Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Strasbourg 16 listopada 2006

Treść wystąpienia, jakie zostało wygłoszone 16 listopada 2006 r,  podczas debaty odnośnie przyjęcia sprawozdania Rocznego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przez Pana Posła Witolda TOMCZAKA

 

 

Strasburg, 16 listopada 2006

Sprawozdanie Schwab

Witold Tomczak IND/DEM

 

Szanowni Państwo,

 

Sprawozdanie  Rzecznika Praw Obywatelskich  za 2005 rok  wskazuje na rosnącą liczbę obywateli niezadowolonych z organów Unii. Uderza brak przejrzystości ich działania oraz brak skutecznej  kontroli wydawania naszych pieniędzy.

Szczególnie szkodliwe jest  naruszanie prawa obywateli do informacji, którego jaskrawym przykładem była kampania promująca tzw. Konstytucję dla Europy.

W marcu ubiegłego roku zaskarżyłem  do Rzecznika Praw Obywatelskich sposób wykorzystania  8 mln  Euro na  promocję  Eurokonstytucji. Środki te dostępne były tylko dla jej zwolenników.

 Potwierdził to rzecznik Komisji Europejskiej w dniu 16 lutego 2005 r. Na pytanie mediów, czy z unijnych pieniędzy można finansować kampanię przeciwników unijnej konstytucji, odpowiedział on, cytuję:

"Komisja traktuje ( Konstytucję Europejską )  jak swoje dziecko i zależy jej na ratyfikowaniu dokumentu",

" unijne biuro publikacji nie będzie produkowało ulotek przeciwników konstytucji".

Te szczere wypowiedzi rzecznika Pani Komisarz Wallstrom  jednoznacznie wskazują, że przeciwnicy konstytucji nie mieli i nie mają szans na prezentację swoich poglądów. Przykładowo, przed referendum w Hiszpanii, Komisja Europejska wydała 1 mln Euro na 5 mln prokonstytucyjnych broszur i naklejek, rozdawanych w miejscach publicznych.

 Celowo nie informowano o negatywnych aspektach wprowadzenia konstytucji.

 W oczywisty sposób naruszono zatem fundamentalne prawo obywateli Europy do równego dostępu do informacji.

Po ponad rocznym badaniu  mojej skargi  Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził , że Komisja Europejska nie naruszyła prawa równego dostępu obywateli do  informacji.

 

 Kto w takim razie je naruszył  ??

 

Szanowni Państwo !

Instytucje unijne wobec wizji rozpadu i utraty wiarygodności  coraz częściej ratują się kłamliwą propagandą - finansując i narzucając "jedynie słuszną wizję eurojedności".

Doceniam wysiłek  Rzecznika w walce o przejrzystość pracy instytucji Unijnych. Ale to ciągle za mało.

Do budowy  wiarygodności i autorytetu urzędu nie wystarczą  kolacje z  przedstawicielami kontrolowanych organów.

Niechaj ten urząd będzie prawdziwym  rzecznikiem naszych praw,  niech będzie rzecznikiem prawdy  i  obrońcą  obywateli przed patologią unijnej machiny.

Wymaga to jednak  odwagi i niezależności .

 

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry