Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Wyrażając poparcie dla determinacji Rządu mamy nadzieję, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej przedstawi na szczycie Unii Europejskiej następujące stanowisko w sprawie Eurokonstytucji

OŚWIADCZENIE

URSZULI  KRUPY   I  WITOLDA TOMCZAKA

POSŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W SPRAWIE SZCZYTU UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Wyrażamy opinię, iż Przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej na szczycie w Brukseli powinni - broniąc przyszłości Narodów Europy - przekazać swoim partnerom europejskim, a zwłaszcza Pani Angeli Merkel następujące stanowisko :

 

Polska, która w dobrej wierze przystąpiła do Traktatów o Wspólnotach i Unii Europejskiej, oczekuje, że wszystkie Państwa Członkowskie w równie dobrej wierze dążyć będą do realizacji przyjętych przez nie zobowiązań wobec Polski i nie będą nadużywać traktatowego związania Polski do narzucania jej rozwiązań sprzecznych z jej Konstytucją.

 

Polska nie wyraża zgody na zniesienie Traktatów o Wspólnotach i Unii Europejskiej oraz na ustanowienie sukcesorem tych organizacji międzynarodowych nowej, wyposażonej w osobowość prawną Unii Europejskiej.

 

Polska zwraca uwagę, iż nie ma powodu do przystępowania organizacji wspólnotowej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku, skoro wszystkie Państwa Członkowskie Wspólnot i Unii Europejskiej są stronami tej Konwencji. Polska przypomina, że wyłącznie państwa mogą być stronami tej Konwencji, a Polska nie wyraża zgody na przekształcenie Wspólnot i Unii Europejskiej w państwo.

 

Polska zwraca uwagę, że pochopność proponowanych zmian, zmierzających do budowy europejskiego super-państwa, stawia pod znakiem zapytania wolę poszanowania praw narodów Europy przez tych, którzy to super-państwo proponują. Polska przypomina, że prawa narodów nie są niczym innym, niż prawami człowieka wyniesionymi na poziom życia wspólnotowego, a podważanie praw człowieka prowadzi do rozwiązań totalitarnych.

 

W tej sytuacji Polska proponuje Państwom Członkowskim Wspólnot i Unii Europejskiej podjęcie poważnej debaty nad gwarancjami praw narodów Europy w warunkach integracji oraz ustanowienie Europejskiej Karty Praw Narodów. Podstawową zasadą Karty powinno być stwierdzenie niedopuszczalności przejmowania przez społeczność międzynarodową tych zadań, które narody Europy  i ich państwa są w stanie wypełnić własnymi siłami.

 

Polska wyraża sprzeciw wobec zmian Traktatów o Wspólnotach i Unii Europejskiej przed ustanowieniem Karty Praw Narodów, uniemożliwiającej wykorzystywanie instytucji wspólnotowych przeciwko prawom narodów Europy.

 

 

Strasburg, 21 czerwca 2007

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry