Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
W czerwcu ubiegłego roku służby duńskie powiadomiły Komisję Europejską o skażeniu norowirusem malin importowanych z Polski

Parlament Europejski

 

ZGŁOSZENIE PYTANIA POSELSKIEGO

DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

POSEŁ WITOLD TOMCZAK

 

Temat: Rzekome skażenie polskich malin

 

W czerwcu ubiegłego roku służby duńskie powiadomiły Komisję Europejską o skażeniu norowirusem malin importowanych z Polski. Skutkiem tego skażenia miał być zgon pięciu osób. Informacja ta obiegła Europę i doprowadziła do zerwania kontraktów na import polskich malin. Do dzisiaj strona duńska nie dostarczyła żadnych dowodów na to skażenie i oficjalnie nie wycofała się z oskarżeń. Polscy producenci oraz firmy przetwórcze i handlowe ponieśli olbrzymie straty. W związku z tą sytuacją oczekuję od Komisji Europejskiej stosownych wyjaśnień i działań.

1.     Co zrobiły i co zrobią odpowiednie służby Komisji Europejskiej by tą sprawę jak najszybciej wyjaśnić?

 Brak definitywnego i szybkiego wyjaśnienia tej sprawy to narażanie polskich rolników i firm na dalsze poważne straty finansowe sięgające milionów Euro oraz utrata zaufania  do produktów oferowanych przez polskie podmioty. Może to mieć olbrzymi, negatywny wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów oraz na sytuację ekonomiczną producentów malin.

2.      Czy w podobnych sytuacjach unijne prawo przewiduje sankcje w stosunku do winnych fałszywych lub nieudokumentowanych oskarżeń, łącznie z wypłatą odszkodowań dla producentów i firm, które poniosły straty wskutek takich oskarżeń?

3.     Jeśli nie ma podstaw prawnych do zastosowania sankcji za fałszywe oskarżenia, to co zamierza zrobić Komisja Europejska, by w przyszłości zapobiec przypadkom podobnym do opisanego we wstępie?

Brak dotkliwych sankcji w stosunku do winnych fałszywych lub nieudokumentowanych oskarżeń to stworzenie wręcz zachęt do brutalnej walki ekonomicznej, w której każdy każdego może oskarżyć o wszystko. Doprowadzi to do utraty zaufania konsumentów do produkowanej żywności oraz jej jakości i bezpieczeństwa. Będzie to także dowód na to, że prawo unijne toleruje bezpardonową walkę między państwami członkowskimi wbrew deklarowanym zasadom unijnej współpracy i solidarności.

 

 

                                                                  WITOLD TOMCZAK

Data:  09.03.2006


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry