Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
EUROPEAN PARLIAMENT

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

PL

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PYTANIA POSELSKIEGO

 

                                                                     Do:                RADY                                 

                                                                                           KOMISJI                           

 

PYTANIA USTNE

 

Pytanie ustne z debatą (art. 108)                           

Tura pytań (art. 109)                                                 

 

PYTANIA PISEMNE

 

Pytanie pisemne (art. 110)                                      

Priorytetowe pytanie pisemne (art. 110 ust. 4)    

 

 

 

AUTOR(ZY):

 

 

Witold TOMCZAK

 

TEMAT:

(określić)

 

 

Stocznia Gdańska

 

TEKST:


Wobec żądania Komisji Europejskiej skierowanego do Stoczni Gdańskiej o zwrot środków z pomocy publicznej lub, alternatywnie, o likwidację części posiadanych mocy produkcyjnych ( dwóch z trzech pochylni) ,  proszę o odpowiedź  na następujące pytania :

-  Które stocznie w Unii Europejskiej straciły kontrakty na skutek udzielenia pomocy publicznej dla Stoczni Gdańskiej?

- Które stocznie w Unii Europejskiej zyskają kontrakty w wyniku likwidacji znaczącej części mocy produkcyjnej Stoczni Gdańskiej ?

- Kto , zdaniem Komisji Europejskiej, powinien ponieść ekonomiczny koszt stagnacji części gospodarki oraz związanego z tym wzrostu bezrobocia - wywołanych realizacją żądań Komisji Europejskiej 

- Czy przeprowadzona została  przez Komisję Europejską symulacja realnych kosztów  realizacji powyższych żądań i jakie są jej rezultaty ?

- czy uwzględniona została wartość Stoczni Gdańskiej jako symbolu  SOLIDARNOŚCI -  głównej wartości europejskiej, na  którą tak często powołują się  politycy Unii Europejskiej i euro-biurokraci ?

 

 

 

 

Podpis(y):                                                                                                                                                                                Data:  30.08.2007

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry