Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Wystąpienia Posła Witolda Tomczaka na plenarnej sesji PE w Strasburgu dotyczącej sprawozdania AGRI w sprawie uproszczenia wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw

Notatka dotycząca rezolucji, jaką w dniu 12 października 2006 r. przyjął Parlament Europejski

w sprawie owoców miękkich, wiśni

oraz czereśni przeznaczonych do przetwórstwa.

 

 

Sukces czy kolejne złudzenie?

 

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 12 października 2006 r. w Brukseli Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską i Radę do uregulowania napiętej sytuacji na rynku owoców miękkich, głównie w Polsce (tytuł rezolucji "Sytuacja na rynku owoców miękkich, wiśni i czereśni przeznaczonych do przetworzenia"). Przyjęcie tej rezolucji poprzedzone było ponad dwuletnimi wysiłkami polskich posłów z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI), które wsparł przewodniczący AGRI Pan Joseph Daul. Uruchomił on specjalną, przyśpieszoną procedurę, zlecając opracowanie projektu rezolucji posłowi Januszowi Wojciechowskiemu.

Rezolucja ta z pewnością jest pewnym sukcesem polskiego lobbowania. Jest jednakże tylko apelem, a nie decyzją. Zawiera ona 13 postulatów z których tylko niektóre wg przedstawiciela Komisji Europejskiej uczestniczącego w debacie nad rezolucją (Pani Neelie Kroes) mają szanse na pozytywne rozwiązanie i to nie w najbliższym czasie - większe niż dotychczasowe wsparcie dla organizowania się producentów w państwach o niskim stopniu ich zorganizowania, zwiększenie środków na promocję owoców czy środki na zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Szanse na rozwiązanie innych nabrzmiałych problemów występujących na rynku owoców i warzyw w nowych państwach członkowskich - w tym przede wszystkim w Polsce - są w świetle tych wypowiedzi dość nikłe. Reforma całego rynku owoców i warzyw do której wzywał Parlament w swojej rezolucji już ponad rok temu (rezolucja PE z 11.05.2005 r.) jest wciąż odwlekana. Straty ponoszą nie tylko polscy producenci, ale także producenci innych państw członkowskich, unijni konsumenci, cała Unia. Dotychczas jedynym realnym efektem naszych starań o uwzględnienie polskich interesów jest wprowadzenie przez Komisję Europejską ceł antydumpingowych na import mrożonych truskawek z Chin (ma wejść w życie 18.10.2006 r.). Czyż nie jest kuriozum to, że państwo członkowskie, które w 90% zaopatruje Unię w mrożone truskawki musiało tak długo czekać na decyzję o wprowadzeniu ceł ochronnych? Wielu polskich rolników czekając na ukrócenie dumpingu chińskiego poniosło w ostatnich dwóch latach olbrzymie straty. Strat tych nikt im nie zrekompensuje. A rynek owoców i warzyw to nie tylko problem truskawek. To także nieuregulowane kwestie 18 ważnych gatunków wniesionych przez nowe państwa członkowskie. W tym przede wszystkim jabłek przeznaczanych na przetwórstwo. Przypomnę tylko, że jabłko to pierwszy owoc w UE pod względem skali zbioru (32% udziału w zbiorze wszystkich owoców!) i że jednocześnie Unia jest znacznym importerem tego owocu. Na uregulowanie tego i innych segmentów rynku owoców i warzyw musimy wciąż czekać. Tymczasem ze wsparcia unijnego na tym rynku korzystają przede wszystkim stare państwa członkowskie. Tak realnie wygląda solidarność bogatych z biednymi!

Przewidywane dalsze zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) dotyczące całego rolnictwa również nie napawają optymizmem. Oderwanie płatności od produkcji, które jest już zaawansowane w państwach starej Unii, stanowi dla Polski i innych nowych państw członkowskich niebezpieczeństwo jeszcze większej dyskryminacji od tej, którą obserwujemy obecnie. A wszystko pod pozorem większej racjonalności, uproszczenia i zwiększenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa!.

 

Witold Tomczak

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

do Parlamentu Europejskiego

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Bruksela, 13.10.2006 r.

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry