Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
http://www

Dlaczego niektóre zakony

są „bezhabitowe”?

 

Zakony bezhabitowe zakładał ojciec Honorat Koźmiński w okresie, kiedy Polska była pod zaborami. Był zakaz zakładania zakonów, a istniejące były likwidowane. On sam miał zakaz wychodzenia, zakony zakładał  w konfesjonale (konfesjonał ten stoi w Zakroczymiu, podobny do dużej szafy). Były wtedy konieczne działania konspiracyjne, dlatego zakony musiały być  bezhabitowe. I tak już pozostało. Pielgrzymki które wstąpią do klasztoru w Zakroczymiu mogą poprosić, aby jeden z braci zakonnych posłużył za przewodnika po kościele i klasztorze.

Zakonnice bezhabitowe ubierają się zgodnie z radami ewangelicznymi - skromnie. Ale czasami wręcz elegancko ;)

 

------------

 

W wyniku kasaty klasztorów w latach 1773–1900 życie zakonne:

 

- w zaborze pruskim zostało całkowicie zlikwidowane, skasowano 120 klasztorów męskich (100%) i 66 żeńskich (74,1%),

- na ziemiach wcielonych do Rosji odpowiednio 423 (98,8%) i 76 (93,9%),

- w Królestwie Pol. 186 (98%) i 17 (23,6%),

- w zaborze austr. 165 (64%) i 27 (50%).

(na podst. internetowej encyklopedii PWN)

 

------------

 

Bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn - to przede wszystkim inicjator nowej ,,bezhabitowej" formy życia zakonnego na ziemiach polskich, charyzmatyczny spowiednik. Sytuacja religijna Polaków pod zaborem rosyjskim była szczególnie trudna, a po klęsce powstania styczniowego (kasata zakonów, internowanie zakonników w klasztorach, zakaz wszelkiej działalności duszpasterskiej) możliwości pracy duszpasterskiej o. Honorata zostały zminimalizowane i praktycznie jedynym miejscem pracy pozostał konfesjonał. Ukazywał penitentom drogi samowychowania, w konfesjonale kształtowały się duchowe elity społeczeństwa polskiego drugiej połowy XIX wieku. Swoim penitentom często przypominał: ''codziennie zaczynaj od nowa''. Głównym celem życia, jaki postawił sobie ojciec Koźmiński było wychowywanie ludzi do świętości, by nie bali się podejmować trudów związanych z własnym uświęceniem, by nie bali się być świętymi. Dzieło bł. Honorata trwa do dziś.

(na podst. audycji Porady pedagoga-psychologa, Agata Mirek, 11.12.2001, http://www.radiomaryja.pl/archiwum/porady/dane/12112001.htm, fragmenty)

X.

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry