Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Posłowie

Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego

Dr nauk medycznych Urszula Krupa

Lekarz medycyny Witold Tomczak

 

 

Oświadczenie w sprawie kryzysu w polskiej służbie zdrowia

 

Wobec trwających w Polsce protestów lekarzy uznaliśmy za konieczne zająć następujące stanowisko w sprawie sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce:

 

1. Głównym powodem dzisiejszej zapaści polskiego systemu ochrony zdrowia są zbyt niskie, w stosunku do rzeczywistych potrzeb, nakłady na ochronę zdrowia, oraz nieadekwatny do potrzeb system dystrybucji tych środków. To utrzymujące się od lat zjawisko napawa nas głębokim niepokojem. Obawiamy się, iż ustanowiony został mechanizm prowadzący nieuchronnie do upadłości publicznych jednostek ochrony zdrowia i do prywatyzacji, w warunkach upadłości, wielomiliardowego majątku służby zdrowia, od funkcjonowania którego zależy zdrowie i życie Polaków. Taka prywatyzacja w warunkach upadłości musiałaby odbyć się według cen rażąco zaniżonych, a w warunkach funkcjonowania europejskiego rynku usług medycznych prowadziłaby zapewne do wydania za bezcen w obce ręce tak ogromnie ważnej części majątku narodowego. Ostatecznym skutkiem tego procesu będzie brak możliwości leczenia uboższych grup polskiego społeczeństwa.

 

2. Fakt ekonomicznego niedoceniania pracy pracowników polskiej służby zdrowia, a w szczególności pracy polskich lekarzy i pielęgniarek jest pochodną niedofinansowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Ma to miejsce w warunkach umiędzynarodowienia rynku usług medycznych, na którym polscy lekarze są w stanie poza granicami polski znaleźć pracę, która przy mniejszej uciążliwości i wyższych możliwościach kształcenia specjalistycznego, daje kilkakrotnie większe zarobki. W tych warunkach Polska już dziś traci kadrę lekarską, zwłaszcza młodszego pokolenia, a jeżeli ten proces nie zostanie niezwłocznie przerwany, dojdzie do braków kadrowych groźnych dla zdrowia i życia narodu.

 

3. Od Rządu Rzeczypospolitej mamy prawo oczekiwać, że podejmie niezwłoczne działania dla zmiany tej sytuacji - tym bardziej, że grupy polityczne współtworzące obecną koalicję rządowa i większość parlamentarną, uzyskały w wyborach poparcie w imię obiecywanej naprawy Państwa i zdecydowanego przeciwstawienia się mechanizmom patologicznym, gnębiącym Polskę.

Aby jednak uzdrowić system ochrony zdrowia w naszej Ojczyźnie konieczny jest twórczy dialog,  dobra wola i rzeczywista troska o porozumienie wszystkich zainteresowanych stron.

 

4. Wyrażając naszą solidarność z protestującymi lekarzami, jednocześnie zwracamy się do naszych kolegów o utrzymanie tylko takich form protestu, które nie godzą w bezpieczeństwo pacjentów. Niech dobro chorego będzie rzeczywiście najwyższym prawem!

Niegodziwe byłoby wykorzystywanie sfery życia i zdrowia ludzkiego do realizacji doraźnych celów politycznych i nierealnych żądań ekonomicznych.

 

(-) Urszula Krupa   (-) Witold Tomczak


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry