część II Dyskusje panelowe (15.00–17.00)

 

I Filozofia religii wobec polityki (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

S. prof. dr hab. Zofia Józefa ZDYBICKA (KUL) – Polityka i religia w encyklice „Deus caritas est” Benedykta XVI

Ks. prof. dr hab. Piotr MOSKAL (KUL) – Czy religia może być apolityczna?

Dr Marek REMBIERZ (UŚ) – Religijno-filozoficzne dociekania Stefana Swieżawskiego

Dr Bogusław PAŹ (UWr.) – Bóg i religia na tle tradycji racjonalistycznej XVII i XVIII w.

Dyskusja

 

II Filozofia polityki wobec religii (s. 107)

Ks. dr Paweł TARASIEWICZ (KUL) – Między teokracją a laicyzacją: w poszukiwaniu tożsamości  cywilizacji Zachodu

Dr Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) – Filozofia konkordatu w świecie zachodnim

Dr Marek CZACHOROWSKI (KUL) – Sakralny wymiar ludzkiej płciowości a polityka

Dr Zbigniew PAŃPUCH (KUL) – Platon i Arystoteles na temat relacji religii do polityki

Dyskusja

 

III Teokracja a cywilizacje (s. 208)

Prof. dr hab. Janusz DANECKI (UW) – Teokracja w islamie

Ks. dr Henryk DRAWNEL (KUL) – Władza arcykapłańska w Izraelu na przykładzie Szymona Sprawiedliwego

Dr Paweł SAJDEK (KUL) – Władza króla w starożytnych Indiach

Dr Paweł GONDEK (KUL) – Władza – Religia – Bizancjum

Dyskusja

 

IV Ideologie a religia (s. 29-wejście od strony dziedzińca za pomnikiem)

Ks. dr Józef SZYMAŃSKI (KUL) – Procedury ideologiczne wobec religii w Rosji Sowieckiej

Dr Mieczysław RYBA (KUL) – Unia Europejska a religia

Agustín BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLELaicyzm w chrześcijańskim Meksyku

Dyskusja

 

Część III Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

17.00–19.00: Polityka a religia – współczesne wyzwania (PANEL DYSKUSYJNY)

ks. prof. dr hab. Janusz NAGÓRNY (KUL) –Istnieje pilna potrzeba odtworzenia chrześcijańskiej tkanki społeczności ludzkiej” (ChL 34).

                                                                                                                Jan Paweł II o zaangażowaniu świeckich w politykę.

ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Jana Pawła II krytyka nowożytnych filozofii racjonalistycznych jako źródła

                                                                                                                        dehumanizacji kultury i polityki

prof. dr hab. Henryk KIEREŚ (KUL) – Polityka a sztuka religijna

prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Pułapka politycznej poprawności

Dyskusja

 

19.00 Zamknięcie Sympozjum

 

* Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 8.15, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry