Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Ku pokrzepieniu serc

Z Forum Pomocy Katolik.pl

 

Ku pokrzepieniu serc

 

Autor: Szymon (217.153.80.---)

 

/.../

 

Kiedy mówisz: "Nie potrafię rozwikłać problemów..."

Pismo Święte mówi: "Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna." (Prz 3,5-6)

 

Kiedy mówisz: "To niemożliwe..."

Jezus mówi: "Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga." (Łk 18,27)

 

Kiedy mówisz: "Czuję się taki samotny..."

Bóg mówi: "Nie opuszczę cię ani pozostawię." (Hbr 13,5)

 

Kiedy mówisz: "Ja sobie z tym nie poradzę..."

Pismo Święte mówi: "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia." (Flp 4,13)

 

Kiedy mówisz: "Nie zasługuję na wybaczenie..."

Pismo Święte mówi: "Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości" (1J 1,9)

 

Kiedy mówisz: "Boję się..."

Bóg mówi: "Nie lękaj się, bo Ja jestem z Tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem." (Iz 41,10)

 

Kiedy mówisz: "Jestem taki zmęczony..."

Jezus mówi: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11,28)

 

Kiedy mówisz: "Nikt mnie tak naprawdę nie kocha..."

Co Bóg mówi?: "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. " (Iz 54,10)

 

Kiedy mówisz: "Nie wiem, jak iść..."

Bóg mówi: "Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie." (Ps 32,8)

 

Kiedy pytasz: "Która droga zaprowadzi mnie do Boga?..."

Jezus mówi: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." (J 14,6)

 

A kiedy zechcesz poznać wszystko, co Pan Bóg Ci chce powiedzieć, CZYTAJ BIBLIĘ!

Bowiem "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu." (2 Tm 3,16-17)

 

I co Wy na tak piękne Słowa? Cytaty za: Biblią Tysiąclecia - Wydawnictwo Pallottinum. Pozdrawiam serdecznie.

Szymon

/.../

 

Źródło: http://www.katolik.pl/forum/list.php?f=1&a=2&t=91363

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry