Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie milkną głosy oburzenia na zbrodniczy projekt ustawy zaprezentowany kilka tygodni temu przez byłą senator SLD Marię Szyszkowską

Bruksela, 20 czerwca 2006 r.

 

Pan Przewodniczący

Parlamentu Europejskiego

Josep Borrell Fontelles

 

 

Wyrażamy stanowczy protest i dezaprobatę z powodu przyjęcia rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nasilania przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Polsce. Dokument szkaluje Polskę, Polaków, opierając się na kłamliwie powielanych przez wrogie Polsce media, zmanipulowanych faktach prasowych, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością i prawdą.

Zestawienie morderstw w niektórych krajach Unii Europejskiej z jednostkowym faktem napaści przez nieznanego sprawcę na naczelnego rabina Polski w czasie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI jest manipulacyjnym uogólnianiem jedynie w celu oszczerczego ataku na nasz Naród za rzekomy antysemityzm.

W tej haniebnej także dla PE rezolucji oszczerczo potraktowano słuchane przez miliony Polaków, nie tylko katolików, Radio Maryja, które przestrzega prawd wiary, broni życia, prawdziwej wolności, propaguje prawdę, godność osoby ludzkiej i prawa człowieka. Obrażono Radio, a także miliony katolików w określeniach platformy religijnej, rzekomego szerzonego antysemityzmu, co nawet uniemożliwia nam nasza wiara, której korzenie pochodzą od Abrahama. Tego typu rezolucje mogą stać się narzędziem odwetu przez jednostki o niskim stopniu rozwoju osobowego lub narzędziem zwalczania katolików, a zwłaszcza broniącego prawdy Radia Maryja, które jest od dawna obiektem ataku sił wrogich katolikom.

 

Panie Przewodniczący!

 

Od początku minionego tysiąclecia Polska przyjmowała na swoje terytorium zbiegów z całej Europy. Gdy w Hiszpanii prześladowano Żydów, we Francji była noc św. Bartłomieja i rzeę 20 tysięcy hugenotów, zaś Niderlandy tonęły we krwi - mój kraj proklamował Konfederację Warszawską, zapewniającą wolność sumienia i pokój wszystkim wyznaniom. Od wierzących w islam przez Żydów, hugenotów, kalwinistów - wszyscy znajdowali w naszej Ojczyęnie schronienie. Polacy udowodnili tolerowanie innych wyznań, pozwalając na krzewienie i wyznawanie dowolnej, wybranej wiary.

W czasie największej europejskiej apokalipsy, jaką była II wojna światowa, w Polsce miała schronienie największa liczba Żydów, a wśród ,,Narodów Sprawiedliwych Świata" mamy pierwsze miejsce. Dziś narody Europy powinny się uczyć od nas koegzystencji z wyznawcami islamu. Dajemy schronienie uciekinierom z zapomnianej przez Europę Czeczenii. Nasz Rodak Jan Paweł II jako Papież był największym autorytetem moralnym świata, pozostawiając dorobek, który będzie wskazówką dla następnych pokoleń. Ten wielki Polak a zarazem namiestnik Chrystusa na ziemi jako pierwszy z papieży odwiedził synagogę i pielgrzymował do Ziemi Świętej.

Uchwalając i demokratycznie legalizując oszczerstwa w stosunku do Polski, Polaków i Radia Maryja, naruszono podstawową zasadę w cywilizowanym świecie, że zarzuty trzeba udowodnić. Rezolucja PE ukazuje antychrześcijańską naturę tej instytucji, jaka ma upokorzyć Polaków, Naród w większości katolicki, przestrzegający prawd wiary, który mimo że sam nie był agresorem i nie napadał na nikogo, w swojej historii był prześladowany przez różnych najeędęców: Krzyżaków, Niemców, Turków, Szwedów, okrutny nazistowski reżim hitlerowski i długotrwały sowiecki. Ten Naród także w wyniku dostosowań do warunków akcesyjnych został obecnie okradziony z ogromnego majątku, co jest powodem, że miliony cierpią głód, będąc pozbawione godnych człowieka warunków egzystencji.

 

Panie Przewodniczący!

 

Polska udowodniła i udowadnia wyjątkowy przykład tolerancji. Przy przewadze katolicyzmu stworzyła możliwości współistnienia dla innych religii i światopoglądów. Pielęgnując swą wiarę i pamiętając o historii, nie możemy przyzwolić na eliminowanie religii i zasad etycznych z wymiaru życia. Europa, czy komuś się podoba, czy nie, jest nadal chrześcijańska od Gibraltaru po Ural i od Murmańska po Sycylię i Kretę.

Kryzys świadomości, brak wiedzy i nadużywanie parlamentu do partykularnych celów nie tłumaczy zgody na przyjmowanie rezolucji naruszających prawodawstwo i właściwość parlamentu oraz prawo naszego Narodu do samostanowienia. Parlament Europejski, którego bezpośrednim zadaniem ma być tworzenie prawa wywodzącego się z traktatu, w swej głównej formule nastawionej na rozwój gospodarczy, jakość środowiska itp., został użyty do celów politycznych przez jedną z opcji pozbawionej władzy, która odreagowuje utracone przywileje.

Parlament w sposób ewidentny przekroczył swoje uprawnienia, naruszając artykuł 2 części pierwszej Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wykroczył także poza zasadę pomocniczości, która jest fundamentem funkcjonowania Unii Europejskiej.

Jako posłowie do PE reprezentujący rzesze wyborców razem domagamy się przeprosin i zadośćuczynienia za krzywdy moralne naszego Narodu.

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

 

Urszula Krupa

Bogusław Rogalski

Witold Tomczak

Mirosław Piotrowski

Andrzej Zapałowski

Dariusz Grabowski

 

 

 

Nasz Dziennik z 22 czerwca 2006, Nr 144 (2554)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20060622&id=po31.txt

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry