Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie milkną głosy oburzenia na zbrodniczy projekt ustawy zaprezentowany kilka tygodni temu przez byłą senator SLD Marię Szyszkowską

Skazany za prawdę

 

Sąd Rejonowy w Lublinie uznał Łukasza Wróbla, organizatora wystawy antyaborcyjnej pt. "Wybierz życie", za winnego wywołania zgorszenia i wymierzył mu karę grzywny. Wyrok jest nieprawomocny, a skazany zapowiedział apelację.

 

Sąd wymierzył Wróblowi karę grzywny w wysokości 2 tys. zł oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa 200 zł tytułem opłaty i 100 zł tytułem wydatków.

Sprawa dotyczyła legalnej wystawy promującej poszanowanie ludzkiej godności i życia, zorganizowanej w centrum Lublina za zgodą władz miasta. Na cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta ekspozycję składało się 14 fotogramów przedstawiających najjaskrawsze przykłady współczesnych zbrodni godzących w ludzkie życie, wśród których na czoło wysuwa się masowe zabijanie poczętych dzieci. Wystawa obnażała zakłamanie obowiązującej poprawności politycznej, która większą wagę każe przywiązywać np. do cierpień zwierząt niż zabijanych, często w majestacie prawa, poczętych dzieci. Z wypowiedzi wielu oglądających wystawę wynikało, że dzięki niej uświadomili sobie wagę problemu ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Przeciwko wystawie od samego początku protestowali działacze Partii Demokratycznej - demokraci.pl. Próbowali zasłaniać zdjęcia parawanem, rozpowszechniali krytyczne ulotki. Złożyli także doniesienie do prokuratury, która jednak odmówiła wszczęcia dochodzenia, uznając, że nie ma do tego podstaw. Jednak po przekazaniu materiałów lubelskiej policji ta skierowała sprawę do sądu.

W trakcie procesu Łukasz Wróbel konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Wskazywał, że organizując wystawę, skorzystał z konstytucyjnego prawa zabrania głosu w dyskusji na temat zabijania poczętych dzieci.

Sędzia Dorota Wiśniewska w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że sąd przez ten wyrok nie wypowiada się na temat tzw. aborcji, a "rzecz nie leży w treści tej wystawy, ale w formie. Chodzi o to, że osoby, które przemieszczają się po mieście, muszą być wolne od tego, aby przypadkowo nie stawać twarzą w twarz z takimi obrazami, których częstokroć nie chcą oglądać, które wywołują uczucia oburzenia, niesmaku, obrzydzenia" - odczytany wyrok publiczność skomentowała okrzykami: "Hańba!".

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom służy prawo złożenia wniosku o uzasadnienie i apelację. Skazany organizator wystawy już zapowiedział, że od wyroku będzie się odwoływał.

W czasie trwania procesu w pobliżu sądu Młodzież Wszechpolska manifestowała poparcie dla Łukasza Wróbla. "Jesteśmy pro life, aresztujcie nas", "Łukasz, jesteśmy z Tobą", "Mamy prawo bronić życia" - głosiły hasła umieszczone na transparentach trzymanych przez młodzież z zaklejonymi ustami.

Adam Kruczek

 

Nasz Dziennik z 2 czerwca 2006, Nr 128 (2538)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20060602&id=po05.txt

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry