Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Oświadczenie

Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK

Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej

do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

Oświadczenie

w sprawie tarczy antyrakietowej

 

 

Promotorzy pomysłu instalowania w Polsce amerykańskiej bazy przeciwrakietowej zapewniają, że jej instalacja spowoduje wzrost bezpieczeństwa Polski.

 

Nie wiadomo jednak z czego miałby wynikać ten wzrost bezpieczeństwa i na czym miałby polegać? Tarcza antyrakietowa jest systemem służącym ochronie terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z jakiej racji na terytorium Polski miałyby być umieszczane instalacje służące do obrony terytorium USA? Czy stoi za tym propozycja, by tarcza antyrakietowa służyła jednocześnie do obrony terytorium Polski? Skoro tak, to należałoby jednak zacząć od znacznie bardziej podstawowego rozważenia, czy i dlaczego Polska takiej ochrony oczekuje, oraz jaki byłby jej polityczny koszt, a następnie podjąć rozmowy o zasadach ochrony terytorium Polski przez USA i od zawarcia w tej sprawie wiarygodnego porozumienia międzypaństwowego. Odpowiedzialni politycy – ani polscy ani amerykańscy - nic jednak nie wspominają o takich intencjach. Skąd zatem sugestia, że instalacja tarczy ma się przyczynić do wzrostu bezpieczeństwa Polski?

 

Dziś problemem samych Amerykanów jest to, na ile tarcza jest skutecznym narzędziem ochrony przed atakiem rakietowym. W USA zdania ekspertów są podzielone. Niektórzy podkreślają, iż jest to system tyleż drogi, co nieskuteczny. Niektórzy zwracają uwagę, że głównym powodem jego rozwoju jest dążenie korporacji zbrojeniowych do maksymalnego wykorzystania środków amerykańskiego budżetu. Polska, zabiegając o objęcie swego terytorium amerykańską ochroną militarną, musiałaby zostać przekonana nie tylko o gotowości Amerykanów do użycia tego systemu w obronie terytorium polskiego, ale także o skuteczności samego systemu. Idzie tu bowiem o racjonalny rachunek kosztów. Wiadomo, że instalacje służące obronie przed atakiem, w przypadku rzeczywistego ataku stają się pierwszym celem napastników. Jaka byłaby skuteczność obrony przed takim atakiem i jaki byłby potencjalnie możliwy zakres zniszczeń Polski w przypadku takiego ataku?

 

Niektórzy politycy głoszą, że sprawa ma charakter tak specjalistyczny (i tak tajny - ze względu na problematykę obronną), iż nie powinna podlegać publicznej debacie. Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem. W Państwie, w którym „władza zwierzchnia należy do Narodu”, Naród ma prawo znać i akceptować kardynalne założenia systemu bezpieczeństwa Państwa – także wtedy, gdy szczegóły tego systemu objęte są klauzulą tajności. Naród ma też prawo znać i akceptować koszty, które być może przyjdzie mu płacić z tytułu przyszłych zobowiązań międzynarodowych. Z tego powodu niezbędna jest uczciwa publiczna debata. Jest ona niezbędna tym bardziej, że niestety dotychczasowe wypowiedzi przedstawicieli Rządu każą liczyć się z możliwością decyzji wysoce nieroztropnych, nie powodujących wzrostu bezpieczeństwa Państwa, za to poważnie obciążających Polskę.

 

W naszym odczuciu, zgoda na tarczę antyrakietową jest sprzeczna z polskim interesem a raczej stanie się  kolejnym elementem groźnego uwikłania Polski w realizację obcych celów mocarstwowych, dalekich od rzeczywistej  służby na rzecz światowego pokoju.

 

 

(- )Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK

Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego

 


Powrót
|  Aktualno¶ci  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  O¶wiadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesi±ca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorz±dy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry