Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Oświadczenie

Oświadczenie

 

 

Jestem byłym więźniem obozu zagłady Auschwitz-Birkenau nr 131602.

Pomimo pobytu w obozie przez okres półtora roku dane mi było ocalić życie. Doświadczenia, które przeszedłem, spowodowały, że jestem wyjątkowo uczulony i bardzo zaangażowany w obronę ludzkiego życia bez żadnych wyjątków. Za dużo widziałem i przeżyłem, aby nie wiedzieć, co naprawdę znaczy selekcja ludzi na tych, którzy są lub nie są warci życia, z powodu wieku, rasy, koloru skóry, zdrowia, poziomu inteligencji czy osobistych poglądów.

Dane mi było dożyć do 60 rocznicy wyzwolenia obozu, którą będziemy obchodzić 27 stycznia wśród wielu przywódców państw i narodów. Nadchodzące uroczystości głęboko przeżywam i mam nadzieję, że przyczynią się do tego, aby ludzie ludziom nigdy podobnego koszmaru nie przygotowali. Cały świat patrzy na nas!

 

Moje doświadczenie obozowe spowodowało najgłębsze zrozumienie, że powodem ludobójstwa jest brak zrozumienia dla pełnego poszanowania życia ludzkiego. Z tego powodu jestem od wielu lat zaangażowany w krzewienie duchowej adopcji dzieci poczętych.

Mając na uwadze doniosłe uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz - Birkenau uważam, że powinna towarzyszyć im refleksja nad niezwykle aktualną potrzebą poszanowania każdego życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci!

 

Z wyrazami szacunku

obozowy nr 131 602

Zdzisław Arkuszyński

 

Gdańsk, 25.01.2005 r.

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry