Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
WITOLD TOMCZAK

WITOLD TOMCZAK

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

do Parlamentu Europejskiego

 

Kępno, dnia 18 marca 2006r.

 

 

 

Pan

Kazimierz MARCINKIEWICZ

Prezes Rady Ministrów

Warszawa

 

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie przyczyn nie udzielenia odpowiedzi na petycję skierowaną do Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Ludwika Dorna, w której prosiłem o rozważenie wycofania wniosku Policji o ukaranie Pana Łukasza Wróbla za wystawę zatytułowaną „Wybierz życie”.

Przedmiotowe pismo skierowałem do Pana Wicepremiera Dorna w dniu 18 listopada 2005 r. i zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego termin na udzielenie wyczerpującej odpowiedzi już dawno minął. Uwzględniając jednak skargi Pana Wicepremiera na podległy, nielojalny personel, z ufnością kieruję pismo do Pana Premiera – przełożonego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przekonaniu, że Pan Premier dopomoże wycofać oskarżenie kierowane przeciwko młodemu Polakowi za to, że ośmielił się wystąpić w obronie poczętego życia. Z ubolewaniem stwierdzam, że Pan Łukasz Wróbel jest nadal szykanowany i ciągany po sądach, a osoby wspierające go w tych trudnych chwilach, jako obrońcy życia nękani są przez polskich policjantów.

Będę wdzięczny, gdy o sposobie załatwienia sprawy zostanę powiadomiony.

 

Z poważaniem

 

Witold Tomczak

 

Zał.

1. kserokopia pisma kierowanego do Wiceprezesa Rady Ministrów

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, o którym jest mowa wyżej

 

 

 

WITOLD TOMCZAK

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

Kępno, dnia 18 listopada 2005r.

 

 

 

Pan  Ludwik DORN

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

02 - 591  W a r s z a w a

ul. Stefana Batorego 5

 

 

 

 

Uprzejmie proszę o rozważenie wycofania wniosku Policji o ukaranie Pana Łukasza Wróbla, który będzie rozpoznawany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w dniu 3 stycznia 2006r.

W pełni podzielam opinię w tej sprawie, którą przedstawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek podczas audycji w „Radio Maryja” (16.09.2005r.): „Jak to jest w Polsce, że p. Łukasz Wróbel, autor wystawy pokazującej dramat dzieci poczętych, został skazany na 40 godzin nieodpłatnej pracy społecznej? - Powtarza się już od dłuższego czasu ta zasada, którą bardzo precyzyjnie zredagował jeden z profesorów etyki katolickiej z Uniwersytetu Lubelskiego: "obrońca życia jest karany, a ten, który podżega do zabijania jest otoczony opieką instytucji, która ma troszczyć się o prawo i sprawiedliwość." To jest zasada, która się powtarza, to nie jest pierwszy przypadek. Były też podobne decyzje poza Polską, ponieważ nacisk, ażeby człowieka nienarodzonego za wszelką cenę wyjąć spod ochrony prawnej jest zjawiskiem światowym”.

         Uważam, że należy uczynić wszystko, aby polskie władze, z którymi Polacy wiążą tak duże nadzieje, potwierdziły w praktyce, że w Ojczyźnie Ojca Świętego Jana Pawła II obowiązuje prymat życia nad śmiercią, a obrońcy życia niech w strukturach i organach Państwa znajdą swojego sojusznika.

Będę wdzięczny za przekazanie do mojego Biura w Kępnie informacji o podjętych działaniach w powyższej sprawie.

 

Z poważaniem

 

Witold Tomczak

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry