Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
01a.Spis treści Ordynacji wyb. - stan na 10.08.2002.rtf Stan prawny na 10.08.2002

Wg tekstu ujednoliconego przez Krajowe Biuro Wyborcze
Źródło: strony internetowe Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl


SPIS TREŚCI
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
ORDYNACJA WYBORCZA
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwDZIAŁ I - PRZEPISY WSPÓLNE

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Art. 1. - Art. 4.

Rozdział 2 - Prawa wyborcze
Art. 5 - Art. 9.

Rozdział 3 - Organy wyborcze
Art. 10. - Art. 24.

Rozdział 4 - Zarządzanie wyborów
Art. 25. - Art. 26.

Rozdział 5 - Ustalenie liczby radnych
Art. 27. - Art. 29.

Rozdział 6 - Obwody głosowania
Art. 30. - Art. 32.

Rozdział 7 - Spis wyborców
Art. 33. - Art. 39.

Rozdział 8 - Przebieg głosowania
Art. 40. - Art. 50.

Rozdział 9 - Ustalanie wyników głosowania w obwodach głosowania
Art. 51. - Art. 57.

Rozdział 10 - Protesty wyborcze. Ważność wyborów
Art. 58. - Art. 64.

Rozdział 10a - Komitety wyborcze
Art. 64a. - Art. 64l.

Rozdział 11 - Kampania wyborcza
Art. 65. - Art. 79.

Rozdział 12 - Finansowanie wyborów
Art. 80. - Art. 81.

Rozdział 12a - Finansowanie kampanii wyborczej
Art. 82. - Art. 84d.

DZIAŁ II - WYBORY DO RAD GMIN. PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Rozdział 13 - System wyborczy
Art. 85. - Art. 88.

Rozdział 14 - Okręgi wyborcze
Art. 89. - Art. 94a.

Rozdział 15 - Zgłaszanie kandydatów na radnych
Art. 95. 1. - Art. 110.

Rozdział 16 - Mężowie zaufania
Art. 111. - Art. 112.

Rozdział 17 - Karty do głosowania
Art. 113. - Art. 116.

Rozdział 18 - Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 117. - Art. 119.

Rozdział 19 - Ustalanie wyników wyborów
Art. 120. - Art. 128.

DZIAŁ III - WYBORY DO RAD POWIATÓW. PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Rozdział 20 - Zasady ogólne
Art. 129. - Art. 131.

Rozdział 21 - Liczba radnych. System wyborczy
Art. 132. - Art. 134.

Rozdział 22 - Okręgi wyborcze
Art. 135. - Art. 139a.

Rozdział 23 - Zgłaszanie kandydatów na radnych
Art. 140. - Art. 144.

Rozdział 24 - Karty do głosowania
Art. 145Art. - 146.

Rozdział 25 - Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 147. - Art. 148.

Rozdział 26 - Ustalanie wyników wyborów
Art. 149. - Art. 156.

Dział IV - Wybory do sejmików województw. Przepisy szczególne

Rozdział 27 - Zasady ogólne
Art. 157. - Art. 159.

Rozdział 28 - Liczba radnych. System wyborczy
Art. 160. - Art. 162.

Rozdział 29 - Okręgi wyborcze
Art. 163. - Art. 164.

Rozdział 30 - Zgłaszanie kandydatów na radnych
Art. 165. - Art. 170.

Rozdział 31 - Karty do głosowania
Art. 171. - Art. 172.

Rozdział 32 - Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 173. - Art. 175.

Rozdział 33 - Ustalanie wyników wyborów
Art. 176. - Art. 181.

DZIAŁ V - OGŁASZANIE WYNIKÓW WYBORÓW

Rozdział 34 - Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze województwa
Art. 182. - Art. 183.

Rozdział 35 - Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju
Art. 184. - Art. 187.

DZIAŁ VI - WYBORY DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Przepisy szczególne

Rozdział 36 - Obsadzenie mandatów bez głosowania
Art. 188 - Art. 189.

Rozdział 37 - Wygaśnięcie mandatu radnego
Art. 190. - Art. 191.

Rozdział 38 - Wybory uzupełniające
Art. 192. - Art. 194.

Rozdział 39 - Wybory przedterminowe
Art. 195. - Art. 196.

Rozdział 40 - Zmiany w podziale terytorialnym państwa
Art. 197. - Art. 198.

DZIAŁ VII - PRZEPISY KARNE
Art. 199 - Art. 203.

DZIAŁ VIII - PRZEPISY SZCZEGÓLNE,
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 203a - Art. 213.

Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry