Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Antypolonizm bezkarny

Brytyjskie władze medyczne

legalizują klonowanie ludzi

 

Brytyjski Urząd Regulacji Zapłodnienia i Embriologii Człowieka (HFEA) opracował wytyczne zezwalające na klonowanie istot ludzkich. Wytyczne, które zostaną oficjalnie ogłoszone dzisiaj, będą obowiązujące dla całego sektora medycznego w Wielkiej Brytanii. Wejście ich w życie będzie równoznaczne z zalegalizowaniem klonowania ludzi, a wraz z tym kolejnej formy unicestwiania bezbronnych istot ludzkich.

 

Nowe wytyczne urzędu powołanego przez brytyjski parlament dopuszczają możliwość, by kobiety były dawczyniami komórek jajowych specjalnie dla eksperymentów w klonowaniu. Inicjatorzy wytycznych argumentują, że przez to zostaną wypracowane nowe metody leczenia wielu dotychczas nieuleczalnych chorób, takich jak np. choroba Parkinsona czy cukrzyca.

Autorzy wytycznych nie biorą jednak pod uwagę wymiaru etycznego problemu. W obecnej sytuacji realizacja wytycznych zawsze będzie wiązać się z zabiciem niewinnej istoty ludzkiej w celu pozyskania tzw. komórek macierzystych. Nowe wytyczne w naganny sposób zachęcają także kobiety do kupczenia ludzkim życiem. Mająca także czuwać nad przestrzeganiem zasad etycznych w branży medycznej HFEA sugeruje bowiem wypłacanie dawczyniom komórek jajowych "honorarium" w wysokości 250 funtów.

 

Poza tym, co podkreśla wielu ekspertów, z procederem wiąże się bardzo duże zagrożenie dla zdrowia kobiet, które ewentualnie zgodziłyby się na oddanie komórki jajowej. "Wprawdzie żeńska komórka rozrodcza ma kluczowe znaczenie dla badań nad klonowaniem, ale jej pobranie naraża kobietę na potencjalne komplikacje, które mogą spowodować uszkodzenia nerek lub nawet śmierć. Z powodu tego ryzyka dotychczas pobierano jajeczka tylko od pacjentek, które i tak przechodziły operację ginekologiczną lub zapłodnienie in vitro" - napisał wczoraj brytyjski "The Times", szeroko komentujący nowe wytyczne brytyjskich władz medycznych.

Terapeutyczne klonowanie polega na wprowadzeniu jądra dorosłej komórki do komórki jajowej, z której usunięto oryginalne DNA. Wytworzona w ten sposób komórka odpowiada idealnie genetycznym cechom pacjenta, który dostarczył jądro komórkowe, i może zostać wprowadzona do jego organizmu bez ryzyka odrzucenia.

Czerpaniem zysków z produkcji "ludzkich części zamiennych" zainteresowny jest przemysł biomedyczny. Jednak prace nad wytworzeniem tzw. komórek macierzystych hamuje brak żeńskich komórek rozrodczych. Stąd istnieje wielka presja przemysłu biotechnologicznego na rządy poszczególnych państw, aby poprzez odpowiednie prawodawstwo ułatwiły pozyskiwanie komórek macierzystych.

Eksperci medyczni ostrzegają jednak, że pobranie komórek jajowych u kobiet może spowodować trudności z poczęciem dziecka i wymaga przyjmowania środków na pobudzenie pracy jajników. Łączy się to z ryzykiem wywołania nadczynności narządów rozrodczych, co może nawet spowodować uszkodzenie nerek i śmierć.

W imię niemoralnych i spekulatywnych badań naukowych nowe wytyczne nie tylko legalizują kolejną postać zabijania dzieci poczętych, ale narażają także zdrowie, a nawet życie często okłamywanych kobiet.

Krzysztof Warecki

 

--------------------------

 

Dr Hanna Wujkowska, bioetyk, doradca premiera ds. rodziny

Decyzja brytyjskiego organu jest nieetyczna. Jest też sprzeczna z przysięgą Hipokratesa. Zmierza bowiem do pobierania komórek jajowych w celu "tworzenia" nowych istot ludzkich, które miałyby zostać wykorzystane do leczenia innych osób. Małego człowieka "tworzy się" więc i zabija po to, by posłużyć się nim w celu leczenia innej osoby, by był "materiałem" leczniczym. I to jest zasadniczy problem. Konsekwencje zdrowotne dla kobiet mogą oczywiście zaistnieć, ale one ewentualnie decydowałyby się na taki "zabieg" w sposób wolny. Poczęte w sztuczny sposób dziecko nie ma na to wpływu.

Not. BM

 

--------------------------

 

Urząd Regulacji Zapłodnienia i Embriologii Człowieka (HFEA)

Brytyjski Urząd Regulacji Zapłodnienia i Embriologii Człowieka został powołany przez parlament w sierpniu 1991 r. w następstwie przyjęcia w 1990 r. Aktu Zapłodnienia i Embriologii Człowieka

 

do głównych zadań HFEA należą:

 

- Wydawanie pozwoleń oraz monitorowanie klinik, które wykonują zabiegi sztucznego zapłodnienia "in vitro" (IVF), a także dawców komórek jajowych

- Wydawanie pozwoleń i monitorowanie ośrodków naukowych, które zajmują się badaniami embrionów ludzkich

- Regulowanie zasad przechowywania gamet i embrionów

 

do innych statutowych funkcji HFEA należą także m.in.:

- opracowanie Kodeksu Postępowania, który określa wytyczne dla klinik niepłodności odnośnie do właściwego funkcjonowania oraz przestrzegania udzielonych pozwoleń

- utrzymywanie formalnego rejestru informacji o dawcach, przeprowadzonych zabiegach oraz dzieciach urodzonych w wyniku tych zabiegów

- dostarczenie właściwych porad oraz informacji dla pacjentów, dawców komórek jajowych oraz klinik w Wielkiej Brytanii

- sprawdzanie informacji odnośnie do klonowania ludzkich embrionów oraz późniejszego ich rozwoju, a także zapewnienie traktowania zgodnego z przyjętą ustawą o Zapłodnieniu i Embriologii Człowieka

- doradzanie sekretarzowi stanu odnośnie do prowadzonych badań i postępów naukowych w tej dziedzinie

opr. JS


http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20060215&id=sw01.txt

 

--------------------------

 

Niemoralna decyzja

 

Z Ewą Kowalewską, dyrektorem Human Life International Europa, rozmawia Mariusz Bober

 

Jak Pani ocenia decyzję brytyjskiego urzędu?

- Akceptacja pozyskiwania komórek jajowych do eksperymentów medycznych budzi ogromne obawy i jest absolutnie niezgodna z elementarnymi zasadami moralności. Komórka jajowa ma szczególne znaczenie, ponieważ po zapłodnieniu plemnikiem powstaje nowy człowiek. A więc matka, która oddaje komórki jajowe, zrzeka się odpowiedzialności za poczęte dziecko. Mało tego - sprzedaje swoją komórkę, umożliwiając to, że jej dziecko stanie się niejako przedmiotem handlu, że zostanie uprzedmiotowione. Proceder taki jest też niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia samej kobiety. Zagrożenie powstaje przy bardzo intensywnym pobudzaniu hormonalnym pracy jajników. Taka stymulacja hormonalna może wywołać wręcz szok w organizmie kobiety.

 

Po co więc te zabiegi?

- Komórki jajowe pobiera się po to, by manipulować początkiem ludzkiego życia. Celem tego jest zapłodnienie poza ustrojem matki. I tu napotykamy jeszcze jeden niemoralny proceder - pozyskiwanie od mężczyzn nasienia, co dokonuje się odpłatnie. W wyniku połączenia komórki jajowej z plemnikiem powstaje nowa istota ludzka, która - w myśl brytyjskich planów - staje się obiektem eksperymentów medycznych, bardzo różnych. Sztuczne wytwarzanie ludzkich embrionów do pozyskiwania komórek macierzystych jest wyjątkowo nieetyczne, ponieważ sporwadza się do zabijania człowieka całkowicie bezbronnego po to, żeby jego komórki nadal przetwarzać i mówić, że to komuś ma pomóc. Tymczasem, jak dotychczas, nikt nie udowodnił, że tzw. embrionalne komórki macierzyste faktycznie stanowią jakąkolwiek terapię. Wręcz przeciwnie, są doniesienia, że jest dużo powikłań po takich zabiegach. Komórki macierzyste można tymczasem pozyskiwać nie zabijając dzieci w embrionalnym stadium rozwoju - np. z krwi pępowinowej.

Skąd więc bierze się podejście środowisk medycznych wrogie poczętemu życiu?

- To, co dzieje się w Anglii, ma jeszcze jeden wymiar. W Wielkiej Brytanii forsuje się eutanazję, edukację seksualną, nawet w szkołach katolickich. Władze zabiegają o akceptację klonowania, pozyskiwania komórek macierzystych i dokonywania innych eksperymentów medycznych. Dlaczego społeczeństwo to akceptuje? Bowiem Wielka Brytania jest krajem niesłychanie zsekularyzowanym. Trzeba podkreślić, że jeśli nie będziemy chronić tego, co jest naszym fundamentem - wiary chrześcijańskiej, zabraknie ludzi, którzy będą rozumieli, po co chronić człowieka.

 

Dziękuję za rozmowę.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20060215&id=sw10.txt

 

Nasz Dziennik z dnia 15 lutego 2006, Nr 39 (2449)

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry