Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
14 lipca 2007r

List otwarty do Ojca Generała Josepha Tobina

14 lipca 2007r.

 

 

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

 

Z oburzeniem przyjęliśmy opublikowanie w mediach skierowanego do władz kościelnych listu grupy osób, nazywających siebie "katolikami" i "świeckimi intelektualistami" w sprawie Radia Maryja i Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka. Wielu spośród sygnatariuszy tego listu to liberałowie faktycznie obojętni wobec Kościoła. Niektórzy z nich nawet bardzo mocno zaszkodzili Kościołowi w najtrudniejszych czasach doby komunizmu. Wielu spośród sygnatariuszy tego listu dało się już poznać w przeszłości jako zajadli wrogowie Radia Maryja, które przełamało ich monopol medialny. Z ogromnym oburzeniem reagujemy na tę nową zajadłą kampanię nienawiści przeciwko Radiu Maryja i jego tak zasłużonemu dla Kościoła katolickiego i Polski Ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi. Protestujemy przeciwko kolejnym próbom zniszczenia Radia Maryja, które jest najważniejszą enklawą wolności słowa w polskich mediach. Uważamy za prawdziwie nikczemny obecny atak na Radio Maryja, które bardziej konsekwentnie niż jakiekolwiek inne media występuje w obronie Kościoła, wartości chrześcijańskich i polskiego patriotyzmu. Radio to szczególnie wiele robi dla wspierania bliźnich w potrzebie, dla pomocy ludziom ciężko chorym, ułomnym, przygarbionym przez trudy życia. Jest to zarazem Radio bardzo wiele czyniące dla ewangelizacji Polaków ze wszystkich środowisk zgodnie z nauczaniem Kościoła Apostolskiego. Równocześnie zaś jest to Radio, które przez cały czas zdeformowanych transformacji gospodarczych i polityczno-społecznych po 1989 r. zdecydowanie występowało w obronie wszystkich "skrzywdzonych i poniżonych" przeciw oszukującym ich "łże-elitom". To Radio jest też głównym pomostem między Polakami w Kraju, z Polonią, traktowaną po macoszemu przez tyle poprzednich rządów.

 

Z oburzeniem reagujemy na ataki na Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka oparte na manipulacjach technicznych i deformacjach tekstów Jego wykładów na WSKSiM. Szokuje ta jątrząca nagonka na wykładowcę, który przedstawia swoją ocenę sytuacji podczas zajęć dydaktycznych. Te ataki godzą w wolność nauczania i są z gruntu sprzeczne z zapewnieniami ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

W ataku na Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka widzimy usilne działania w celu podzielenia i skłócenia polskiego obozu chrześcijańsko-patriotycznego, w celu zapobieżenia integracji środowisk skupionych wokół tego Radia z politycznymi i społecznymi siłami wspierającymi obecne rządy w ich trudnych działaniach naprawczych. W ich jakże godnym uznania dążeniu do likwidacji gnębiących Polskę patologii i do zbudowania sprawiedliwej IV Rzeczypospolitej. Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że ci, którzy atakują Radio Maryja robią to w imię obrony przestępczego "Układu" z III Rzeczypospolitej. "Układu", który ma wszelkie powody, by obawiać się sukcesu ogólnonarodowych działań rozliczeniowych. Wierzymy, że wszystkie siły prawdziwie chrześcijańsko-patriotyczne zgodnie skupią się w obronie Radia Maryja, jego Dyrektora Ojca Tadeusza Rydzyka i tak mocno dziś zagrożonej wolności słowa w Polsce. Będziemy robić wszystko dla zapewnienia zwycięstwa działaniom w obronie Kościoła i polskości oraz wysiłkom dla budowy IV Rzeczypospolitej. Niech walka o ich realizację - wbrew wszelkim medialnym burzom i nagonkom - przebiega w myśl słynnego wezwania: "Alleluja i do przodu!"

 

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

 

Przeważająca część ludności Polski to wierzący katolicy, głęboko podporządkowani Stolicy Apostolskiej i szanujący Radio Maryja z jego Ojcem Dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem na czele.

 

Lista sygnatariuszy:

 

- dr Olgierd Baehr
- prof. dr hab.
Edmund Kozal
- prof. dr hab. Jerzy Marciniak
- prof. dr hab. Henryk Szydłowski
- prof. dr hab. Zygmunt Zagórski
- prof. dr hab. Kazimierz Stępczak
- Jan Szylicki, prawnik
- prof. dr hab. Grażyna Karolewicz
- prof. dr hab. Jan Ziółek
- dr Jan Szafraniec, senator RP
- kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki
- inż. Zbigniew Wysocki, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Morskiego- Gospodarczego im. Eugeniusza - Kwiatkowskiego
- mgr Paweł Brzezicki, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu
- dr Feliks Pieczka
- mgr inż. Alojzy Szablewski, były przewodniczący strajków w Stoczni Gdańskiej
- prof. dr hab. nauk med. Janina Moniuszko-Jakoniuk
- mgr Józef Ramlau, były wojewoda w bydgoskiem
- dr Urszula Krupa, europoseł
- dr Witold Tomczak, europoseł
- dr Mieczysław Ryba, KUL, członek Kolegium IPN
- dr Krzysztof Kawęcki
- prof. dr hab. Anna Raźny
- prof. dr hab. Kazimierz Tobolski
- prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
- prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
- prof. dr hab. Olgierd Nowosielski
- prof. dr hab. Rafał Broda
- prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak
- prof. dr hab. Stanisław Więckowski
- dr inż. Teresa Walewska-Przyjałkowska
- prof. Jadwiga Strzykowska-Załęska
- dr Stefan Kawiak
- dr hab. Mariusz Zemło
- prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
- prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
- kpt.żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, prezes szczecińskiego oddziału ZLP
- prof. dr hab. Włodzimierz Ruch-Dorochowski
- mgr.inż. Jan Hyży
- Kalina Łabonarska, aktorka
- Bogusław Marciniak, mechanik okrętowy, prezes Komitetu Obrony Polskiej Żeglugi Morskiej PP Szczecin
- mgr. inż. Hanna Szklarzewska
- Irena Snarska, prof. Akademii Sztuk Pięknych
- Jadwiga Bobrowska, mgr. artysta plastyk
- Bożena Koroczycka, artysta plastyk
- Irena Mrugalska, pedagog
- prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski
- dr med. Zbigniew Szlenk, Prezes Towarzystwa Katyńskiego
- Zbigniew Sekulski, socjolog i muzyk
- prof. dr hab. Adam Biela, senator RP
- prof. dr. hab. o.Zachariasz S.Jabłoński, Jasna Góra
- prof. dr hab.
Ryszard Bender, senator RP
- prof. dr hab. Stanisław Borkacki
- prof. dr hab.
Zbigniew Żmigrodzki
- ks. prof. Czesław Bartnik
- prof. dr hab. Stefan Kurowski- Lech Stefan, przewodniczący Klubu Społeczno-Politycznego "Spotkanie i Dialog" /Wrocław/
- ks. Stanisław Pawlaczek, przewodniczący Stowarzyszenia "Pro Cultura Catholica"
- dr inż. Antoni Zięba
- prof. dr hab. Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz
- red. Helena Pasierbska, prezes Stowarzyszenia "Rodzina Ponarska"
- dr Piotr Stanka, prezes Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Pelpin
- prof. dr hab. Henryk Kiereś
- prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski
- prof. dr hab. Aleksander Dobicki
- prof. dr hab. inż. Józef Wysocki
- prof. dr hab. Wacław Leszczyński
- ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, KUL

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry