Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Do działów Aktualności i Prawo do życia

I ty możesz zostać rodzicem

 

Wiele dzieci czeka dziś na swoich nowych rodziców. Wypatrują, marzą, modlą się. Obecnie istnieje wiele form pomocy dzieciom - od adopcji, przez rodzinę zastępczą, aż po rodzinny dom dziecka. Decyzja, w jaki sposób chcemy pomagać, należy do nas... Zamiast siedzieć i płakać, że nie masz dziecka, już dziś podejmij decyzję i zostań mamą lub ojcem!

 

Jak wygląda proces adopcji?

Adoptować dziecko może zarówno rodzina, jak i osoba samotna. Pierwszym krokiem do adopcji jest kontakt z najbliższym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. Podczas spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo poinformowani o procedurze. Podstawowe wymagania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych określa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Czytamy w nim m.in.: "Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego" i że "między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku".

Te wymagania uszczegóławia ośrodek adopcyjno-opiekuńczy i sąd.

W większości ośrodków adopcyjnych przy staraniu się o adopcję potrzeba złożyć następujące dokumenty i zaświadczenia:

- odpis zupełny aktu małżeństwa,

- zaświadczenie o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych,

- zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno,

- zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza psychiatrę dla każdego z kandydatów osobno,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach,

- opinia z zakładu pracy,

- rekomendacje przyjaciół i znajomych pisane odręcznie z podanym adresem.

Po złożeniu dokumentów w rodzinie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. Rodzice adopcyjni muszą przejść szkolenie oraz badania psychologiczne.

Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu kwalifikacji z ośrodka kandydaci mogą rozpocząć właściwe starania o dziecko. Po znalezieniu odpowiedniego dziecka rodzina składa wniosek o jego przysposobienie wraz ze wszystkimi zgromadzonymi zaświadczeniami do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej po dwóch rozprawach, jeśli nie ma przeszkód, dziecko zostaje "przyznane" rodzicom.

 

Inne formy

Dziś adopcja nie jest jedynym sposobem na stworzenie rodziny. Od kilku lat w Polsce istnieją pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Każda z tych form funkcjonuje na różnych prawach, ale każda pomaga znaleźć dziecku dom i rodziców. Zanim małżonkowie podejmą decyzję o formie pomocy dzieciom, warto porozmawiać z pracownikami miejskiego ośrodka pomocy społecznej czy ośrodka adopcyjnego. Oni znają najlepiej potrzeby dzieci oraz warunki, jakie trzeba spełnić, by móc założyć pogotowie rodzinne czy rodzinny dom dziecka. Warto także rozmawiać z tymi, którzy nie czekali latami na dziecko, którego nie ma i nie będzie, ale wyciągnęli rękę do tych dzieci, które już są i czekają na pomoc. Ich zdanie na pewno będzie bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji.

oprac. Małgorzata Pabis

 

 

Nasz Dziennik, środa, 23 stycznia 2008, Nr 19 (3036)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20080123&typ=my&id=my62.txt

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry