Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
65

65. rocznica przekazania Enigmy państwom sprzymierzonym

Ci wspaniali, dzielni Polacy...

Gdyby polscy naukowcy nie skonstruowali kopii niemieckiej maszyny do szyfrowania, II wojna światowa najprawdopodobniej przeciągnęłaby się o co najmniej kilkanaście miesięcy. To główna konkluzja konferencji naukowej zorganizowanej przez bydgoski oddział Instytutu Pamięci Narodowej w rocznicę przekazania Enigmy aliantom. Konferencji towarzyszy wystawa pamiątek po pochodzącym właśnie z Bydgoszczy Marianie Rejewskim, genialnym polskim kryptologu.

 

- Przekazanie przez polski wywiad Enigmy oraz urządzeń i metod umożliwiających odszyfrowywanie tajnych depesz nieprzyjaciela to bezcenny podarunek dla naszych brytyjskich i francuskich sprzymierzeńców, ofiarowany na sześć tygodni przed najazdem hitlerowskim. Bez tego nie udałoby się rozpracować niemieckich kodów w brytyjskim ośrodku kryptologicznym Bletchley Park - uważa dr Jan Marszalec z IPN w Gdańsku.

 

Najgłośniejsze osiągnięcie polskiej kryptologii dokonało się na przełomie 1932 i 1933 roku za sprawą młodych matematyków z Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zegalskiego. Temu wydarzeniu poświęcona jest rozpoczęta wczoraj dwudniowa konferencja zorganizowana przez IPN oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Pierwszy sukces grupy młodych kryptologów to odczytanie czteroliterowego kodu niemieckiej marynarki wojennej. Zachęceni tym sukcesem stopniowo łamali kolejne kody używane przez wojska i wywiad III Rzeszy.

 

"Począwszy od stycznia 1933 roku polskie Biuro Szyfrów było w stanie czytać niemal wszystkie depesze niemieckie kodowane maszynowo. Polska była jedynym krajem na świecie, który w tym czasie posiadał taką możliwość" - napisał w "Journal of Cryptology" dr Dawid Kahn z Uniwersytetu Oksfordzkiego, ekspert w dziedzinie kryptologii wywiadu wojskowego i politycznego.

 

24 lipca 1939 roku w Warszawie polski kontrwywiad wojskowy przekazał Wielkiej Brytanii i Francji egzemplarze Enigmy oraz wyniki badań nad złamaniem jej systemu. Szef Government Code and Cypher School, komandor Alistair Dennison, miał wówczas wykrzyknąć: "Brawo, wspaniali, dzielni Polacy".

Dzisiaj niektórzy angielscy historycy próbują przypisywać odkrycie Enigmy wywiadowi brytyjskiemu, całkowicie zapominając o kolosalnej roli polskich kryptologów.

 

Wojciech Wybranowski

 

Nasz Dziennik z 10-11 listopada 2004 r.

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry