Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów samorządowych (na podstawie obwieszczeń komisarzy wyborczych)

Na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej,

która znajduje się na stronach internetowych www.pkw.gov.pl

 

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

 

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 44,23%

 

LICZBA UZYSKANYCH MANDATÓW

(wybranych radnych)

 

 

SLD-UP

PSL

Samoobrona

LPR

PiS

PO

PO-PiS

Unia Samorządowa

Alternatywa

UPR

Pozostałe komitety

Ogółem

radni

RADY GMIN i „miast na prawach powiatu” (łącznie z Radą Warszawy i radami dzielnic w m. st. Warszawie)

4816

4077

988

779

207

160

6

1

1

0

28943

39978

w tym:

Gminy do 20 tys. mieszk.

2623

3878

810

492

0

8

 

0

1

0

24393

32205

Gminy powyżej 20 tys. mieszk.

1433

195

138

153

0

34

 

1

0

0

3675

5629

 

Miasta na prawach powiatu

 

629

 

4

 

39

 

108

 

40

 

50

 

6

(dot. m. Rzeszów)

 

0

 

0

 

0

 

809

 

1685

Rada m. st. Warszawy

20

0

1

6

24

8

 

0

0

0

1

60

DZIELNICE m. st. Warszawy

111

0

0

20

143

60

 

0

0

0

65

399

 

RADY POWIATÓW

1639

851

441

194

0

48

-

0

0

0

3121

6294

SEJMIKI

 

189

 

58

 

101

 

92

 

10

 

5

 

79

dot. 14 z 16 woj., nie dot. woj. mazow. i podkarp.

 

3

 

0

 

0

 

24

 

561

Ogółem liczba radnych

z danego komitetu wyborcz.

6644

4986

1530

1065

217

213

85

4

1

0

32088

46833

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry