Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Janusz Kawecki Janusz Kawecki Janusz Kawecki

Zespół Wspierania Radia Maryja

w służbie

Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu

wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem

30-523 Kraków  ul. Zamoyskiego 56                                                                                                 tel. fax. 012/ 656-56-51

 

Kraków 31.03.2004 r.

 

Pan Witold GRABOŚ

Prezes

Urzędu Regulacji Telekomunikacji

I Poczty

01-211 WARSZAWA

ul. Kasprzaka 18/20

(  e-mail: urtip@urtip.gov.pl )

 

 

    Szanowny Panie Prezesie,

 

    Źle jest, gdy podejmowane są błędne decyzje. Gorzej jednak, gdy autor błędnej decyzji pozostaje w błędzie i nie chce jej zmienić. I chociaż decyzja podjęta przez Prezesa URTiP w dniu 24 marca 2004 r., wprowadzająca natychmiastowe 10-krotne obniżenie mocy warszawskiego nadajnika Radia Maryja musi być zaliczona do działań szkodliwych i opartych na błędnych przesłankach, to jednak wycofanie się przez Pana w dniu 30 marca 2004 r. z jej podtrzymywania przyjmujemy jako pozytywny element tego całego ciągu wydarzeń.

    Pierwsza z decyzji podjętych przez Pana ( w dniu 24 marca 2004 r. ) przypomniała nam z całą mocą, że prawie od początku istnienia Radia Maryja jest ono dyskryminowane przez urzędy państwowe, mające przecież realizować w Polsce prawo do równości wszystkich obywateli. Różne formy dyskryminacji Radia Maryja i słuchaczy tej Rozgłośni, stosowane w okresie obowiązywania pierwszej koncesji, najlepiej zdemaskował raport z kontroli przeprowadzonej w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez Najwyższą Izbę Kontroli ( wrzesień 2000 r. ). W wyniku ustaleń tego raportu  Sejm musiał podjąć uchwałę o konieczności naprawienia krzywd wyrządzonych tej katolickiej Rozgłośni przez konstytucyjny urząd.

    Jednakże już w nowych koncesjach przyznanych w 2001 r. pewne formy dyskryminacji Radia Maryja zostały utrzymane. Oto sieć stacji nadawczych Radia Maryja ( jest to nadawca społeczny ) w Polsce obejmuje 120 nadajników i to przeważnie małej mocy. Jednocześnie zaś dwie pozostałe, ogólnopolskie stacje komercyjne obejmują obszar Polski 47 nadajnikami dużej mocy. I tak np. w Warszawie ( bo tego obszaru dotyczyła niedawna decyzja Prezesa URTiP ) Radio Maryja uzyskało nadajnik o mocy 1 kW, a dwaj pozostali ogólnopolscy nadawcy 120 kW i 10 kW.

    Podjęta przez Pana decyzja z dnia 24.03.2004 r. pokazała wyraźnie zdumiewający wpływ artykułu zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej” na działania urzędu państwowego. Oto stwierdzenia w artykule ( jak potem wyjaśniał Pana pracownik w wypowiedzi dla „Naszego Dziennika”: mające charakter „pewnego chwytu reklamowego” ) zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” stały się nie tylko podstawą do kontroli nadajnika , ale również do wpisania w decyzji wymyślonego przez dziennikarza zakłócania przez Radio Maryja lotniczego pasma radiowego. Powyższy opis zdarzeń wynika z analizy treści decyzji i wspomnianych artykułów prasowych. Jeśli nie mylimy się w tym opisie, to takie zjawisko jako niebezpieczne, zagrażające demokracji w Polsce musimy z całą mocą napiętnować.

    Biorąc to wszystko pod uwagę wzywamy Pana Prezesa, jako kierującego Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ale również -– kierując niniejszy list do środków przekazu – wzywamy innych P. T. Kierowników podobnych urzędów , aby zaprzestali stosowania metody nękania Radia Maryja za pomocą różnych, wymyślonych zarzutów. Żądamy, aby wreszcie zrozumiano, że katolicy pragnący korzystać ze środków przekazu w doskonaleniu swej formacji duchowej i społecznej nie mogą być traktowani jako społeczność podrzędnej kategorii. Niedawne działania Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wpisują się wyraźnie w uprawianą w Polsce metodykę nękania Radia Maryja, Kierownictwa Rozgłośni oraz słuchaczy tej Rozgłośni. Kolejny już raz wysokie urzędy sprawdzają, czy i z jakim natężeniem słuchacze Radia Maryja sprzeciwią się dyskryminacji tej Rozgłośni. Jeśli reakcja jest zdecydowana i o dużym natężeniu, to dyskryminująca decyzja zostaje anulowana.

 

 

                                             W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

                                                                                                                         Przewodniczący

 

                                                                                                        Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Do wiadomości:

Minister Infrastruktury Marek POL,

Warszawska Prowincja Ojców Redemptorystów;  o. Zdzisław KLAFKA – Prowincjał,

Radio Maryja; o. Tadeusz RYDZYK –Dyrektor,

Media: w tym „Nasz Dziennik”, KAI, PAP, Telewizja Trwam

 

 

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki przewodniczący

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski                                        Prof. dr hab. inż. Roman Ciesielski h.c.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga                                              Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz h.c.

Dr hab. Mirosław Kozłowski prof. UW                                  Prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński

Prof. dr hab. Janina Marciak –Kozłowska                            Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

Prof. dr hab. Leon Mikołajczyk                                            Prof. dr hab. Anna Raźny

Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski                                           Prof. dr hab. Gabriel Turowski

Prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski                                      Dr inż. Antoni Zięba

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry