Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Piosmo do P. Piskorza

WITOLD TOMCZAK

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

                                                           PAN ANDRZEJ LEPPER

                                                           WICEPREZES RADY MINISTRÓW

                                                           MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

 

 

 

Dotyczy: rozwiązania trudności na rynku trzody chlewnej

 

            Szanowny Panie Premierze!

 

W sprawie kryzysu na rynku trzody chlewnej wysłałem pisemne pytanie do Komisji Europejskiej już 26.01.2007 r. Otrzymałem na nie odpowiedź datowaną 26.02.2007 r., którą poniżej w całości przytaczam:

 

"W odpowiedzi na zapytanie Szanownego Pana Posła, Komisja ma przyjemność udzielić następującej odpowiedzi:

Komisja jest świadoma zakazu sprzedaży polskiej wieprzowiny do Rosji i nadal prowadzić będzie działania mające na celu otwarcie tego rynku.

Należy jednak podkreślić, że ogólna sytuacja na unijnym rynku wieprzowiny jest raczej dobra, opierając się na pozytywnych podstawach. W okresie ostatnich pięciu lat średni poziom cen osiągnął najwyższy pułap w sierpniu 2006 r. Ponadto średnia roczna cena za 2006 r. plasuje się znacznie powyżej średniej za ostatnie pięć lat, z możliwością jej dalszego wzrostu na początku 2007 r.

Przewiduje się, że produkcja wieprzowiny w Polsce wzrosła o 8 % w 2006 r. w stosunku do 2005 r., i dalszy jej wzrost spodziewany jest w 2007 r., co spowodowało presję na obniżkę cen.

Zapasy interwencyjne zbóż obecnie zostały udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym dla wszystkich zbóż, pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy, co również powinno wpłynąć na poprawę sytuacji na polskim rynku i ulżyć polskim producentom wieprzowiny.

1             W związku z tym nie było potrzeby zastosowania specjalnych instrumentów regulujących rynek w Polsce. Ponadto nie ma pewności, że prywatny skup pozwoliłby rozwiązać problem. To samo dotyczy dopłat do eksportu.

2-3          Dlatego też na tym etapie Komisja nie może wykorzystać nowych instrumentów regulujących rynek wieprzowiny. W najbliższych miesiącach Komisja nadal będzie szczegółowo monitorować rozwój rynku wieprzowiny i na bieżąco omawiać będzie te kwestie w ramach Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny".

 

Z odpowiedzi Pani Komisarz Mariann Fisher Boel wynika, że Komisja nie zamierza pomóc Polsce w rozwiązaniu "dołka świńskiego". Z docierających do mnie informacji wynika, że nie jest do końca prawdą to, że nie odnotowuje się spadku cen wieprzowiny w innych państwach członkowskich.

 

Dlatego proszę Pana o poinformowanie mnie:

 

1.       Czy MRiRW posiada wiarygodne informacje o sytuacji na rynku wieprzowiny w innych państwach członkowskich UE? A jeśli tak, to czy rzeczywiście jest to tylko problem Polski?

2.       Czy prawdą jest, że Komisja zamierza ukarać Polskę za przeprowadzany skup "interwencyjny"?

 

Z wyrazami szacunku

 

(-) Witold Tomczak

 

 

Bruksela, dn.07.03.2007 r.

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry