Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nasz Dziennik,

Modlitwa za Żydów

 

Sprawujący Liturgię według przedsoborowego Mszału Łacińskiego mają odtąd modlić się w Wielki Piątek za Żydów z użyciem nowego tekstu. Benedykt XVI zastąpił nim znajdującą się w Mszale Rzymskim z 1962 r. modlitwę o nawrócenie Żydów. Nową formę podaje nota watykańskiego Sekretariatu Stanu.

 

Nowy łaciński tekst brzmi następująco:

"Oremus et pro Judaeis... Módlmy się także za Żydów, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, który chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby kiedy pełnia ludów wejdzie do Twojego Kościoła, cały Izrael został zbawiony. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".

Nowe brzmienie modlitwy za Żydów w Mszale Przedsoborowym wywołało gwałtowny sprzeciw głównego rabina Rzymu i włoskiej rady rabinackiej. Krytykują oni umieszczenie w tekście modlitwy wezwania: "Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, aby poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi". Zdaniem rady rabinackiej w nowym brzmieniu modlitwa jest bardziej obraźliwa dla Żydów niż przedtem (usunięto z niej sformułowanie "lud zaślepiony" i prośbę o "wybawienie go z ciemności").

Do reakcji tych ustosunkowuje się ks. kard. Walter Kasper, przewodniczący watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Przypomina on, że pierwsza część nowego tekstu modlitwy jest zapożyczeniem z Listu do Rzymian św. Pawła (11, 25-26). "Dla nas Pismo ma charakter normatywny. Nikt nie powinien brać za obrazę faktu, że pozostajemy wierni naszemu Pismu, kiedy jest oczywiste - jak w tym przypadku - nie interpretujemy go w sposób ofensywny" - wyjaśnił na łamach włoskiej prasy. Zapewnił, że fragment dotyczący poznania Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi, jest świadectwem naszej wiary w Jezusa Chrystusa. - Dla nas Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem i Synem Bożym. Żydzi nie uznają Go jako takiego, różnica w tym punkcie ma więc charakter konstytutywny i muszą się z nią pogodzić obie strony - podkreślił ks. kard. Kasper. Ujawnił też, że Benedyktowi XVI zależało na tym, aby nowy tekst modlitwy za Żydów nawiązywał do centralnego miejsca Chrystusa, "jak to już miało miejsce w deklaracji "Dominus Iesus" z 2000 roku".

AKJ, KAI, RW

 

Nasz Dziennik, piątek, 8 lutego 2008, Nr 33 (3050)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=wi&dat=20080208&id=wi11.txt


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry