Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Razem łatwiej o sukces - notatka dla mediów z posiedzenia

Czy Austria będzie bardziej przyjazna rolnikom?

- pytania Posła Tomczaka w Parlamencie Europejskim

 

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego w dniu 25.01.2006 r. był obecny m.in. Minister Rolnictwa - a także leśnictwa, ochrony środowiska i zarządzania wodą - Pan Josef Pröll.  To on w imieniu wszystkich państw członkowskich Unii będzie w tym półroczu zarządzał unijnym rolnictwem. Po rządach Brytyjczyków w drugim półroczu 2005 r. pozostał niesmak. Nie tylko w sprawach budżetu na lata 2007-2013. To za ich prezydencji próbowano "wywrócić" Wspólną Politykę Rolną (WPR), dążąc do radykalnego obcięcia unijnych wydatków na rolnictwo. Skończyło się na szczęście tylko na zobowiązaniu państw członkowskich do przeglądu polityki rolnej w 2008 r. w wyniku którego mogą zapaść decyzje o zmianie w wydatkach na rolnictwo.

Z przewodnictwem Austrii większość posłów Komisji Rolnictwa wiąże nadzieje na polepszenie atmosfery wokół rolnictwa. Tak to ocenił także Poseł Witold Tomczak, zadając Panu  Pröllowi kilka pytań na środowym spotkaniu. Poniżej tekst jego wystąpienia.

 

"Panie Ministrze. WPR jest fikcją, nie są realizowane jej założenia pierwotne. Niektóre państwa członkowskie zapominają o europejskiej solidarności i szukają ratunku dla swoich gospodarek poza Europą. Stąd niekorzystne reformy i działania dla europejskiej gospodarki żywnościowej i bezpieczeństwa żywnościowego. Następuje nieograniczone otwarcie granic dla żywności spoza UE. Mamy coraz więcej ziemi rolniczej i rolników w Unii, a wsparcie dla rolnictwa coraz mniejsze. Na sztandarach Unii widnieje zrównoważony model rolnictwa, a gros wsparcia finansowego kierowane jest do koncernów spożywczych i dużych gospodarstw i ferm, które przemysłowym rolnictwem niszczą przyrodę. Pod pretekstem pomocy dla biednych państw stwarzamy warunki dla rozwoju latyfundiów np. w Brazylii. WPR staje się wspólną polityką, ale niestety nie dla wszystkich państw członkowskich Unii.

 

1.                   Czy Pan Minister, pochodzący z kraju tak wrażliwego na ochronę środowiska i z relatywnie małymi gospodarstwami, będzie starał się poprawić obraz WPR w trakcie swojej kadencji?

2.                  W jaki sposób będzie Pan bronił interesów europejskiego rolnictwa, zwłaszcza tego ekologicznego, naturalnego, głównie skupionego w gospodarstwach niedużych, rodzinnych? W swoim wystąpieniu nie wspomniał Pan nic o gospodarstwach rodzinnych?

3.                   Czy podejmie Pan działania przeciwko blokowaniu eksportu polskiej żywności do Rosji?

4.                   Reforma rynku cukru obciąża niesprawiedliwie kosztami Polskę. Czy zaproponuje Pan złagodzenie skutków tej reformy dla Polski?

5.                   Prezydencja austriacka zapowiada poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania budżetu UE. /.../ Czy te obciążenia dotkną również europejskich rolników? Jest to niepokojące, biorąc pod uwagę, że tzw. pomoc unijna często jest wirtualna, a absorpcja funduszy pomocowych jest niska".

 

Udzielając odpowiedzi Panu Posłowi Minister Pröll przyznał, że rolnictwo unijne powinno opierać się na rodzinnym modelu gospodarstw. Stwierdził, że Unia przesuwa środki z dużych gospodarstw do mniejszych i że finansowanie rolnictwa będzie się uzupełniać poprzez II filar WPR (rozwój obszarów wiejskich). W sprawie zablokowania przez Rosję eksportu polskiej żywności obiecał podjęcie przez Unię rozmów w tej sprawie. Odpowiedzi na pozostałe pytania były bardzo ogólnikowe. Dotychczas więcej pomocy dla rolnictwa płynie poprzez filar I WPR (głównie dopłaty bezpośrednie) . Ale polscy rolnicy nie odnoszą tu zbytnich korzyści. Mają o wiele niższe dopłaty niż rolnicy starych państw członkowskich. Czas pokaże czy prezydencja austriacka będzie dla polskiego i unijnego rolnictwa bardziej przyjazna od brytyjskiej.


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry