Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie milkną głosy oburzenia na zbrodniczy projekt ustawy zaprezentowany kilka tygodni temu przez byłą senator SLD Marię Szyszkowską

Kalendarium zbrodni

 

 

1789

 

v     14 lipca - motłoch podstępnie zdobywa Bastylię i uwalnia więźniów - 4 fałszerzy, 2 obłąkanych i 1 młodego rozpustnika osadzonego w twierdzy na prośbę rodziny.

 

v     po 14 lipca - we Francji upada wszelka władza. Nie działa prawo, nie funkcjonuje policja, nie istnieje armia. Dochodzi do mordów na przedstawicielach władzy i urzędnikach państwowych, wielu z nich ukrywa się na prowincji lub ucieka.

 

v     4 sierpnia - Zgromadzenie Narodowe uchwala zniesienie wszelkich przywilejów korporacyjnych i osobistych. Zabierając duchowieństwu dziesięcinę i kapitały, deputowani Konstytuanty zobowiązują się do przejęcia jego długów oraz wypłacania pensji. Wkrótce znajdują preteksty do całkowitego podporządkowania sobie stanu kapłańskiego.

 

v     26 sierpnia - rewolucyjna Konstytuanta uchwala Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.

 

v     5 października - bunt zgłodniałych kobiet: około 5-6 tys. zwerbowanych kobiet (pijanych prostytutek, handlarek ryb, przekupek, a wśród nich grupa przebranych w kobiece stroje mężczyzn oraz tłum rzezimieszków) rusza z Paryża na Wersal.

 

 

1790

 

v     13 lutego - uchwalenie prawa likwidującego zakony oraz ostatecznego zakazu składania nowych ślubów zakonnych.

 

v     14 kwietnia - nacjonalizacja całego majątku kościelnego.

 

v     12 lipca - uchwalenie konstytucji cywilnej duchowieństwa. Neguje ona w całości chrześcijańskie wyznanie wiary w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Zgodnie z nią biskupi i proboszczowie mają być wybierani w demokratycznych wyborach, a więc także głosami np. ateistów i wrogów Kościoła, protestantów czy Żydów. Biskupom zabrania się udawania się do Papieża po zatwierdzenie otrzymanej godności. Ze względów "oszczędnościowych" redukuje się liczbę biskupstw (ze 135 do 83) oraz parafii. Jeden proboszcz ma przypadać na 10 tys. mieszkańców.

 

v     27 listopada - uchwalenie dekretu nakazującego wszystkim duchownym złożenie przysięgi wierności konstytucji cywilnej duchowieństwa. Zgodnie z nim pensja od państwa ma przysługiwać jedynie tym duchownym, którzy złożyli taką przysięgę. Mimo ogromnych nacisków i pogróżek 128 na 134 biskupów oraz ok. 55 proc. księży odmawia jej złożenia. Po potępieniu konstytucji przez Piusa VI wielu z 45 proc. zaprzysiężonych księży publicznie odwołuje złożoną przez siebie przysięgę.

 

 

1791

 

v     15 sierpnia - wprowadzenie zakazu noszenia przez księży stroju duchownych, czyli sutann.

 

v     29 listopada - uchwalenie dekretu, który uznaje księży niezaprzysiężonych za podejrzanych, zawiesza ich swobodę osobistą i stawia ich pod dozór władzy.

 

 

1792

 

v     6 kwietnia - wprowadzenie zakazu noszenia stroju duchownego.

 

v     28 kwietnia - wprowadzenie zarządzenia likwidującego wszystkie bractwa i stowarzyszenia religijne.

 

v     27 maja - dekret o deportacji do kolonii wszystkich duchownych odmawiających zaprzysiężenia schizmatyckiej konstytucji cywilnej duchowieństwa.

 

v     17 sierpnia - zniesienie wszystkich klasztorów żeńskich. Wypędzono 50 tys. zakonnic.

 

v     26 sierpnia - zarządzenie zaboru sprzętów i kosztowności należących do zlikwidowanych kościołów i klasztorów.

 

v     2 września - początek 4-dniowych "masakr wrześniowych" w Paryżu. Zamordowano bestialsko ponad 1400 osób.

 

 

1793

 

v     21 stycznia - ścięcie Ludwika XVI.

 

v     18 marca - uchwalenie kary śmierci dla księży za odmowę złożenia przysięgi oraz dla świeckich biorących udział w nabożeństwach odprawianych przez niezaprzysiężonych księży, korzystających z udzielanych przez nich sakramentów oraz świadczących im pomoc.

 

v     31 maja - władzę przejmują jakobini. Rozpoczyna się okres oficjalnego terroru rewolucyjnego i dyktatury.

 

v     19 lipca - dekret o deportacji biskupów sprzeciwiających się małżeństwom zawieranym przez księży lub zakonnice. Do błogosławieństwa takich związków zmuszano tzw. księży konstytucyjnych.

 

v     16 sierpnia - wprowadzenie zakazu urządzania procesji i ceremonii religijnych w miejscach publicznych.

 

v     17 sierpnia - uchwała Komuny Paryskiej nakazująca przejęcie "wszystkich krucyfiksów, pulpitów kościelnych, aniołów, diabłów, serafinów, cherubinów z brązu" w celu przetopienia i użycia do odlewu dział, ponieważ "można znaleźć wielkie zasoby na obronę ojczyzny wśród różnych posągów bóstw, zawdzięczających swoje istnienie tylko oszustwom kapłanów i barbarzyństwu ludu".

 

v     10 września - początek rekwirowania wszystkich kościelnych złotych oraz srebrnych przedmiotów i naczyń liturgicznych.

 

v     17 września - uchwalenie tzw. prawa o podejrzanych, które umożliwiało skazanie człowieka na śmierć w oparciu o anonimowy donos lub za "żywienie arystokratycznych sympatii", czyli np. ukrywanie księży oraz uczestnictwo w odprawianych przez nich Mszach św.

 

v     19 września - dekret regulujący wygląd cmentarzy: miejsce to ma być oddalone od wszystkich domostw i obsadzone drzewami. W ich cieniu winna stanąć rzeźba symbolizująca sen, zaś wszystkie krzyże i inne symbole religijne mają zostać zniszczone.

 

v     10 października - wydanie zarządzenia zakazującego sprzedaży na ulicach krzyży i jakichkolwiek innych symboli religijnych oraz nakazującego usunięcie z wszelkich miejsc publicznych i placów figur Matki Bożej i zastąpienie ich popiersiami Marata i Lepelletiera, zamordowanych przez przeciwników rewolucji. Dochodzi do wielu ekscesów antyreligijnych i profanacji.

 

v     16 października - ścięcie Marii Antoniny.

 

v     23 października - nakaz Komuny Paryskiej usunięcia wszystkich krzyży i obrazów religijnych.

 

v     23 listopada - uchwalenie natychmiastowego zamknięcia wszystkich paryskich kościołów i świątyń różnych wyznań. Każdy, kto ośmieliłby się domagać ich otwarcia, miał być potraktowany jako podejrzany kontrrewolucjonista.

 

v     od 2 grudnia 1793 r. do 12 stycznia 1794 r. - w Angers rewolucja morduje 2700 osób. 99 spośród nich zostanie później beatyfikowanych.

 

 

1794

 

v     czerwiec - Maksymilian Robespierre urządza wielką uroczystość ku czci Najwyższej Istoty. Chodzi o stworzenie nowej religii republikańskiej - świeckiej religii zjednoczonej z rewolucyjnym państwem.

 

v     5 października - w departamentach Górnej Garonny i Tarn oddaje się księży pod nadzór policyjny. Zarządzenie nie dotyczy duchownych, którzy się ożenili.

 

 

1795

 

v     7 stycznia - uchwalenie uchwały o represjonowaniu księży, którzy powracają z wygnania bądź emigracji.

 

 

v     rok 1796 i pierwsza połowa 1797 - stopniowe odwoływanie dekretów wrogich Kościołowi i przywracanie praktyk religijnych.

 

 

1797

 

v     4 września - wojskowy zamach stanu, ponowne przywrócenie antyreligijnego prawa. Pod groźbą usunięcia z parafii żąda się od księży złożenia przysięgi na wieczną nienawiść do monarchii. Większość duchownych odmawia, uznając ją za bluźnierstwo sprzeczne z podstawowymi zasadami religii chrześcijańskiej, która zakazuje nienawiści. Księży, którzy się ugięli (niejednokrotnie ze względu na parafian, by nie pozostali bez opieki duszpasterskiej), nazywano "nienawistnikami".

 

 

1798

 

v     początek roku - wydanie nakazu aresztowania ponad 9 tys. księży. Dzięki ofiarności wiernych ukrywających duszpasterzy oraz wskutek oporu lokalnych władz udaje się aresztować tylko ok. 10 proc. Ponad 200 duchownych deportuje się do Gujany (w drodze do niej i na miejscu umiera połowa zesłanych), a ponad 40 "opornych" księży - rozstrzeliwuje.

 

v     1 lutego - wojska francuskie pod dowództwem gen. Berthiera zdobywają papieski Rzym, zajmują Watykan i ograbiają Papieża Piusa VI. Więzionego jakiś czas we Włoszech Ojca Świętego wywieziono następnie do Francji, gdzie umarł w sierpniu 1799 roku.

 

v     3 kwietnia - Dyrektoriat wydaje rozporządzenie nakazujące ścisłe przestrzeganie kalendarza republikańskiego, "aby zatrzeć w pamięci ludności ostatnie ślady ustroju kościelnego".

 

oprac. Maria Kalińska

 

 

Nasz Dziennik, piątek, 14 lipca 2006, Nr 163 (2573)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20060714&id=my11.txt

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry