Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
OBWIESZCZENIE

Na podstawie Obwieszczenia

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 11 listopada 2002 r.

 

 

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW

WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

przeprowadzonych

w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.

 

WYBRANO ŁĄCZNIE

-

2 475 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

w tym:

 

w tym:

w gminach do 20 tys. mieszk.

-

2144 wójtów i burmistrzów

z czego:

 

z czego:

27 października 2002 r.

-

1203 wójtów i burmistrzów

10 listopada 2002 r.

-

941 wójtów i burmistrzów

w gminach powyżej 20 tys. mieszk.

-

265 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

z czego:

 

z czego:

27 października 2002

-

61 wójtów, burmistrzów i prezyd. miast

10 listopada 2002

-

204 wójtów, burmistrzów i prezyd. miast

w miastach na prawach powiatu

-

66 prezydentów miast

z czego:

 

z czego:

27 października 2002

-

9 prezydentów miast

10 listopada 2002

-

57 prezydentów miast

nie dokonano wyboru burmistrza

(z powodu nieotrzymania przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów w gminach, w których zgłoszony był tylko jeden kandydat).

W gminach tych, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), wyboru burmistrzów dokonają rady gmin.

 

-

w 3 gminach do 20 tys. mieszkańców:

1) Czerniejewo, województwo wielkopolskie,

2) Pakość, województwo kujawsko-pomorskie,

3) Suchań, województwo zachodnio-pomorskie

 

 

DANE OGÓLNE

 

 

 

Głosowanie w dniu

27 października 2002 r.

Ponowne głosowanie w dniu

10 listopada 2002 r. (II tura)

 

Wybierano

 

2478 wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast

 

1202 wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast

 

WYBRANO łącznie

 

2475 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (w 3 gminach nie dokonano wyboru burmistrza - patrz poprzednia tabela)

 

Zgłoszonych kandydatów

 

10 371

 

2404

 

Zarejestrowano tylko

jednego kandydata

 

w 96 gminach i miastach

 

we wszystkich gminach i miastach było po dwóch kandydatów

 

Uprawnionych do głosow.

 

29 572 225 wyborców

 

20 674 292 wyborców

 

Wzięło udział

(frekwencja)

 

13 081 594 wyborców

(tj. 44.24% uprawnionych)

 

7 240 326 wyborców

(tj. 35.02% uprawnionych)

 

Głosów oddanych

 

13 061 867

 

7 236 886

 

Głosów ważnych

 

12 770 996  (tj 97.77%)

 

7 155 822 (tj. 98.88%)

 

Głosów nieważnych

 

290 871 (tj. 2.23%)

 

81 064 (tj. 1.12%)

 

 

Źródło danych: strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej:  www.pkw.gov.pl


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry