Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Szanowni Państwo,

STANOWISKO z 11 lipca 2006 roku

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że do dnia wydania stanowiska otrzymała 150 wystąpień w związku z zapowiedzianą przez Telewizję Polsat od 13 lipca bieżącego roku emisją cyklu audycji typu reality show pt. „Gej-armia”.

Biorąc powyższe pod uwagę i podzielając obawy wyrażone w skargach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że audycje, reklamy i wszelkie inne przekazy muszą być rozpowszechniane zgodnie z przepisami ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji i nie mogą to być audycje społecznie szkodliwe, które niekorzystnie wpływać będą  na kształtowanie poglądów, postaw i wzorców zachowań.

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwraca uwagę, że pokazywanie jakichkolwiek zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ, nie tylko na widzów małoletnich, pozostających pod szczególną ochroną prawną, będzie wiązać się z odpowiedzialnością nadawcy, zgodnie z przepisami, zawartymi w rozdziale 8 wyżej wymienionej ustawy.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że będzie monitorować zapowiedziany cykl audycji mając na uwadze przestrzeganie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie przepisów art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji.

 

 

Przewodnicząca

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Elżbieta Kruk

 

 

----------------------------------------------------

 

 

 

Media podały, że Tv Polsat wycofała się z emisji nowego reality-show pt. "Gej armia", który miał być nadawany od 13 lipca 2006 r. Należy wyrazić uznanie dla KRRiTV za skuteczność pozytywnych działań oraz podziękowania dla osób i organizacji, które wystosowały protesty.

Red. „Rodziny Polskiej”


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry