Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie milkną głosy oburzenia na zbrodniczy projekt ustawy zaprezentowany kilka tygodni temu przez byłą senator SLD Marię Szyszkowską

Stanowisko

Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Warszawa, 19 maja 2005 r.

 

Z zadowoleniem przyjmujemy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzające niezgodność z Konstytucją RP niektórych zapisów ustawy „o świadczeniach rodzinnych”. Za dyskryminujące uznano  ograniczenia w dostępie do świadczeń rodzinnych dzieciom z rodzin pełnych, znajdujących się w identycznej sytuacji materialnej, jak dzieci wychowywane przez samotnych rodziców.

Wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie, początkowo z prośbą do Prezydenta RP o zawetowanie tej ustawy, a gdy to nie nastąpiło, do rządu i parlamentu o  jej zmianę.

        Te dyskryminujące zapisy stały się powodem trwającej do dziś, fali rozwodów i separacji w celu uzyskania świadczeń przysługujących tylko osobom samotnie wychowującym dzieci. Spowodowało to destabilizację dziesiątek tysięcy rodzin i osamotnienie ponad 100 tysięcy dzieci. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wskazówką, że dyskryminowanie dzieci z rodzin pełnych nie ma żadnego uzasadnienia i tworzy poważne problemy społeczne.

Niestety, kolejna ustawa zaproponowana przez rząd „o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej” z 22 kwietnia br. powiela podstawowe błędy ustawy „o świadczeniach rodzinnych”, dając prawo do zaliczki alimentacyjnej wyłącznie osobom samotnie wychowującym dzieci.

W kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wzywamy Rząd RP do zmiany tej ustawy w kierunku przyznania takiego samego uprawnienia dzieciom w rodzinach pełnych.

 

W imieniu

Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 

(-) Paweł Wosicki      – Prezes

(-) Antoni Zięba        – Wiceprezes

Antoni Szymański     –Wiceprezes

(0602-644472)

 

 

 

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry