Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Szanowni Państwo,

Wystąpienie Posła Witolda Tomczaka

na posiedzeniu sesji plenarnej PE w Strasburgu, w dniu 10.03.2005

w sprawie rolnictwa ekologicznego i GMO

 

Szanowni Państwo,

Wielkim zagrożeniem dla rolnictwa ekologicznego, a nade wszystko dla zdrowia konsumentów jest prawne dopuszczenie organizmów modyfikowanych genetycznie do uprawy roślin, chowu zwierząt oraz do obrotu na unijnym rynku.

Niezrozumiałe jest uciekanie się do GMO w przypadku nadprodukcji żywności naturalnej. Wprowadzenie GMO doprowadzi do spustoszenia naturalnego środowiska. Skutki dla kolejnych populacji ludzkich mogą być nieprzewidywalne - groźne alergie u ludzi, zwiększenie odporności szkodników i chwastów, wzrost oporności bakterii na antybiotyki, likwidacja pożytecznych owadów.

Przyzwolenie na GMO doprowadzi do konfliktów między rolnikami. Ci, którzy zdecydują się na wykorzystanie GMO w produkcji, zostaną obciążeni kosztami z tytułu wszelkich roszczeń. Uzależnią się od firm biotechnologicznych.

Ewentualne mechanizmy kontrolne związane z GMO nie gwarantują ich skuteczności. Praktycznie niemożliwa jest produkcja mięsa bez GMO – potwierdzają to badania holenderskie. Fakty te podważą zaufanie konsumentów do rolnictwa ekologicznego.

Niemożliwe jest współistnienie upraw tradycyjnych i GMO. Wynika to z logiki biologii.

Dopuszczając GMO na rynek i jednocześnie zakazując uprawy i chowu GMO w rolnictwie ekologicznym Unia wpada w swoistą schizofrenię prawodawczą.

Wobec wielkich zagrożeń, związanych z GMO (nie do końca poznanych), Parlament oraz Komisja Europejska biorą na siebie olbrzymią odpowiedzialność moralną za stanowienie prawa niezgodnego z naturą i dobrem człowieka.

Szansą dla europejskiego rolnictwa jest hodowla i produkcja ekologiczna oparta na tradycyjnych i naturalnych metodach.

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry