Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Do działów Aktualności i Religia

Na nowo spowiednica

2007-02-21

 

 Nowa spowiednica - Kaplica Sakramentu Pokuty została poświęcona i oddana do użytku w Środę Popielcową na Jasnej Górze. Znajduje się ona w dawnej Sali Maryjnej, usytuowanej tuż przy bramie wejściowej na Jasną Górę i na wprost wejścia do bazyliki. Po gruntownym remoncie i adaptacji w Kaplicy umieszczono 11 konfesjonałów, w których ojcowie paulini sprawować będą Sakrament Pokuty.

 

Poświęcenia nowej Kaplicy Sakramentu Pokuty na Jasnej Górze dokonał o godz. 11.30 abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Na uroczystości obecny był generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski. Ks. abp S. Nowak powiedział: „Kiedy patrzymy na Sakrament pokuty, to patrzymy z wielką miłością na te konfesjonały tutaj. To są bardzo święte miejsca i ta przestrzeń, którą chcemy poświęcić jest Bożą przestrzenią, kreatywną”.

 

Metropolita częstochowski stwierdził również: „Ojcowie paulini na Jasnej Górze mają najpiękniejsze słowo ze strony Sługi Bożego Jana Pawła II na temat duchowości spowiedniczej. Na pewno żaden klasztor, żadne sanktuarium nie ma tak pięknie sformułowanego słowa na temat duchowości spowiadania”.

 

„Błogosławiona jesteś Kaplico Pojednania, błogosławimy Ciebie. Niech naszą modlitwą ten święty dzień Środy Popielcowej, uświęcimy tę przestrzeń, to Miłosierdzie Boże zmaterializowane w tym murach” - mówił ks. abp Nowak.

 

„Na Jasnej Górze zwycięstwa doczekaliśmy tego wspaniałego momentu, kiedy to jasnogórski konfesjonał Narodu doczekał Kaplicy Pojednania, Kaplicy sprawowania Sakramentu Pokuty – powiedział z radością o. Bogdan Waliczek, przeor Jasnej Góry - Z wielką radością przyjmujemy ten dar, my jako posługujący i wszyscy wierni, którzy tutaj przybywają i przybywać będą, żeby dokonać swojego osobistego zjednoczenia się z Bogiem w Sakramencie Pokuty, oczyszczenia swojego serca i duszy, co tak bardzo jest ważne w tym procesie nawrócenia”.

 

 „Droga do powstania naszej Kaplicy Sakramentu Spowiedzi była dość długa – mówi przeor Jasnej Góry - Jak wiemy, na Jasnej Górze nie ma wiele takich pomieszczeń i zawsze coś powstaje kosztem czegoś innego. Spowiedź w naszym jasnogórskim posługiwaniu zajmuje najwyższy priorytet, dlatego zdecydowaliśmy, że w tym miejscu urządzimy taką Spowiednicę, by można było w spokoju przygotowywać się do Sakramentu Pokuty i jak najowocniej z niego korzystać w tych warunkach ciszy, dyskrecji. Konfesjonały są zabudowane, więc można porozmawiać zupełnie spokojnie”.

 

„Na otwarcie i poświęcenie nowej Kaplicy Sakramentu Pokuty wyznaczyliśmy dzień Środy Popielcowej – tłumaczy o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry - Jest to dzień symboliczny, bo Popielec rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Ten czas wzywa nas do nawrócenia, a to dokonuje się przez Sakrament pokuty, stąd bardzo dobry zbieg tych wydarzeń w dniu Środy Popielcowej”.

 

 Kaplica Sakramentu Pokuty jest przystosowana do sprawowania nabożeństw – znajduje się tam ołtarz, nad nim figura Jezusa na krzyżu, obok kopia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Nową kaplicę wyposażono w konfesjonały typu szafowego – umożliwiają one jeszcze większą możliwość skupienia i zachowania poufności. Są ławki, w których wierni mogą klęknąć czy usiąść i przygotować się do sakramentu, znalazły się także modlitewniki i rachunki sumienia, które służą pomocą dla potrzebujących. Dwa spośród konfesjonałów przygotowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych czy słabo słyszących – zostały umieszczone w osobnym, małym pomieszczeniu od strony Wieczernika, w którym przygotowano zjazd dla wózków inwalidzkich.

 

Spowiednica, odrębne duże pomieszczenie, gdzie sprawowany będzie Sakrament pojednania, odpowiada na ogromne zapotrzebowanie ze strony pielgrzymów. „Jasna Góra jest nazwana „konfesjonałem Narodu”, bo rzeczywiście tu obserwujemy, że ludzie garną się do Sakramentu pokuty – mówi o. Matecki - Przychodzą i w sposób naturalny czują potrzebę, że będąc na Jasnej Górze trudno z niej wyjść nie pojednawszy się z Panem Bogiem. To jest szczególne działanie Matki Bożej. Stąd Sakrament pokuty tak bardzo obficie jest tu szafowany, tak dużo godzin poświęcają na tę posługę spowiednicy. Konfesjonały, zwłaszcza w czasie letnim i świąt, uroczystości odpustowych są bardzo oblegane, są bardzo duże kolejki”

 

Do tej pory spowiedź na Jasnej Górze odbywała się w Kaplicy Matki Bożej i w bazylice. W sezonie pielgrzymkowym otwierano konfesjonały na wolnym powietrzu w Wieczerniku.

 

„O spowiednicy na Jasnej Górze mówiło się już dawno – tłumaczy o. Czesław Brud, administrator jasnogórskiego klasztoru – Były już różne próby usytuowania spowiednicy niezależnie od bazyliki. Wiemy, że warunki spowiadania podczas nabożeństw są bardzo trudne. Gdy spowiedź odbywa się np. w bazylice, a tam jest odprawiana Msza św. czy inne nabożeństwo, to o ciszy mowy być nie może, a spowiadającym się trudno jest skupić myśli. Zaistniała więc potrzeba wykonania takich pomieszczeń wyłącznie dla potrzeb spowiadania”.

 

Podprzeor o. Matecki podkreśla, że Sakrament pojednania „trzeba celebrować, wymaga wyciszenia, klimatu modlitwy, nawet możliwości urządzenia nabożeństwa pokutnego, gdzie można poprzez słowo Boże przygotować ludzi do rachunku sumienia”. „To oddzielne miejsce jakim jest spowiednica, kaplica Sakramentu Pokuty, którą dzisiaj otwieramy, jest miejscem nieodzownym dla Jasnej Góry – podkreśla podprzeor klasztoru - Wiemy, że takie miejsce już istnieje, od lat 20-tych XX wieku - jest to Wieczernik, krużganki jasnogórskie, ale on jest do wykorzystania tylko w czasie lata, gdy jest ciepło. Brakowało natomiast miejsca jeszcze bardziej odosobnionego, czy bardziej przygotowanego do tego celu. Sala Maryjna niegdyś przez krótki okres spełniała rolę spowiednicy, jednak ówczesne warunki np. to, że była nie dogrzewana, wilgotna, nie pozwalały na to, aby tam mogli posługiwać kapłani i korzystać wierni. Po wielu latach dziś otwieramy nową, piękną Kaplicę Sakramentu Pokuty zaopatrzoną w 11 konfesjonałów szafowych, z pewnym komfortem odosobnienia, dyskrecji. Kaplicę, która jest prawdziwie Kaplicą, gdzie będzie i Najświętszy Sakrament, i ołtarz”.

 

Podprzeor klasztoru o. Matecki zauważa, że spowiedź w bazylice czy w Kaplicy Matki Bożej nadal będzie się odbywała, szczególnie w czasie zimowym, kiedy jest mało penitentów. „Natomiast gdy są grupy, duże odpusty, gdy są sytuacje dużego natłoku wiernych, bezwzględnie spowiednica jest bardzo potrzebna” – mówi o. Matecki.

 

Prace nad adaptacją pomieszczenia na spowiednicę rozpoczęły się w 2005 r., a obecnie dobiegły końca. Remont trwał ponad rok. Prace przeprowadzono w bardzo szerokim zakresie od fundamentów do dachu. W międzyczasie wykonywane było wyposażenie wnętrza. Położono nową posadzkę, pod nią kanały z nawiewem do klimatyzacji, wymieniono więźbę dachową oraz odnowiono elewację wewnętrzną budynku.

 

Nad adaptacją czuwał administrator klasztoru o. Czesław Brud. Prace kamieniarskie wykonała firma Zbigniewa Żbika, umeblowanie – firma Marka Kajkowskiego PROSSPOL, elewację – spółka Piotra Szczerbaka, prace konserwatorskie – Grażyna Lazarowicz, klimatyzację – Stanisław Policht.

 

Sala, w której mieści się spowiednica, została zbudowana w latach 20-tych XX w. W 1919 r. Jasna Góra zaangażowała jako stałego architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza z Krakowa. 15 czerwca 1920 r. architekt ten przedstawił projekt krużganków (Wieczernika) i przylegającej do nich spowiednicy. Prace rozpoczęto wiosną 1921 r., trwały do 1926. Dziełami prof. Bohusza są m.in. także: Szczyt, przebudowa wejścia do Skarbca, projekt szaf i gablot do Skarbca oraz półek w nowej bibliotece.

 

Pierwotna spowiednica, nazwana później Salą Maryjną, z biegiem lat zaczęła pełnić inną funkcję – przestrzeni wystawienniczej. 28 maja 1955 r. otwarto tam wystawę z okazji 300-lecia obrony Jasnej Góry. Od 1966 r. tysiące pielgrzymów odwiedziło ekspozycję przygotowaną z okazji Millenium - Tysiąclecia Chrztu Polski. W Sali Maryjnej miały swoje miejsce m.in. wystawy poplenerowe współczesnych artystów malarzy polskich. Pokazywano tu obrazy o tematyce jasnogórskiej oraz ekspozycje darów wotywnych. W 1996 r. zorganizowana została wystawa: „Bogarodzica Wschodu i Zachodu”, w 1997 – ekspozycja „Totus Tuus” - dzieła polskich artystów w hołdzie Janowi Pawłowi II, w 1999 - wystawa: „Serce Ojczyzny w Sercu Matki”, w 2000 r. – „Solidarność wotami wpisana w Serce Matki Królowej Polski” oraz w 2001 r. – „Wszystko postawiłem na Maryję” - ekspozycja poświęcona Prymasowie Tysiąclecia.

 

o. Stanisław Tomoń

2007-02-21, środa, godz. 11.50

 

Źródło: http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=2500


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry