Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
PRZEBIEG PROCESU

PRZEBIEG PROCESU

 

Dwa pierwsze posiedzenia sądu odbyły się w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Sprawę prowadził tam Sędzia Piotr Żywicki.

W lutym 2004 sprawę przeniesiono do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście.

 

ELBLĄG - POCZĄTEK PROCESU (tzw. „rozprawa pojednawcza”)

10 grudnia 2003 r.

 

Sędzia zarządził wyłączenie jawności rozprawy.

Na sali pozostały 4 osoby - sędzia, protokolantka, oskarżyciel prywatny - prezes stowarzyszenia „Kampania przeciw Homofobii” Robert Biedroń oraz p. Dorota Ekes, jako oskarżona.

 

Po zakończeniu rozprawy sędzia zezwolił, aby na salę weszła publiczność oraz przedstawiciele mediów. Sędzia poinformował, że do ugody nie doszło, oraz że termin następnej rozprawy został wyznaczony na dzień 28 stycznia 2004 r.

 

Niejasne jest, dlaczego stronę skarżącą reprezentował tylko p. Biedroń.

Art.66 statutu organizacji skarżącej, dostępnego na jej stronie internetowej stanowi, że: „Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczenia woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.”

 

 

28 styczeń 2004 r.

 

Zespół orzekający składał się z sędziego i dwóch ławników. Strona skarżąca, reprezentowana przez Roberta Biedronia,  przekazała sądowi pełnomocnictwo, jakie wystawiła na nazwisko adwokata Bolesława Senyszyn z Gdańska. Pełnomocnictwo to umożliwia temu adwokatowi reprezentowanie strony skarżącej.

Robert Biedroń przekazał sądowi również pismo mecenasa Senyszyn, zawierające wniosek o  odroczenie rozprawy, ponieważ w dniu rozprawy adwokat ten miał inną sprawę, a tzw. „substytuta” (zastępcy) nie wyznaczył z powodu, jak podał, zbyt małej ilości czasu.

Sędzia zapytał obie strony o zdanie w kwestii odroczenia rozprawy.

R. Biedroń wnioskował o odroczenie rozprawy, zaś pani Dorota Ekes pozostawiła decyzję do uznania sądu.

Sędzia ogłosił odroczenie rozprawy na dzień 27 lutego 2004 r., na godz. 12  i zakończył posiedzenie.

 

 

27 luty 2004 r.

 

Posiedzenie Sądu  zostało odwołane z powodu przeniesienia sprawy z Sądu Rejonowego w Elblągu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście.  Następny termin rozprawy nie jest jeszcze znany.

 

 

[KWIECIEŃ 2004] Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście wydał postanowienie o  przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy, jako właściwemu rzeczowo. Ostatecznie jednak sądy podjęły decyzję, że sprawę ma poprowadzić Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście.

 

 

2 listopad 2004 r.

 

Posiedzenie Sądu  zostało odroczone na dzień 19 listopada 2004, nie przybył pełnomocnik strony skarżącej Bolesław Senyszyn z Gdańska.

 

 

19 listopad 2004 r.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Adwokat strony skarżącej, Bolesław Senyszyn, zapowiedział złożenie zażalenia.

 

24 luty 2005 r.

 

Na ten dzień wyznaczono posiedzenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie (X Wydział Karno-Odwoławczy, ul. Chopina 1). Posiedzenie zostało zdjęte z wokandy na wniosek pełnomocnika organizacji homoseksualistów.

 

 

17 marzec 2005 r.

 

W czasie posiedzenia odwoławczego adwokat organizacji homoseksualistów sformułował kilka zarzutów dotyczących uchybień formalnych i merytorycznych, jakie według niego miał popełnić Sąd I instancji.

Sąd Okręgowy w Warszawie (X Wydział Karno-Odwoławczy, ul. Chopina 1)  w dniu 17 marca 2005 r.  skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry