Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Uwagi do wyników wyborów do rad,

Zbiorcze wyniki wyborów samorządowych

oraz podstawowe wyborcze informacje statystyczne

 znajdują się w załączonych tabelach

 

 

 

Uwagi do wyników wyborów do rad,

przeprowadzonych 27.10.2002 r.

 

 

 

Większość radnych (ok. 69%) wybieranych było w małych gminach liczących do 20 tys. mieszkańców (32.205 radnych na ogólną liczbę 46.833 radnych)

 

Lokalne komitety wyborcze

 

Ponad połowę (lub około połowy) mandatów uzyskały lokalne komitety wyborcze
(w tabeli określone jako „pozostałe”):

-   w radach gmin (zarówno do 20 tys. mieszkańców jak i ponad 20 tys.)

-   w radach miast na prawach powiatu

-   w radach powiatów

 

Ogólnopolskie ugrupowania polityczne

 

W sejmikach mandaty uzyskały prawie w całości ogólnopolskie ugrupowania polityczne. Tylko nieco ponad 4 % mandatów sejmikowych uzyskały komitety lokalne.

 

W Warszawie zwyciężyły ogólnopolskie ugrupowania polityczne (bez „wiejskich”):

-       w radzie Warszawy uzyskały prawie wszystkie mandaty

-       w dzielnicach Warszawy uzyskały ok. 84% mandatów dzielnicowych

 

W radach powiatów ponad połowę mandatów uzyskały ogólnopolskie ugrupowania polityczne.

 

Mandaty zdobyły ogółem:

(szczegóły w tabeli)

 

SLD-UP                        -     6644 (14,19%)

PSL                                   -     4986 (10,65%)

Samoobrona                   -     1530   (3,27%)

LPR                                  -     1065   (2,27%)

PiS                                -       217   (0,46%) tylko!

Platf. Obyw.                -       213   (0,45%) tylko!

PO-PiS                         -         85   (0,18%) tylko!

Unia Samorządowa     -           4   (0,01%)

Alternatywa                   -           1   (0,00%)

UPR                              -           0   (0,00%)

Pozostałe komitety     -   32088 (68,52%)

Liczba mandatów og.  -    46833 (100,0%)

 

Załączone informacje o wynikach wyborów wskazują na ZWYCIĘSTWO LEWICY.  O kierunku politycznym komitetów lokalnych brak jest danych.

 

Na podstawie doniesień medialnych można odnieść raczej odwrotne wrażenie - o zwycięstwie prawicy. Dlaczego?? 

 

 

Frekwencja

 

Największa frekwencja była w miejscowościach małych (52,58%).

Najmniejsza frekwencja była w dużych miastach na prawach powiatu (33,24%)

 

 

Głosy nieważne

 

Najwięcej głosów nieważnych było w wyborach do sejmików, gdzie należało postawić na każdej karcie tylko jeden krzyżyk.

 

Najmniej głosów nieważnych było w trudniejszych wyborach do rad gmin w gminach najmniejszych (do 20 tys. mieszkańców).

Wyborcy mieli tam po 4 karty do głosowania. Na trzech kartach stawiali po 1 krzyżyku, a na karcie białej (do rady gminy) stawiali różną liczbę krzyżyków, maksymalnie tyle, ilu radnych było do wybrania w danym okręgu.

 

Krańcowe ilości głosów nieważnych są następujące:

 

    w trudnym głosowaniu do rad gmin do 20 tys. mieszkańców:

 

na  6.564.123  oddanych głosów 185.411 głosów było nieważnych (tj. 2,82%)

 

    w prostym głosowaniu do sejmików:

 

na  13.048.721  oddanych głosów aż  1.883.220  głosów było nieważnych - (14,43%), czyli wielokrotnie więcej

 

 


Na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej,

która znajduje się na stronach internetowych www.pkw.gov.pl

 

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

 

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 44,23%

 

LICZBA UZYSKANYCH MANDATÓW

(wybranych radnych)

 

 

SLD-UP

PSL

Samoobrona

LPR

PiS

PO

PO-PiS

Unia Samorządowa

Alternatywa

UPR

Pozostałe komitety

Ogółem

radni

RADY GMIN i „miast na prawach powiatu” (łącznie z Radą Warszawy i radami dzielnic w m. st. Warszawie)

4816

4077

988

779

207

160

6

1

1

0

28943

39978

w tym:

Gminy do 20 tys. mieszk.

2623

3878

810

492

0

8

 

0

1

0

24393

32205

Gminy powyżej 20 tys. mieszk.

1433

195

138

153

0

34

 

1

0

0

3675

5629

 

Miasta na prawach powiatu

 

629

 

4

 

39

 

108

 

40

 

50

 

6

(dot. m. Rzeszów)

 

0

 

0

 

0

 

809

 

1685

Rada m. st. Warszawy

20

0

1

6

24

8

 

0

0

0

1

60

DZIELNICE m. st. Warszawy

111

0

0

20

143

60

 

0

0

0

65

399

 

RADY POWIATÓW

1639

851

441

194

0

48

-

0

0

0

3121

6294

 

SEJMIKI

 

189

 

58

 

101

 

92

 

10

 

5

 

79

dot. 14 z 16 woj., nie dot. woj. mazow. i podkarp.

 

3

 

0

 

0

 

24

 

561

Ogółem liczba radnych

z danego komitetu wyborcz.

6644

4986

1530

1065

217

213

85

4

1

0

32088

46833

Udział %

14,19%

10,65%

3,27%

2,27%

0,46%

0,45%

0,18%

0.01

0,00%

0,00%

68,52

100%

 

 

Dane pochodzą z obwieszczenia

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 8 listopada 2002 r.

 

Zbiorcze informacje dot. wyborów do rad

przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.

(na obszarze kraju)

 

 

Ilość rad

Ilość okręgów wyborczych

Ilość obwodów wyborczych

Wyborcy uprawnieni do głosowania

Wyborcy, którzy

pobrali karty

Frekwencja

Ilość wybieranych radnych

Ilość kandydatów

Ilość list kandydatów

Ilość głosów oddanych

Ilość głosów ważnych

Ilość głosów nieważnych

Rady ogółem

2826

23443

24469

29 572 225

13 078 372

44.23%

 

 

 

 

 

 

Rady w gminach do 20 tys. mieszk.

2147

20692

12784

12 501 108

6 572 544

52.58%

32 205

142 452

99 090

6 564 123

6 378 712

(97.18%)

1 85 411

(2.82%)

Rady w gm. ponad 20 tys. mieszk.

265

938

5105

6 793 343

2 978 962

43.85%

5 629

57 938

6 271

2 974 856

2 786 431

(93.67%)

188 425

(6.33%)

Rady m. w m. na prawach powiatu

65

297

5742

8 885 866

2 953 518

33.24%

1 685

25 704

2 964

2 947 516

2 811 461

(95.38%)

136 055

(4.62%)

Rada m.st. W-wy

1

10

801

1 318 873

545 007

41.32%

60

1 343

165

541 777

507 522

(93.68%)

34 255

(6.32%)

Rady dzielnic m.st.W-wy

18

72

801

1 316 420

544 086

41.33%

399

5 308

685

541 436

518 303

(95.73%)

23 133

(4.27%)

Rady powiatów

314

1346

17926

19 367 486

9 582 239

49.48%

6 294

57 357

7 797

9 569 716

8 747 445

(91.41%)

822 271

(8.59%)

Sejmiki

16

88

24469

29 572 225

13 078 372

44.23%

561

9 920

1 122

13 048 721

11 165 501

(85.57%)

1 883 220

(14.43%)

 

Głosowania nie przeprowadzono w  301  okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, w związku z czym  323  radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

 

 

Źródło danych:  strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

 


Link Nasz Dziennik
Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry