Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Witold Tomczak

WITOLD TOMCZAK

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

 

 

                                                                       Pan Andrzej Lepper

                                                        Wiceprezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

Dotyczy: niebezpieczeństw związanych z projektem Komisji Europejskiej dotyczącym reformy rynku owoców i warzyw.

 

 

Szanowny Panie Premierze!

 

W odpowiedzi na Pański ubiegłoroczny apel o pomoc w ważnych sprawach dla polskiego rolnictwa i dla naszego kraju pozwalam sobie na przesłanie Panu moich uwag dotyczących projektowanej przez Komisję Europejską reformy rynku owoców i warzyw.

 

Projekt reformy rynku owoców i warzyw (ROiW) po trzyletniej zwłoce został zaprezentowany przez Panią Mariann Fisher Boel, Komisarz ds Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłom z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego (AGRI) w dn. 24.01.2007 r. Zawiera on według mojej oceny tylko pewne retusze w stosunku do obecnie funkcjonującej wspólnej organizacji tego rynku takie jak nieznaczny wzrost unijnych dotacji dla Organizacji Producentów (OP) - z 50 do 60% wartości sprzedawanych przez te organizacje produktów - włączenia ziemniaków jadalnych do puli gatunków objętych organizacja tego rynku, włączenie zarządzania kryzysowego do programów operacyjnych OP czy wzrostu środków na promocję spożycia. Te propozycje jakkolwiek są dla Polski korzystne to nie likwidują istniejącej obecnie dramatycznej dyskryminacji Polski i innych nowych państw członkowskich!

 

W związku z powyższym apeluję do Pana Premiera o zdecydowane działania na forum Rady UE o realne uwzględnienie polskich interesów w tej reformie. Jeszcze jest na to czas. Dokładne wyliczenia ukazujące kontynuację dyskryminacji polskich producentów owoców i warzyw na tle producentów ze starych państw członkowskich UE z pewnością są w posiadaniu Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. Jeśli nie, to postaram się je Panu dostarczyć. Teraz w załączeniu przesyłam syntetyczne uzasadnienie mojego stanowiska w tej sprawie.

Gdyby nie udało się przeforsować zmian to apeluję do Pana o rozpatrzenie możliwości zawetowanie reformy w obecnej jej postaci, gdyż jest ona niezgodna z polską racją stanu i będzie na wiele kolejnych lat dyskryminowała naszych producentów owoców i warzyw.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

(-) Witold Tomczak

 

 

Bruksela, dn.09.02.2007 r.

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry