Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Tabela D’Honta

Przydzielanie mandatów

metodą D'Honta

 

(na przykładzie wyborów do Rady Powiatu Częstochowskiego, które odbyły się 11.10.1998r. w okręgu wyborczym nr 1)

 

Dla wyboru Rady Powiatu Częstochowskiego utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 45 radnych.

 

Na wszystkie listy, we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 42337.

 

Liczba głosów ważnych stanowiąca 5%* wszystkich głosów ważnych wynosiła 2116.

 

W tym miejscu komisja wyborcza wyszczególniła nazwy list wszystkich komitetów wyborczych (było ich 6) i przypadające im ilości głosów. (...)

 

Następnie komisja wyborcza podzieliła mandaty metodą D’Honta pomiędzy cztery niżej wymienione listy wyborcze, które uzyskały 5% głosów (dwie listy tego warunku nie spełniły, uzyskały mniej niż wspomniane 2116 głosów i odpadły z podziału mandatów).

 

PRZYKŁAD PRZYDZIELANIA MANDATÓW

METODĄ D’HONTA

 

OKRĘG WYBORCZY NR 1 - do zdobycia były 4 mandaty

(W omawianym przykładzie nazwy ugrupowań zastąpiono symbolami A, B i C)

 

Komisja wyborcza wyliczyła ilorazy wyborcze** dla list, które uczestniczyły w podziale mandatów:

 

 

 

Ilorazy wyborcze

Numer listy

Liczba głosów ważnie oddanych na listę

Liczba głosów z kolumny 2 podzielona przez 1

Liczba głosów z kolumny 2 podzielona przez 2

Liczba głosów z kolumny 2 podzielona przez 3

Liczba głosów z kolumny 2 podzielona przez 4

1

2

3

4

5

6

1

1625

1625

812,5

541,666667

406,25

2

1150

1150

575

383,333333

287,5

7

359

359

179,5

119,666667

89,75

8

626

626

313

208,666667

156,5

 

 

Szereg kolejno największych liczb (ilorazów wyborczych) jest następujący:

1)                    1625               -            odpowiada liście nr 1

2)                    1150               -            odpowiada liście nr 2

3)                    812,5              -            odpowiada liście nr 1

4)                    626                 -            odpowiada liście nr 8

 

Komisja stwierdziła, że w okręgu wyborczym mandaty przypadły następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

 

2 mandaty - dla listy nr 1

1 mandat   - dla listy nr 2

1 mandat   - dla listy nr 8

 

Radnymi zostali wybrani:

 

1) p. Majorczyk Zbigniew                  -     z listy nr 1  (lista partii A)

2) p. Tomczyński Andrzej                -     z listy nr 1  (lista partii A)

3) p. Przybylski Janusz                 -     z listy nr 2  (lista partii B)

4) p. Grabałowski Kazimierz            -     z listy nr 8  (lista ugrupowania C)

 

 

Jak widać, na sześć komitetów wyborczych, które wystawiły listy kandydatów na radnych mandaty zdobyły tylko trzy komitety.

________________________________________

 

* Przy podziale mandatów 5-cio procentowy próg wyborczy obowiązuje:

-        w gminach powyżej 20.000 mieszkańców, które są miastami na prawach powiatu (art. 88 ust. 2 ordynacji)

-        w wyborach do rad powiatów (art. 134 ust. 2 ordynacji)

-        w wyborach do sejmików województw (art. 162 ust. 2 ordynacji)

 

 

** Tzw. ilorazy  „metody D’Honta” opisane są w art. 123 ordynacji (i powtórzone w art. 151 i 178)

 

Art. 123. 1. ordynacji wyborczej (stan na dzień 7.10.2002r.):

 

"W wyborach do rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców gminna komisja wyborcza, na podstawie zestawienia, o którym mowa w art. 121, dokonuje podziału mandatów w każdym okręgu wyborczym pomiędzy listy kandydatów w sposób następujący:

1) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między listy,

 

2) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych."

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry