Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Proponowałabym dać to tylko do działu Samorządy

LIST

 

Jeżeli to możliwe, to prosiłbym o podanie, jakie ustawy określają uprawnienia radnego i do jakich informacji radny może mieć wgląd.

Głównie chodzi mi o to, czy radny lub sołtys ma prawo wiedzieć, kto korzysta z pomocy socjalnej w jego gminie. U nas wójt twierdzi że obowiązuje go ustawa o ochronie danych osobowych i takiej informacji nie może nam udzielić.

____________________________

 

Szanowny Panie,

 

          Omówienie uprawnień radnego i numery Dzienników Ustaw, w których ustawy samorządowe są opublikowane, znajdują się w „Przewodniku po aktach prawa samorządowego” na stronie www.rodzinapolska.pl w dziale SAMORZĄDY. Są tam także teksty tych ustaw.

 

          Radzimy sięgnąć po statut gminy (powiatu, województwa), w której jest Pan radnym. Statut powinien być dostępny, zależnie od miejscowych ustaleń, w wydziale prawnym, w sekretariacie rady lub w sekretariacie wójta?

 

          Osoby, które ubiegają się o pomoc socjalną, składają wnioski i ktoś je musi rozpatrywać. Nie podaje Pan szczegółów - wnioski takie mogą rozpatrywać pracownicy opieki społecznej albo radni - członkowie odpowiedniej Komisji Rady. Propozycje Komisji zapewne zatwierdza Plenum Rady - a więc radni przed głosowaniem powinni znać szczegóły spraw, w których głosują.

 

          Ponieważ obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych - radni, którzy rozpatrują sytuację życiową osób ubiegających się o pomoc socjalną nie mogą uzyskanych tą drogą informacji udostępniać dalej.

 

          Mamy nadzieję, że te ogólne z konieczności uwagi pomogą Panu. Przesyłamy pozdrowienia.

 

Red. Rodziny Polskiej


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry