Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Klub Pruszkowski Pruszków,dn

 

Klub Pruszkowski
Stowarzyszenia "Rodzina Polska"
Skr. poczt. 116
05-800 Pruszków

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

 

Członkowie Klubu Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzina Polska darzą najwyższym szacunkiem i zaufaniem całe dzieło Ojca Tadeusza Rydzyka jak i całego Kościoła Katolickiego w Polsce. Jest ono ukierunkowane na dobro Kościoła, Narodu i całej społeczności polskiej. Polacy i Katolicy w Polsce są u siebie, w swoim kraju, nikomu nie zagrażają i mają prawo żyć jako ludzie wolni, we własnym kraju, organizując własne życie według własnych potrzeb.

Nikt nie ma prawa wtrącać się do spraw wewnętrznych Polski, żadne organizacje czy koterie.

Oczekujemy od władz Polski zapewnienia Narodowi Polskiemu należnych wolności organizowania swego życia.

 

Nie zgadzamy się na dyskryminację innych. Nie zgadzamy się też na własną dyskryminację, w szczególności wierzącego Narodu Polskiego. Jesteśmy u siebie. Żądamy poszanowania naszych praw do swobodnej działalności religijnej i kulturalnej we własnej Ojczyźnie. Żądamy powściągnięcia nagonki na Ojca Tadeusza Rydzyka i Jego Dzieła.

 

 

W imieniu Klubu

Kazimierz Dubicki.

 

 

 

Pruszków, dn. 18.12.2007 r.


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry