Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Bruksela, 23 listopada 2006

Witold TOMCZAK

 

 

                                                                                                Szanowny Pan

Josep Borrell Fontelles

 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

 

Panie Przewodniczący!

 

 

Proszę Pana o łaskawe wyrażenie zgody na umieszczenie  na elewacji zewnętrznej budynku Parlamentu Europejskiego  w Strasburgu napisów "Konstytucji dla Europy - NIE!" oraz "Konstytucja dla Europy narusza prawa narodów europejskich". Proszę aby te hasła były zaprezentowane we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej.

 

            Ze względu na prestiż miejsca i wymogi estetyki proszę, aby projekt graficzny tych napisów został przygotowany przez tę samą firmę, która przygotowała napisy promujące Konstytucję dla Europy, oraz aby został sfinansowany z tych samych środków Parlamentu Europejskiego, z których sfinansowano napisy promujące Konstytucję. Napisy te powinny swą czytelnością, wielkością i eleganckim charakterem odpowiadać hasłom  już tam umieszczonym, a jednocześnie powinny stanowić kontrast graficzny dla nich.

 

 

            Panie Przewodniczący!

 

            Moja prośba jest reakcją na nieuczciwą i upartą propagandę, sugerującą, że cała społeczność Europy oczekuje wprowadzenia takiej Konstytucji, oraz protestem wobec czynienia z Parlamentu Europejskiego - z mocy prawa reprezentującego wszystkich obywateli Unii Europejskiej - narzędzia tej propagandy.

 

            Doskonale Panu wiadomo, że sprawa przyjęcia lub nie przyjęcia Konstytucji dla Europy jest przedmiotem ogólnoeuropejskiej debaty.

Obywatele Francji i Holandii wyraźnie odrzucili tę propozycję. Nasilają się głosy krytyczne wobec Eurokonstytucji  w innych państwach członkowskich .

Dopóki rzecz nie zostanie rozstrzygnięta w formie prawnie obowiązującej, dopóty nie wolno używać instytucji wspólnotowych jako narzędzi propagandy na rzecz jednych rozstrzygnięć, a przeciwko innym. 

Takie używanie instytucji wspólnotowych, jest ich nadużywaniem. Jest łamaniem praw osób i środowisk, które w tej debacie wyrażają zdanie odmienne, a które z mocy prawa są współgospodarzami Unii, a - jak w przypadku wielu eurodeputowanych - są też współgospodarzami siedziby Parlamentu Europejskiego.

 

            Takie wykorzystywanie  instytucji wspólnotowych jest też manipulacją wobec europejskiej opinii publicznej. Pragę poinformować Pana, że zwracało mi na ten fakt uwagę wielu gości, których miałem okazję przyjmować w siedzibie Parlamentu.

 

            Zło, które się stało należy naprawić. Skoro mogła Europa oglądać pochwałę Konstytucji na gmachu Parlamentu Europejskiego, to ma także prawo oglądać jej krytykę w tym samym miejscu.

 

Z poważaniem

 

(-) Witold Tomczak

 

 

 

 

Bruksela, 23 listopada 2006

 

 

 

 

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry