Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
STANOWISKO SKCH IM

STANOWISKO STOWARZYSZENIA IM. KS. PIOTRA SKARGI

W SPRAWIE TRWAJĄCEJ PROMOCJI HOMOSEKSUALIZMU W KRAKOWIE

 

W dniach 7-9 stycznia b.r. odbędzie się w Krakowie cykl imprez pt. „Kraków i Norymberga razem dla tolerancji”, których celem jest kontynuowanie promocji homoseksualizmu na terenie miasta, tym razem pod płaszczykiem współpracy z miastem partnerskim, jakim jest Norymberga.

Organizacje homoseksualne będące głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia wykorzystały bezprawnie herb miasta Krakowa na stronie internetowej reklamującej tę imprezę.

Po raz kolejny lobby homoseksualne dla promowania dewiacyjnych zachowań zamierza wykorzystać prestiż publicznych instytucji znajdujących się na terenie Krakowa. W maju ubiegłego roku użyto do tych celów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie zaplanowano wykorzystanie m.in. takich miejsc jak sala obrad Rady Miasta Krakowa.

Wszyscy mamy w pamięci niechlubną prowokację ze strony organizacji homoseksualnych w dniu 7 maja ub. roku, która na skutek zlekceważenia przez Prezydenta tysięcy protestów nadesłanych przez mieszkańców naszego miasta, zakończyła się zamieszkami.

Milczenie i kunktatorstwo władz sprzyja kolejnym inicjatywom organizacji homoseksualnych na terenie Krakowa, które bynajmniej nie zamierzają respektować licznych protestów mieszkańców.

Homoseksualne lobby wspierane w szczególności przez lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”, próbuje narzucić mieszkańcom Krakowa moralny i obyczajowy dyktat, aby zło i dewiację uznali za dobro i normę. Od ponad roku można zaobserwować jak krakowski dodatek „Gazety Wyborczej” jest zaangażowany w promowanie homoseksualizmu w naszym mieście lekceważąc zasady bezstronności dziennikarskiej i stawiając się w ten sposób w jednej linii z antykatolickimi pismami, takimi jak „Nie” czy „Fakty i mity”.

Jako katolicy i mieszkańcy grodu św. Stanisława wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kolejnych prób promocji grzechu homoseksualizmu na terenie Krakowa i apelujemy do władz miasta o cywilną odwagę i podjęcie stosownych kroków, które uniemożliwią przekształcenie naszego miasta w kolejną wersję Sodomy.

 

Kraków, 4 stycznia 2005 r.

 

Sławomir Olejniczak                                            Sławomir Skiba

          Prezes Stowarzyszenia                                 Wiceprezes Stowarzyszenia

 

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej

im. Księdza Piotra Skargi

ul. Józefitów 9/4

30-039 Kraków

www.piotrskarga.pl


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry